Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
 • email
 • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
 • telefony
 • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2024 roku - jak uzyskać dofinansowanie?

Ważne! Rozpoczęły się nabory lub zgłaszanie zapotrzebowania o dofinansowanie w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2024. 

 Wykaz ogłoszonych terminów naboru KFS w poszczególnych powiatach: 
https://docs.google.com/document/d/11Z7AnMlrryMX5Ma5eoP0Zd_j2e_tiqVT3N9GmUEuECM/edit#heading=h.kpintsdw3ned

 

 
W ESAL wspieramy firmy składające wnioski do KFS - służymy pomocą i zachęcamy do kontaktu

Na wszystkie szkolenia organizowane przez nas można uzyskać wsparcie w ramach KFS, zarówno na pojedyncze szkolenia otwarte, jak również na dedykowane dla firmy szkolenia zamknięte (nie tylko z tematyki standardowych szkoleń z podatków , rachunkowości, kadr i wynagrodzeń, ale również z innych tematów związanych z prowadzeniem biznesu, w tym szkoleń "miękkich"

 

>  wykaz tematów szkoleń dofinansowanych w ramach KFS...  >>>

>  wykaz tematów szkoleń wyjazdowych dofinansowanych w ramach KFS... >>>

 
KFS – podstawowe informacje

Pełna nazwa, to krajowy Fundusz Szkoleniowy, który jest częścią Funduszu Pracy.
Zasady tworzenia i finansowania KFS regulowane są przez przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Główny cel dla którego powołany został KFS to zapobieganie utracie pracy przez w pracowników poprzez niewłaściwe dopasowanie kompetencji do zmieniającego się rynku pracy w obliczu dynamicznych zmian gospodarczych.
Środki z KFS są przeznaczane na kształcenie ustawiczne na wniosek lub za zgodą pracodawcy.
Na każdy rok jest przygotowywany szczegółowy plan wydatkowania środków z KFS.

szczegółowy plan wydatkowania środków z KFS na 2024 r.: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2024

wykaz ogłoszonych terminów naboru KFS w poszczególnych powiatach: 
https://docs.google.com/document/d/11Z7AnMlrryMX5Ma5eoP0Zd_j2e_tiqVT3N9GmUEuECM/edit#heading=h.kpintsdw3ned


KFS– krótko o dofinansowaniu szkoleń?
logo kfs 300x129

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to fundusz dofinansowujący szkolenia dla pracowników nawet w wysokości do 100% wydatków na ten cel.
Dofinansowanie w ramach środków KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

KFS – kto może wystąpić o dofinansowanie?
 • O dofinansowanie mogą wystąpić jednostki posiadające osobowość prawną, a także nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne.
 • Warunkiem jest zatrudnianie co najmniej jednego pracownika.
  Przy czym nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę na jaki są zatrudnieni pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.
 • Wnioski przyjmują Powiatowe Urzędy Pracy w całym kraju.

KFS – jaka jest wysokość dofinansowania? 
 • mikoprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 os.) mogą uzyskać 100% dofinansowania na szkolenia ze środków KFS 
 • pozostałe firmy mogą uzyskać 80% dofinansowania na szkolenia z kFS (muszą wniesć wkład własny w wysokości 20%)
 • całość dofinansowania w ramach KFS nie może przekroczyć więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

KFS- na jakie działania uzyskamy dofinansowanie? 
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków rezerwy KFS
 • szkolenia i kursy - otwarte dla pojedynczych pracowników, zamknięte - szkolenia dedykowane dla konkretne firmy lub działu
 • studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym szkoleniu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

KFS – gdzie złożyć wniosek? 
 • Pracodawca składa wniosek o środki z KFS do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej. 
 • Wzory wniosków o dofinansowanie, różnią się w poszczególnych Powiatowych Urzędach Pracy, dlatego bardzo ważne jest aby pobrać wniosek z właściwego urzędu.
 • Zachęcamy, aby przed złożeniem wniosku zapoznać się, czy właściwy PUP ma wskazane własne priorytety w oparciu, o króre będzie oceniać złożone wnioski.

Tu możesz wyszukać właściwy urząd:  https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

 

Kiedy nabory do KFS 2024?
 • Terminy składania wniosków w różnych PUP w kraju różnią się od siebie, dlatego polecamy skontaktować się z własnym urzędem, stosownym dla Państwa lokalizacji. 
 • Napisz do nas maila, a prześlemy ci informacje o terminach składania wniosków we wskazanych województwach i powiatach.
  ...................................................................
 • Dotychczas nabory dofinansowania odbywały się w III turach:
  • I tura – styczeń-luty
  • II tura – czerwiec (nabór uzupełniający)
  • III tura – koniec roku (środki niewykorzystane, nierozliczone, które zostały powiatom po rozliczeniu I tury oraz środki z rezerwy)

Proszę sprawdzić w Powiatowych Urzędach Pracy, kiedy są organizowane nabory.

Dla ułatwienia dla Państwa zamieszczamy linki:

1. Baza Powiatowych Urzędów Pracy https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu 
 
2. 

wykaz ogłoszonych terminów naboru KFS w poszczególnych powiatach: 
https://docs.google.com/document/d/11Z7AnMlrryMX5Ma5eoP0Zd_j2e_tiqVT3N9GmUEuECM/edit#heading=h.kpintsdw3ned


Drukuj   E-mail

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 30 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30