Podatek VAT w 2022 roku – aktualności w rozliczaniu podatku, bieżąca problematyka

Kategoria
stacjonarnie we Wrocławiu i online
Termin
26 sierpień
kod:
3765
Kiedy i gdzie
 • start: 9.30
 • zakończenie: 15.00
 • Wrocław, ul. Boczna 12, sala 119
 • ONLINE - cała Polska
Cenny netto
 • 1 osoba: 460 zł + VAT/od os.
 • 2-4 os.: 420 zł + VAT/od os.
 • więcej osób - dod. rabat
 • online: 410 zł + VAT/od os.
Więcej info
 • Masz pytania zadzwoń
 • 71 3339350 / 531 618854
 • lub napisz:
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Program:  

 1. Nieodpłatne przekazanie towarów:
  1. pojęcie „przekazania” i „zużycia” na potrzeby osobiste,
  2. próbki,
  3. towary niskiej wartości,
  4. bony jednego i różnego przeznaczenia,

 2. Faktura ustrukturyzowana – od 01.01.2022r.
  1. definicja faktury ustrukturyzowanej,
  2. moment wystawienia i otrzymania faktury,
  3. wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania,
  4.  upoważnienia dla osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym,
  5. kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF,
  6. faktury korygujące, duplikaty,

 3. Zasady i terminy wystawiania faktur
  1. na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
  2. „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,
  3.  „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe),
  4. faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
  5.  dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT
  6. faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania, terminy ujmowania korekt,
  7. duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,
  8. wystawianie faktur do paragonów, konsekwencje za ich błędne wystawienie,

 4. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
  1. określenie daty powstania obowiązku podatkowego,
  2. co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,
  3. data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
  4. w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,

 5. Faktura jako źródło podatku naliczonego
  1. terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  2. błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,
  3. w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego,
  4. w jakich terminach podatnik może przywrócić prawo do  odliczenia,
  5. przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT,

 6. JPK w 2022 r.
  1. ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone,
  2. faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawiane w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,
  3. oznaczenia w zakresie grup towarów i usług (GTU) oraz kodów procedur,
  4. korekta „in minus” podatku naliczonego,
  5. likwidacja kodu „MPP”, „SW” i „EE”,
  6. w jakich przypadkach należy w JPK podawać termin płatności lub datę zapłaty,

 7. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości.
  1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
  2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
  3. obowiązki nabywcy,
  4. różne zasady stosowania ulgi na złe długi w zależności od statusu odbiorcy,
  5. wyrok TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi – ewentualne skutki dotyczące faktur wystawionych przed 15.10.2020r.
  6. definicja pierwszego zasiedlenia,
  7. opcja opodatkowania dostawy nieruchomości,
  8. korekta sprzedaży podatku naliczonego,

 8. Biała lista podatników VAT:
  1. zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
  2. możliwość weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
  3.  konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
  4.  odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

 9. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
  1. lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
  2. wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
  3. sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
  4. wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
  5. obowiązkowe oznaczenia na fakturach,
  6.  konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
  7. obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
  8. możliwość opłacania zaliczki oraz jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
  9. potrącenie, kompensata a MPP,

 10. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów (WDT/WNT):
  1. warunki jakie należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,
  2. dokumentacja potwierdzająca przemieszczenie towarów w ramach WDT,
  3. terminy i warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
  4. termin rozliczenia korekt WDT/WNT,
  5. podstawa opodatkowania przy WDT/WNT,
  6. kursy jakie należy stosować do transakcji wyrażonych w walucie obcej,
  7. zasady i terminy rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT,

 11. Eksport i import towarów
  1. definicja eksportu pośredniego i bezpośredniego,
  2. moment powstania obowiązku podatkowego,
  3. rozliczenie zaliczki w eksporcie towarów,
  4. warunki i terminy w jakich podatnik stosuje stawkę 0%,
  5. definicja importu towarów,
  6. rozliczenie importu towarów w ramach procedur uproszczonych,
  7. podstawa opodatkowania,

 12. Import usług oraz zakup towarów dla którego podatnikiem jest nabywca
  1. jakie podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu,
  2. usługi magazynowania, wynajem powierzchni na targach, wynajem pojazdów,
  3. refakturowanie usług,
  4. zasady odliczania podatku naliczonego,
  5. usługi realizowane na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
  6. data powstania obowiązku i podstawa opodatkowania,
  7. sposób dokumentowania i rozliczenia przedmiotowych transakcji,

 13. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium Polski
  1. zasady ustalania miejsca dostawy i świadczenia usług dla celów VAT,
  2. dostawa towarów wraz z montażem,
  3. sposób dokumentowania oraz zasady ustalania obowiązku podatkowego,
  4. sposób wykazania w deklaracji,

 14. Wybrane orzecznictwo TSUE, NSA, WSA oraz interpretacji KIS
 15. Odpowiedzi na pytania uczestników.

prowadzący: Dariusz Polakowski      ..... więcej ∇

Polakowski mAbsolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.

Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119      ..... szczegóły ∇

Wrocław, ul. Boczna 12Sala konferencyjna znajduje w ośrodku szkoleniowym CS Natura Tour, na końcu ulicy Bocznej - boczna ulicy Hubskiej, parking.pngnaprzeciw komendy Policji drogowej. Na końcu ulicy za biurowcem znajduje się bezpłatny parking dla klientów/uczestników szkolenia (obok bramy z lewej strony jest dzwonek do jej otwarcia).
W odległości 700m znajduje się Dworzec Główny PKP i PKS oraz centrum handlowe Wroclavia, gdzie znajduje się węzeł komunikacji tramwajowej i autobusowej (dojście zajmuje 7 min.).

cena szkolenia zawiera: ..... szczegóły ∇

Szkolenia w wersji stacjonarnej:

 • wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch,

Szkolenia w wersji online:

 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)

Warunki techniczne szkolenia online:

 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

 
 

Terminy

 • 26 sierpień