FAKTUROWANIE W 2023 ROKU - ZASADY PRAWIDŁOWEGO DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI W VAT

Kategoria
stacjonarnie we Wrocławiu i online
Termin
7 luty
kod:
4136
prowadzący:
Henryk Grychtoł
Kiedy i gdzie
 • start: 9.30
 • zakończenie: 15.00
 • Wrocław, ul. Boczna 12, sala 119
 • ONLINE - cała Polska
Cenny netto
 • 1 osoba: 460 zł + VAT/od os.
 • 2-4 os.: 420 zł + VAT/od os.
 • więcej osób - dod. rabat
 • online: 380 zł + VAT/od os.
Więcej info
 • Masz pytania zadzwoń
 • 71 3339350 / 531 618854
 • lub napisz:
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • CEL SZKOLENIA:
  Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa) a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie po wprowadzeniu nowych zasad JPK oraz umiejętności korzystania z WIS przy zmienionej matrycy stawek VAT.
 • DLA KOGO:
  głównych księgowych, pracowników działów finansowych i księgowości, działów fakturowania oraz dekretacji JPK w zakresie GTU a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. . Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące VAT.
 • METODYKA:
  prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

  Program:  

  1. Podstawy prawne dotyczące faktur
   • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
   • zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
   • które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury
   • faktury na żądanie – na podstawie paragonu fiskalnego z nr NIP
   • sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP

  2. Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:
   • faktury „klasyczne”
   • faktury - procedura marży
   • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
   • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
   • dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP
   • duplikaty faktur
   • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
   • faktury „pro-forma”,
   • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
   • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
   • dokumentowanie usług budowlano - montażowych
   • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym

  3. Jak korygować błędy w fakturach:
   • faktury korygujące, korekta faktury korygującej
   • noty korygujące
   • anulowanie faktury
   • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.
   • nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego w 2021 z opcją zastosowania zasad 2020

  4. Faktury elektroniczne:
   • faktury elektroniczne zamiast papierowych
   • krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
   • rodzaje faktur elektronicznych,
   • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
   • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
   • zaliczka a e-faktura
   • zakres informacyjny e-faktury
   • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
   • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
   • notą korygującą w formie elektronicznej,
   • przechowywanie / archiwizacja e-faktur
   • krajowy System  e-Faktur - od 2024 roku
    • krajowy System e-Faktur (faktury ustrukturyzowane)
    • istota Krajowego Systemu e-Faktur
    • dobrowolność stosowania od stycznia 2022 (obok faktur elektronicznych i papierowych
    • korzyści dla podatnika
    • obligatoryjna zasada od stycznia 2024
    • nowy system kar z tytułu błędów w KSeF
    • e-Faktury również dla podatników zwolnionych z VAT
  5. Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:
   • faktura a różne stawki VAT,
   • rabat / premia na fakturze,
   • zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach – dwie metody – nowe zasady wynikające ze Slim VAT-3

  6. Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego
  7. Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy towarów oraz eksport:
   • prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,
   • zaliczki w WDT i eksporcie,
   • korekta faktur eksportowych i WDT

  8. Duplikaty faktur (do końca 2022)/ faktur elektronicznych.
   • zasady wystawiania,
   • podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia

  9. Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)
   • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
   • weryfikacja faktur otrzymanych od kontrahentów
   • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
   • zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
   • fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
   • kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
   • jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami

  10. Split payment  - mechanizm podzielonej płatności
   • kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT
   • ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT
   • dobrowolność stosowania zasady „split payment”
   • załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje
   • korzyści ze stosowania split payment
    • wyłączenie art. 112 b
    • brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
    • brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT. Korzyści również dla sprzedawcy
    • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
    • przyspieszony termin zwrotu
    • płynność finansowa

  11. Kasy fiskalne – 2023
   • nowe rozporządzenie wykonawcze
   • kasy on-line 2022
   • nowe obowiązki podatników

  12. Biała lista i MPP
   • od 1 września 2019 podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.
   • zawartość informacyjna „Białej Listy”
   • wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”

  13. Konsekwencje płatności na rachunek niezamieszczony na białej liście w CIT i VAT?
   • skutki w podatkach dochodowych (PIT i CIT)
   • skutki w podatku od towarów i usług 
   • sankcje za niestosowanie białej listy
   • druk ZAW-NR – zawiadomienie naczelnika US o wadliwej płatności

  14. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
   • podmioty uprawnione do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
   • zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
   • rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy
   • rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty
   • wygaśnięcie ochrony
   • zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej
   • indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej

  15. Znowelizowany JPK-VAT7M  & /JPK-VAT7K – nowe terminy
   • grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K
   • oznaczenia dowodów sprzedaży
   • symbole procedur szczególnych
   • oznaczenie dowodów zakupu
   • faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU
   • faktury jedno i wielopozycyjne a GTU.

  16. Odpowiedzi na pytania uczestników.

prowadzący: Henryk Grychtoł      ..... więcej ∇

trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.
Stały współpracownik ESALszkolenia.pl (ESAL sp.z o.o.).

Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119      ..... szczegóły ∇

Wrocław, ul. Boczna 12Sala konferencyjna znajduje w ośrodku szkoleniowym CS Natura Tour, na końcu ulicy Bocznej - boczna ulicy Hubskiej, parking.pngnaprzeciw komendy Policji drogowej. Na końcu ulicy za biurowcem znajduje się bezpłatny parking dla klientów/uczestników szkolenia (obok bramy z lewej strony jest dzwonek do jej otwarcia).
W odległości 700m znajduje się Dworzec Główny PKP i PKS oraz centrum handlowe Wroclavia, gdzie znajduje się węzeł komunikacji tramwajowej i autobusowej (dojście zajmuje 7 min.).

cena szkolenia zawiera: ..... szczegóły ∇

Szkolenia w wersji stacjonarnej:

 • wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch,

Szkolenia w wersji online:

 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)

Warunki techniczne szkolenia online:

 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

 
 

Terminy

Okres: 7 luty

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
Data : środa, 1 luty
2
3
4
5
6
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
24
25