Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
 • email
 • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
 • telefony
 • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Szkolenia Online

Zdalne i Hybrydowe

Koszty uzyskania przychodów w aspekcie podatku dochodowego CIT i PIT oraz podatku VAT z uwzględnieniem zmian w 2023 i od 1 stycznia 2024 roku (online)

Kategoria
online
Termin
7 grudzień
kod:
4327
prowadzący:
Tomasz Wojewoda


Informacje organizacyjne

 

Kiedy i gdzie
 • start: 10.00
 • zakończenie: 15.00
 • ONLINE - cała Polska
Cenny netto
 • 390 zł + VAT/od os.
 • dla 2-4 osób: 290 zł + VAT/od os.
Więcej info
 • Masz pytania zadzwoń
 • 71 3339350 / 531 618854
 • lub napisz:
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Program:  

 1.   Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych od 1 stycznia 2024 r.
  1. Nowe regulacje w zakresie stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla wytworzonych we własnym zakresie budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, warunki stosowania nowych stawek, obowiązki podatnika itp.
  2. Wprowadzenie możliwości niestosowania zwolnień z podatku dochodowego w przypadku dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń, po spełnieniu ustawowych obowiązków informacyjnych.
  3. Odroczenie obowiązku prowadzenia i przesyłania w formie elektronicznej ksiąg i ewidencji do urzędu skarbowego (JPK_CIT i JPK_PIT).
  4. Uchylenie przepisów nakładających, od 1 stycznia 2024 r., obowiązek zaliczania do przychodów z działalności gospodarczej kwoty płatności dokonanej przez konsumenta bez pośrednictwa rachunku płatniczego oraz przepisów obniżających, od 1 stycznia 2024 r., limit wartości transakcji między przedsiębiorcami, w przypadku których płatność może być dokonywana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
  5. Wygaśnięcie czasowego zwolnienia z obowiązku rozliczania i opłacania minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych przez spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 2%. Zmiany w zakresie rozliczania minimalnego podatku dochodowego.
  6. Wprowadzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych możliwości kompensowania dochodów i strat z funduszy kapitałowych z dochodami i stratami z innych inwestycji kapitałowych np. ze zbycia akcji (udziałów), pochodnych instrumentów finansowych itp.
  7. Zmiany w zakresie udostępniania przez organy podatkowe zeznań rocznych za 2023 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 2.    Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych w 2023 r.
  1. Nowe zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w przypadku wynagrodzeń wypłacanych kierowcom z tytułu wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych.
  2. Podwyższenie dla małżonków limitu kwotowego warunkującego możliwość opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem, do którego stosuje się stawkę 8,5%.
  3. Zasady (terminy) zaliczania do kup składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy.
  4. Zmiany w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników od wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o dzieło itp., nowe zasady pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek i nie pobierania zaliczek przez płatników.
  5. Definitywne zniesienie możliwości amortyzowania budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  6. Zmiany w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w podatku dochodowy od osób prawnych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.
  7. Zmiana terminu do wpłacania podatku za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego przez podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 3.    Bieżące problemy i zagadnienia.
  1. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
  2. Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
  3. Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
  4. Świadczenia na rzecz pracowników – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  5. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
  6. Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, przypadki gdy nie powstaje obowiązek poboru podatku u źródła.
  7. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 4.    Podatek od towarów i usług.
  1. Zmiany od 1 stycznia 2024 r. w zakresie warunków do złożenia wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej oraz treści wniosku.
  2. Zmiany od 1 września 2023 r. dotyczące obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych i obligatoryjnych elementów takiej faktury.
  3. Najważniejsze zmiany od 1 lipca 2023 r.
   1. Nowe zasady stosowania kursów walut w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej, w obrocie krajowym i międzynarodowym.
   2. Doprecyzowanie przepisów dotyczących stosowania stawki 0% przy WDT w przypadku otrzymania z opóźnieniem dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego państwa UE.
   3. Uproszczenie zasad potrącania VAT naliczonego przy WNT (zniesienie wymogu otrzymania faktury od podmiotu zagranicznego).
   4. Zmiany w zakresie rozliczania struktury sprzedaży.
   5. Podwyższenie limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.
   6. Zmiany dotyczące stosowania MPP.
   7. Zmiany w zakresie sankcji VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).
  4. Zasady rozliczania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących zmniejszających i zwiększających VAT należny lub naliczony, formalne zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, zasady dokumentowania, terminy i warunki dokonania korekty, skonta itp.
  5. Rozliczanie korekt zmniejszających i zwiększających z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
  6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

prowadzący: Tomasz Wojewoda ......... więcej ∇
Tomasz Wojewodadoradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego - Ministerstwa Finansów i oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 3000 wykładów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, delegacji, środków trwałych oraz reprezentacji i reklamy, w których uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Niekwestionowany autorytet w zakresie doradztwa podatkowego.
Współpracę m.in. z: INFOR, C.H. Beck, Hubertus, Darschlung und Vaschover, Wiedza i Praktyka, UNIA-PRESS.
Publikacje ksiązkowe z dorobku Tomasza Wojewody:

 • „Leasing w aspekcie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług”,
 • „Koszty w podatkach dochodowych”,
 • „Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatkowym”,
 • „VAT naliczony i należny – wybrane zagadnienia”.

Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia online zawiera oraz warunki techniczne   ..... szczegóły ∇

Cena szkolenia online obejmuje:

 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)

Warunki techniczne:

 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.

 

 
 
 

Terminy

Okres: 7 grudzień

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 28 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30