2-dniowe szkolenie: Podatek VAT od podstaw w 2022 roku - praktyczne warsztaty dla początkujących

Kategoria
stacjonarnie we Wrocławiu i online
Termin
25 sierpień - 26 sierpień
kod:
3764
Kiedy i gdzie
 • start: 9.30
 • zakończenie: 15.00
 • Wrocław, ul. Boczna 12, sala 119
 • ONLINE - cała Polska
Cenny netto 2 dni
 • 1 osoba: 740 zł + VAT/od os.
 • 2-4 os.: 680 zł + VAT/od os.
 • więcej osób - dod. rabat
 • online: 680 zł + VAT/od os.
Więcej info
 • Masz pytania zadzwoń
 • 71 3339350 / 531 618854
 • lub napisz:
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Program:  

Dzień 1

 1. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT, terminy rozliczeń
  • rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
  • rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,
  • zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,
  • druk VAT-R
 2. Biała lista podatników VAT:
  • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
  • możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
  • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
  • odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,
 3. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
  • dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
  • świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),
  • eksport towarów, import towarów,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  • import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca,
  • zasady opodatkowania spisu z natury,
  • czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT,
 4. Miejsce świadczenia
  • miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
  • miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),
  • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
 5. Obowiązek podatkowy
  • moment powstania obowiązku podatkowego zasady ogólne,
  • świadczenia o charakterze ciągłym,
  • moment powstania obowiązku podatkowego zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)
  • „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
  • obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
  • obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek
 6. Podstawa opodatkowania
  • zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
  • podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
  • świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
  • elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
  • przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,
 7. Stawki podatku VAT
  • rodzaje stawek podatkowych,
  • zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
  • zwolnienia przedmiotowe,
 8. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT, kasy rejestrujące
  • faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
  • zasady i terminy wystawiania faktur,
  • faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
  • terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
  • paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
  • refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,
  • skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,
  • faktury do paragonów, w jakich sytuacjach dopuszcza się korektę numeru NIP na paragonie,
  • faktury dokumentujące świadczenia objęte obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej,
  • przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,
  • KSeF – faktury ustrukturyzowane
  • odpowiedzialność karna i karna-skarbowa,
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.


Dzień 2

 1. Odliczanie i zwrot podatku
  • źródło podatku naliczonego,
  • terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,
  • błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  • przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  • zasada neutralności,
  • zasada stałości,
  • „należyta staranność, dobra wiara”
 2. Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży
  • sposób liczenia wskaźnika i pre-wskaźnika
  • korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych, pozostałych zakupów i nieruchomości z zastosowaniem współczynnika,
 3. VAT – samochody
  • przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,
  • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,
  • korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia pojazdu
  • omówienie druku Vat-26
 4. Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
  • terminy zwrotu,
  • warunki jakie należy spełnić aby uzyskać zwrot w trybie przyspieszonym,
  • sytuacje w jakich organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu.
 5. JPK:
  • Struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
  • Ewidencja VAT sprzedaż:
   • podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
   • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłat,
   • dodatkowe kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
   • dodatkowe kody identyfikujące transakcje,
   • oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO).
  • Ewidencja VAT zakup:
   • wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
   • wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,
   • dodatkowe kody identyfikujące transakcje zakupu,
   • kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR),
  • JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
  • Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
  • Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT),
  • Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),
 6. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
  • lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
  • obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
  • sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
  • wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
  • obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP,
  • konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
  • obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
  • możliwość opłacania zaliczki oraz dokonanie jednego przelewu w systemie MPP za więcej niż jedną fakturę,
 7. Ulga na złe długi:
  • warunki i zasady stosowania ulgi,
  • orzecznictwo TSUE w tym zakresie
 8. Transakcje trójstronne w procedurze uproszczonej
  • warunki jakie należy spełnić aby zastosować uproszczenie,
  • sposób ujęcia w ewidencji i informacji podsumowującej.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.


W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.

prowadzący: Dariusz Polakowski      ..... więcej ∇

Polakowski mAbsolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.

Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119      ..... szczegóły ∇

Wrocław, ul. Boczna 12Sala konferencyjna znajduje w ośrodku szkoleniowym CS Natura Tour, na końcu ulicy Bocznej - boczna ulicy Hubskiej, parking.pngnaprzeciw komendy Policji drogowej. Na końcu ulicy za biurowcem znajduje się bezpłatny parking dla klientów/uczestników szkolenia (obok bramy z lewej strony jest dzwonek do jej otwarcia).
W odległości 700m znajduje się Dworzec Główny PKP i PKS oraz centrum handlowe Wroclavia, gdzie znajduje się węzeł komunikacji tramwajowej i autobusowej (dojście zajmuje 7 min.).

cena szkolenia zawiera: ..... szczegóły ∇

Szkolenia w wersji stacjonarnej:

 • wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch,

Szkolenia w wersji online:

 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)

Warunki techniczne szkolenia online:

 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

 
 

Terminy

 • Od 25 sierpień do 26 sierpień