Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
 • email
 • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
 • telefony
 • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Podatek VAT w 2024 roku - KSeF, Slim VAT -zmiany i bieżące rozliczenia

logo-kfs-300x129
Kategoria
Szkolenia KFS
Termin
1 luty - 22 grudzień
Cena:
1 os.: 510 zł - przy 2 i więcej os.: 460 zł
Czas trwania:
7 godzin lekcyjnych

  Program:  

 1. Faktura ustrukturyzowana - fakultet:
  • definicja faktury ustrukturyzowanej,
  • moment wystawienia i otrzymania faktury,
  • wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania,
  • uprawnienia osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym,
  • kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF.
  • faktury korygujące, duplikaty, noty korygujące,
  • faktury pro-forma, noty korygujące a KSeF
  • sposoby identyfikacji w systemie.

 2. Zasady i terminy wystawiania faktur:
  • na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
  • „pusta faktura” i jej skutki,
  • „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe, podatek od nieruchomości),
  • faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
  • w jakich sytuacjach otrzymanie zaliczki nie rodzi obowiązku rozliczenia podatku,
  • dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT
  • faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania, dokumentowanie rabatów pośrednich,
  • duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,
  • różnica między „anulowaniem” dokumentu a jego korektą do „zera”,
  • wystawianie faktur do paragonów, konsekwencje za ich błędne wystawienie.

 3. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego:
  • określenie daty powstania obowiązku podatkowego,
  • co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,
  • data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
  • w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,
  • świadczenia o charakterze ciągłym.

 4. JPK w 2024 roku - wybrane zagadnienia
  • ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,
  • korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
  • korekta JPK na wezwanie urzędu,

 5. Prawo do odliczenia VAT:
  • zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
  • przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  • możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
  • gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
  • zasada neutralności (wyrok TSUE),
  • należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

 6. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:
  • termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
  • warunki korzystania z ulgi na złe długi,
  • obowiązki nabywcy,
  • ulga na złe długi a termin płatności,
  • sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
  • wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia.

 7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe (wybrane zagadnienia)
  • warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
  • wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
  • rola informacji podsumowującej,

 8. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:
  • rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów
   • warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,
   • sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,
  • eksport pośredni i bezpośredni,
  • terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
  • warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym.

 9. Świadczenia nieodpłatne.
 10. Pozostałe zmiany w podatku VAT na 2024 rok.
 11. Dyskusja – odpowiedzi na pytania słuchaczy.

 
 

Terminy

Okres: Od 1 luty do 22 grudzień

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 30 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30