KALENDARIUM

Nowelizacja VAT, CI, PIT  we Wrocławiu, CZAS Pracy - wrzesień 2019
banerstrona10-13grudnia

Kontakt:

Karta  zgłoszenia:

Oświadczenie

tramwaj_Hubska

Newsletter:

Promocje?
Specjalne oferty?

Dodaj swój e-mail do newslettera

listopad / konferencja we Wrocławiu
26-28 listopad Bilans 2019
Podatkowe i rachunkowe zamknięcia roku 2019 oraz rewolucyjne zmiany w podatkach 2019/2020 roku

prowadzący: dr Roman Seredyński, Zdzisław Modzelewski, Tomasz Wojewoda
kod: 3400
listopad / konferencje w Wiśle, hotel Gołębiewski SPA Tropicana
26-29 listopad Bilans 2019
Podatkowe i rachunkowe zamknięcia roku 2019 oraz rewolucyjne  zmiany w podatkach 2019/2020 roku

prowadzący: dr Roman Seredyński, Zdzisław Modzelewski, Aleksander Gniłka
kod: 3410
26-29 listopad PRAWO PRACY i PŁACE 2019/2020 najnowsze zmiany i najważniejsze aspekty -  praktyczne kompendium zmian

prowadzący: Monika Frączek, Paweł Ziółkowski
kod: 3411
grudzień / konferencje w Zakopanem, hotel Stamary Wellness & SPA
10-13 grudzień Bilans 2019
Podatkowe i rachunkowe zamknięcia roku 2019 oraz rewolucyjne  zmiany w podatkach 2019/2020 roku


prowadzący: dr Roman Seredyński, Sebastian Twardoch, Dariusz Polakowski
kod: 3420
10-13 grudzieńPRAWO PRACY i PŁACE 2019/2020 po zmianach. Rozliczenia z ZUS i US - praktyczne kompendium

prowadzący: Paweł Ziółkowski i Joanna Ruszczak

kod: 3421
listopad - Wrocław
18 listopad
Wrocław

Środki trwałe i ich amortyzacja, leasing w 2019 roku
z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 i MSRów oraz zmian przepisów podatkowych


prowadzący: dr Roman Seredyński
kod
3397
2, 3 grudzień
oraz
16, 17 grudzień

Wrocław
kompleksowy kurs VAT (2 sesje dwudniowe)

Podatek VAT od A do Z w 2019 roku - szkolenie 4-dniowe

prowadzący: Dariusz Polakowski
kod
3399
19 listopad
Wrocław
Koszty w podatkach dochodowych w 2019 roku

prowadzący: Katarzyna Tomala
kod
3381
20 listopad
Wrocław

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - dokumentowanie, rozliczanie, skutki podatkowe

prowadzący: Sebastian Twardoch
kod
3377
21 listopad
Wrocław

Zmiany w podatku VAT w 2019/2020 roku
z uwz
ględnieniem zmian od 1 września i 1 listopada 2019 r.,  zmiany w 2020 roku

prowadzący: Dariusz Polakowski
kod
3403
22 listopad
Wrocław

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym i UE (WDT, WNT) w 2019 roku - transakcje łańcuchowe i trójstronne, trudne przypadki, praktyka i orzecznictwo - zmiany na 2020 rok

prowadzący: dr Paweł Selera
kod
3396
27 listopad
Wrocław
CZAS PRACY 2019 - nowe zasady dotyczące ewidencjonowania czasu pracy oraz praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy
prowadzący: Monika Frączek
kod
3386
29 listopad
Wrocław

Faktura VAT - po nowelizacjach w 2019 roku, zasady wystawiania, JPK, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa

prowadzący: Michał Sokołowski
kod
3405
listopad - Katowice
19 listopad
Katowice
ZFŚS 2019/20 w praktyce - zmiany w naliczaniu i rozliczaniu odpisu na zfśs w 2019 r. Najnowsze regulacje wprowadzone w II półroczu 2019 - obowiązki pracodawcy
prowadzący: główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
kod
k969
27 listopad
Katowice
Zasadnicze zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT w 2019/2020 roku - uwzględniając ostatnie nowelizacje sierpień, wrzesień, listopad 2019 roku, styczeń 2020 roku

prowadzący: Tomasz Wojewoda
kod
k970
29 listopad
Katowice
Koszty w podatkach dochodowych w 2019 roku

prowadzący: Katarzyna Tomala
kod
k972
grudzień - Wrocław
2, 3 grudzień
oraz
16, 17 grudzień

Wrocław
kompleksowy kurs VAT (2 sesje dwudniowe)

Podatek VAT od A do Z w 2019 roku - szkolenie 4-dniowe

prowadzący: Dariusz Polakowski
kod
3399
5 grudzień
Wrocław

PPK 2019/2020 – nowe przepisy, konstrukcja, tworzenie, podleganie, wpłaty, dyspozycje, obsługa, konsekwencje podatkowe, przepisy karne

prowadzący:
Paweł Ziółkowski
kod
3387
10 grudzień
Wrocław
Zasadnicze zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT w 2019/2020 roku - uwzględniając ostatnie nowelizacje sierpień, wrzesień, listopad 2019 roku, styczeń 2020 roku
prowadzący: Tomasz Wojewoda
kod
3402/II

[  Zapraszamy  ] [  we Wrocławiu  ] [  w Katowicach  ] [  Konferencje  ] [  Kontakt  ] [  Karta zgłoszenia  ] [  Polityka prywatności  ]