Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
 • email
 • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
 • telefony
 • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Konferencje Wyjazdowe

Wisła, Polanica Zdrój, Zakopane, Kołobrzeg i inne

Rachunkowość w 2024 według polskiego prawa bilansowego i KRSów

Kategoria
25-28.06.2024 / Wisła, hotel Gołębiewski - konferencja
Termin
25 czerwiec - 28 czerwiec
kod:
4409
prowadzący:
Dominik Biel, Arkadiusz Lenarcik

Informacje organizacyjne konferencji


Kiedy i gdzie
 • od: 25 czerwca 2024 (kolacja)
 • do: 28 czerwca (obiad)
 • Wisła, hotel Gołębiewski, Al. Ks. Bp. Bursche 3
Cenny netto
 • 1 osoba: 3260 zł + VAT/od os.
 • 2-4 os.: 3160 zł + VAT/od os.
 • więcej osób - dod. rabat
 • pełne wyżywienie
Więcej info
 • Masz pytania zadzwoń
 • 71 3339350 / 531 618854
 • lub napisz:
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostosowujemy się do Państwa potrzeb:
 • możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach.
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • pokój jednoosobowy za dopłatą
 • masz indywidualną prośbę? Zadzwoń do nas postaramy się spełnić Państwa życzenia

Wisła, hotel Gołębiewski Tropicana SPA ****      ... Kliknij by zobaczyć hotel ↓


Wrocław, ul. Boczna 12

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła. Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc w godzinach od 14.00 do 23.00), Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30-16.00, kolacja 18.30-21.00, wyśmienity bufet szwedzki). Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej. Centrum rekreacyjne SPA TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche, aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.


BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • relaks w kompleksie basenów wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
 • jacuzzi, kompleks saun, siłownia,
 • Klub Nocny.

strona hotelu Gołębiewski

taras lato jaccuzpokoj.jpgPatio
basenpatiotaras lato jaccuz
Widok z gory zimataras zima jaccuzsala_konfer.jpg


dzień 1:

Środki trwałe oraz WNiP - ewidencja, wycena, amortyzacja, inwentaryzacja, leasing (KRS7, KRS4)

  Program:  

 1. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych:
  • Ustawa o rachunkowości,
  • Krajowy Standard Rachunkowości 11,
  • Prawo podatkowe.

 2. Wycena wartości początkowej środków trwałych:
  • wytworzonych we własnym zakresie,
  • nabytych (nowe i używane),
  • zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje – najczęstsze problemy w dokonaniu właściwej klasyfikacji na gruncie prawa bilansowego i podatkowego,
  • ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego,
  • odłączenie części składowej środka trwałego,
  • inne przypadki.

 3. Amortyzacja środków trwałych:
  • zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych,
  • wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony.

 4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7:
  • okres użyteczności środków trwałych,
  • wartości szacunkowe a środki trwałe,
  • obowiązek corocznej weryfikacji okresów użyteczności,
  • ujęcie prospektywne zmian wartości szacunkowych.

 5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”:
  • okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego,
  • ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości.

 6. Nieruchomości inwestycyjne w polskim prawie bilansowym:
  • definicja nieruchomości inwestycyjnej,
  • ujęcie początkowe,
  • wycena na dzień bilansowy – wartość historyczna oraz wartość godziwa.

 7. Leasing środków trwałych:
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5,
  • leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym,
  • opłata wstępna a koszty uzyskania przychodu – koniec kontrowersji,
  • ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na przykładzie.

 8. Rozliczanie środków trwałych objętych dotacją.
 9. Definicje i klasyfikacje wartości niematerialnych i prawnych:
   • warunki uznawania wartości niematerialnych w ujęciu bilansowym i podatkowym,
   • klasyfikacja (w tym klasyfikacja statystyczna),
   • wybrane WNiP – wartość firmy, prace rozwojowe.
  1. Wartość początkowa:
   • ustalanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych na dzień przyjęcia,
   • zmiany wartości początkowej.
  2. Amortyzacja:
   • metody amortyzacji,
   • okres (stawka) amortyzacji i czynniki wpływające na jego ustalenie,
   • zawieszenie i zakończenie amortyzacji.
   • Likwidacja.

 10. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.dzień 2:

Różnice kursowe i odroczony podatek dochodowy w przepisach rachunkowości i podatkach

  Program:  

 1. Wprowadzenie
 2. Klasyfikacja różnic kursowych
 3. Ujęcie zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości
 4. Różnice kursowe w prawie podatkowym (CIT oraz VAT)
 5. Transakcje w walutach obcych wg MSR
 6. Momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach)
 7. Instrumenty pochodne a różnice kursowe
 8. Teoretyczne przesłanki ujawniania aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 9. Metody obliczania podatku odroczonego.
 10. Zasada ostrożnej wyceny w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 11. Wytyczne Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2.
 12. Wybrane zagadnienia z zakresu podatku odroczonego na przykładach:
  • Nierozliczone straty podatkowe
  • Ewidencja środków trwałych – tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa
  • Utrata wartości aktywów – odpisy aktualizujące
  • Wycena do wartości godziwej
  • Umowy leasingu
 13. Podatek odroczony dla operacji dotyczących kapitału
 14. Przykłady dotyczące wyceny oraz prezentacji podatku odroczonego (case study).
 15. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.dzień 3:

Ujęcie przychodów z działalności operacyjnej - KSR15 i KRS3

  Program:  

 1. Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 "Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów":
  • ogólne zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr,
  • umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach,
  • zmniejszenia przychodów,
  • koszty doprowadzenia do zawarcia umowy,
  • prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym.

 2. Podstawy prawne rachunkowości usług długoterminowych:
  • Ustawa o rachunkowości art. 34a-d:
  • ustalanie przychodów z wykonania niezakończonej usługi,
  • metody pomiaru stopnia zaawansowania usługi,
  • koszty wytworzenia,
  • koszty wytworzenia niezakończonej usługi,
  • ustalanie kosztów z wykonania niezakończonej usługi.

 3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane":
  • ogólne zasady stosowania,
  • umowa o usługę budowlaną,
  • metoda kosztowy,
  • ustalanie stopnia zaawansowania umowy,
  • przychody z umów długoterminowych,
  • koszty wykonania umów długoterminowych,
  • ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych,
  • prezentacja i ujawnianie informacji,
  • odroczony podatek dochodowy z tytułu umów długoterminowych,
  • rozwiązania techniczno-organizacyjne warunkujące stosowanie standardu.

 4. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.prowadzący: Dominik Biel ......... więcej ∇
Dominik BielBiegły rewident (nr. 13567), trener z zakresu rachunkowości, Partner w dużej spółce audytorskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ogólnopolskiej firmie audytorskiej, gdzie był odpowiedzialny przede wszystkim za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF) oraz w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał również udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów (m.in. Rzeczpospolita) oraz publikacji z zakresu rachunkowości, współpracownik naszej firmy.

prowadzący: Arkadiusz Lenarcik ......... więcej ∇
Dominik BielBiegły rewident, Dyrektor Departamentu Audytu. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy ESAL.Wisła, hotel Gołębiewski Tropicana SPA ****      ... Kliknij by zobaczyć hotel ↓

Wrocław, ul. Boczna 12

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła. Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc w godzinach od 14.00 do 23.00), Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30-16.00, kolacja 18.30-21.00, wyśmienity bufet szwedzki). Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej. Centrum rekreacyjne SPA TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche, aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • relaks w kompleksie basenów wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
 • jacuzzi, kompleks saun, siłownia,
 • Klub Nocny.
 • Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
 • Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • Dla zainteresowanych możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).

strona hotelu Gołębiewski

taras lato jaccuzpokoj.jpgPatio
basenpatiotaras lato jaccuz
Widok z gory zimataras zima jaccuzsala_konfer.jpg

cena 3-dniowego szkolenia zawiera: ..... szczegóły ∇

 • 3 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,

oraz

 • korzystanie z centrum SPA w hotelu.

Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

 
 

Terminy

Okres: Od 25 czerwiec do 28 czerwiec

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 30 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30