Karta zgłoszenia

Kontakt:

Karta  zgłoszenia:

Oświadczenie

warunki uczestnictwa

KARTA ZGŁOSZENIA

Organizator: ESAL Business Promotion Office sp. z o.o. z siedzibą we Wrocław 50-502, ul. Boczna 12
NIP: 8992781386, Regon: 363526614, KRS: 0000595957
Nr KONTA BANKOWEGO: mBANK o/Wrocław  95 1140 2004 0000 3502 7603 8486
 

 Pełna nazwa firmy / instytucji umieszczana na fakturze VAT:

Adres:

NIP:

Prosimy o wystawienie:

faktury VAT

Uczestnicy szkolenia:

Uwagi i dodatkowe opcje na szkolenie:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert e-mail' em

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert e-mail' em

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert e-mail' em

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert e-mail' em

/2023

cena netto:

/2023

cena netto:

/2023

cena netto:

/2023

cena netto:

/osobę

/osobę

/osobę

/osobę

Potwierdzam, iż zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i je akceptuje (link do treści warunków uczestnictwa)

Tel. kontaktowy:

DANE KONTAKTOWE:

Fax kontaktowy:

Osoba do kontaktu:

Proszę o podanie kontaktowego adresu e-mail w celu potwierdzenia i weryfikacji zgłoszenia
(adres jest wymagany w celu przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia):

KROK 1  -->

Uwaga: rabaty nie łączą się ze sobą.

Polityka prywatności

[  Zapraszamy  ] [  Karta zgłoszenia  ]