26
czerwiec
2022
Wisła, hotel Gołębiewski - 3-dniowa Konferencja

Letnia Szkoła Podatków - nowelizacja przepisów podatkowych CIT, PIT, VAT, bieżące problemy z uwzględnieniem zmian od lipca 2022

Kod: 3745___prowadzący: Dariusz Polakowski, Aleksander Gniłka
26
czerwiec
2022
Wisła, hotel Gołębiewski - 3-dniowa Konferencja

LETNIA AKADEMIA KADRY, PŁACE, PRAWO PRACY - najnowsze i nadchodzące zmiany 2022

Kod: 3746___prowadzący: Paweł Ziółkowski
26
czerwiec
2022
Wisła, hotel Gołębiewski - 3-dniowa Konferencja

LETNIA AKADEMIA PŁAC 2022 - warsztaty na przykładach z uwzględnieniem projektowanych zmian od 1 lipca 2022r.

Kod: 3747___prowadzący: Ewa Polewczak
26
lipiec
2022
Wisła, hotel Gołębiewski - 2-dniowa Konferencja

Letnia Szkoła Podatków CIT, PIT, VAT, bieżące problemy z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022

Kod: 3750___prowadzący: Henryk Grychtoł, Grzegorz Tomala
26
lipiec
2022
Wisła, hotel Gołębiewski - 2-dniowa Konferencja

Letnia Szkoła KADR i PŁAC z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 i projektowanych zmian kadrowych

Kod: 3751___prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
23
sierpień
2022
Karpacz, hotel Gołębiewski - 2/3-dniowa Konferencja

Letnia Szkoła Podatków z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r.

Kod: 3760___prowadzący: Katarzyna Tomala, Grzegorz Tomala
23
sierpień
2022
Karpacz, hotel Gołębiewski - 2/3-dniowa Konferencja

Letnia Szkoła PŁAC - praktyczne naliczanie płac według różych stanów prawnych w 2022 roku

Kod: 3761___prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
23
sierpień
2022
Karpacz, hotel Gołębiewski - 2/3-dniowa Konferencja

Prawo pracy 2022 najnowsze i nadchodzące zmiany, aktualne orzecznictwo

Kod: 3762___prowadzący: Piotr Ciborski