KALENDARIUM

Nowelizacja VAT we Wrocławiu - wrzesień 2019
baner5

Kontakt:

Karta  zgłoszenia:

Oświadczenie

tramwaj_Hubska

Newsletter:

Promocje?
Specjalne oferty?

Dodaj swój e-mail do newslettera

wrzesień / konferencje w Wiśle, hotel Gołębiewski SPA Tropicana
24-27 września Jesienna Szkoła Podatków - Podatki VAT, CIT, PIT w 2019 roku

prowadzący: Zdzisław Modzelewski, Sebastian Twardoch, Dariusz Polakowski
kod: 3370
24-27 września Prawo pracy - Kadry z Pawłem Ziółkowskim - najnowsze zmiany 2019 - praktyczne kompendium

prowadzący: Paweł Ziółkowski
kod: 3371
24-26 września AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2019
Klasyfikacja i ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem zmian prawa bilansowego i podatkowego


prowadzący: Grażyna Machula
kod: 3372
24-26 września Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych i ich dokumentowanie na gruncie RODO - PRAKTYCZNE WARSZTATY

prowadzący: Andrzej Chromiec
kod: 3352
październik / konferencje w Zakopanem, hotel Belwedere Resort & SPA
27-30 październikBilans 2019
Podatkowe i rachunkowe zamknięcia roku 2019 oraz zmiany w podatkach w 2019/2020 roku


prowadzący: Tomasz Wojewoda, Katarzyna Tomala, Michał Kołosowski
kod: 3390
27-30 październikPrawo Pracy 2019 roku, zmiany na 2020 rok - praktyczne kompendium zmian

prowadzący: Monika Frączek
kod: 3391
listopad / konferencja we Wrocławiu
26-28 listopadBilans 2019
Podatkowe i rachunkowe zamknięcia roku 2019 oraz rewolucyjne zmiany w podatkach 2019/2020 roku

prowadzący: Zdzisław Modzelewski, dr Roman Seredyński, Tomasz Wojewoda
kod: 3400
wrzesień - Wrocław
I sesja: 19-20 wrzesień
II sesja: 3-4 październik

Wrocław

Podatek VAT od A do Z w 2019 roku - szkolenie 4-dniowe


prowadzący: Dariusz Polakowski, wieloletni trener i ekspert podatku VAT
kod
3375
20 wrzesień
Wrocław
Zasadnicze zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT w 2019 oraz 2020 roku - uwzględniając ostatnie nowelizacje od sierpnia, września i listopada 2019 roku

prowadzący: Tomasz Wojewoda
kod
3380
23 wrzesień
Wrocław

Koszty w podatkach dochodowych w 2019 roku

prowadzący: Katarzyna Tomala
kod
3381
26 wrzesień
Wrocław

Zmiany w podatku VAT w 2019 roku 
z uwzględnieniem zmian od 1 września i 1 listopada 2019 r.


prowadzący: Dariusz Polakowski, wieloletni trener i ekspert podatku VAT
kod
3384
27 wrzesień
Środki trwałe i ich amortyzacja, leasing w 2019 roku
z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 i MSRów oraz zmian przepisów podatkowych

prowadzący: dr Roman Seredyński
kod
3383
27 wrzesień
Wrocław

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - dokumentowanie, rozliczanie, skutki podatkowe

prowadzący: Sebastian Twardoch
kod
3377
wrzesień - Katowice
17 wrzesień
Katowice

FAKTURY VAT 2019 - wystawianie, korygowanie, refakturowanie, faktury elektroniczne, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa


prowadzący: Michał Sokołowski
kod
k962
24 wrzesień
Katowice

ZFŚS 2019/20 w praktyce - zmiany w naliczaniu i rozliczaniu odpisu na zfśs w 2019 r. Najnowsze regulacje wprowadzone w II półroczu 2019 - obowiązki pracodawcy

prowadzący: główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
kod
k965
26 wrzesień
Katowice

Nowelizacja VAT od 1 września, 1 listopada i 1 stycznia 2020 roku – podzielona płatność, nowa matryca stawek, likwidacja deklaracji podatkowych oraz pozostałe zmiany

prowadzący: dr Paweł Selera
kod
k964
październik - Wrocław
3 październik
Wrocław
CZAS PRACY 2019 - nowe zasady dotyczące ewidencjonowania czasu pracy oraz praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy
prowadzący: Monika Frączek
kod
3386
11 październik
Wrocław
PPK 2019/2020 – nowe przepisy, konstrukcja, tworzenie, podleganie, wpłaty, dyspozycje, obsługa, konsekwencje podatkowe, przepisy karne
prowadzący:
 Paweł Ziółkowski
kod
3387
11 październik
hotel MERCURE
pl. Dominikański 1

Podatek VAT w 2019 roku - kolejne zmian od 1 września, 1 listopada 2019 r. i od 2020 r.
prowadzący: Zdzisław Modzelewski
kod
3385
14 październik
Wrocław
Prawo pracy w 2019 roku - zmiany przepisów w Kodeksie pracy
Nowe akta osobowe i dokumentacja pracownicza w 2019 roku - ostatnie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych oraz kolejne zmiany od września 2019r.
prowadzący:
 Paweł Ziółkowski
kod
3388
14 październik
Wrocław

PIT w 2019 r. w tym zwolnienie z podatku od 1 sierpnia 2019 dla młodych podatników, obniżony PIT do 17%, podwyższone koszty podatkowe oraz inne wybrane zagadnienia dotyczące PIT

prowadzący: Aleksander Gniłka
kod
3379
16-18 październik
POLANICA ZDRÓJ

szkolenie z Dariuszem Polakowskim w Polanicy Zdrój

Podatek VAT od A do Z dla średniozaawansowanych (2 stopień)
z uwzględnieniem zmian od 1 września i 1 listopda 2019r. oraz 1 stycznia, 1 kwietnia i 1 lipca 2020r.
(szkolenie 3-dniowe)

prowadzący: Dariusz Polakowski, wieloletni trener i ekspert podatku VAT
kod
3395
22 październik
Wrocław

Środki trwałe w 2019 r. w podatkach dochodowych

prowadzący: 
Michał Sokołowski
kod
3369
listopad - Wrocław
7 listopad
Wrocław

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym i UE (WDT, WNT) w 2019 roku - transakcje łańcuchowe i trójstronne, trudne przypadki, praktyka i orzecznictwo

prowadzący: dr Paweł Selera
kod
3396
8 listopad
Wrocław
Prawo pracy w 2019 roku - zmieniany przepisów w Kodeksie pracy
Nowe akta osobowe i dokumentacja pracownicza w 2019 roku - ostatnie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych oraz kolejne zmiany od września 2019r.

prowadzący: Monika Frączek
kod
3376
13 listopad
Wrocław

Podatek u źródła w 2019r.
płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020r.

prowadzący: Aleksander Gniłka
kod
3394
październik - Katowice
1 październik
Katowice

Nowe obowiązki w zakresie PPK. Zmiany w zakresie pobierania zaliczki na podatek za osoby do 26 roku życia. Rozliczenia z ZUS w 2019 roku

prowadzący: Andrzej Radzisław
kod
k966
1 październik
Katowice

FAKTURY VAT 2019 - wystawianie, korygowanie, refakturowanie, faktury elektroniczne, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa


prowadzący: Zdzisław Modzelewski
kod
k962

[  Zapraszamy  ] [  we Wrocławiu  ] [  w Katowicach  ] [  Konferencje  ] [  Kontakt  ] [  Karta zgłoszenia  ] [  Polityka prywatności  ]