25
październik
2022
Zakopane, hotel LOGOS / Bilans 2022 - Konferencja 25-28 październik

BILANS 2022 - podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku 2022, środki trwałe i leasing oraz projektowane zmiany na 2023 rok

Kod: 4077___prowadzący: Dariusz Polakowski, Tomasz Wojewoda, dr Roman Seredyński
25
październik
2022
Zakopane, hotel LOGOS - Konferencja 25-28 październik

KADRY, PRAWO PRACY, HR - najnowsze i nadchodzące zmiany 2022-2023 roku

Kod: 4080___prowadzący: Paweł Ziółkowski
25
październik
2022
Zakopane, hotel LOGOS - Konferencja 25-28 październik

AKADEMIA PŁAC 2022/2023 - warsztaty na przykładach z uwzględnieniem zmian obowiązujących i nadchodzących (2023 r.)

Kod: 4089___prowadzący: Ewa Polewczak
16
listopad
2022
Wrocław, hotel MERCURE / BILANS 2022 - Konferencja 16-18 listopad

BILANS 2022 - podatkowe i rachunkowe zamknięcie 2022 roku, zmiany w podatkach, środki trwałe i leasing

Kod: 4075___prowadzący: Dominik Biel, Zdzisław Modzelewski, Tomasz Wojewoda
22
listopad
2022
Wisła, hotel Gołębiewski / BILANS 2022 - Konferencja 22-25 listopad

BILANS 2022 - podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku 2022, zmiany w podatkach na 2023 rok oraz środki trwałe i leasing

Kod: 4074___prowadzący: dr Roman Seredyński, Zdzisław Modzelewski, Aleksander Gniłka
22
listopad
2022
Wisła, hotel Gołębiewski - konferencja 22-25 listopad

KADRY, PRAWO PRACY, HR - proponowane zmiany na 2022 oraz 2023 roku

Kod: 4076___prowadzący: Paweł Ziółkowski
22
listopad
2022
Wisła, hotel Gołębiewski - konferencja 22-25 listopad

AKADEMIA PŁAC 2022/2023 - warsztaty na przykładach z uwzględnieniem zmian obowiązujących i nadchodzących (2023 r.)

Kod: 4090___prowadzący: Ewa Polewczak
27
listopad
2022
Karpacz, hotel Gołębiewski / BILANS 2022 - konferencja 27-30 listopada

BILANS 2022 - podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku 2022, zmiany w podatkach na 2023 rok oraz środki trwałe i leasing (2)

Kod: 4093___prowadzący: Aleksander Gniłka, Zdzisław Modzelewski, dr Roman Seredyński
11
grudzień
2022
Zakopane, hotel Stamary / BILANS 2022- Konferencja 11-14 grudzień

BILANS 2022 - podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku 2022, środki trwałe i leasing oraz zmiany na 2023 rok

Kod: 4085___prowadzący: Dariusz Polakowski, Aleksander Gniłka, Arkadiusz Lenarcik - Biegły Rewident
11
grudzień
2022
Zakopane, hotel Stamary - Konferencja 11-14 grudzień

KADRY, PRAWO PRACY, HR - proponowane zmiany na 2022 oraz 2023 roku

Kod: 4086___prowadzący: Paweł Ziółkowski