KADRY, PRAWO PRACY, HR - najnowsze i nadchodzące zmiany 2022/2023 roku

Kategoria
Wisła, hotel Gołębiewski - 3-dniowa Konferencja
Termin
25 wrzesień - 28 wrzesień
kod:
3771


Informacje organizacyjneKiedy i gdzie
 • od: 25 września (kolacja)
 • do: 28 września (obiad)
 • Wisła, hotel Gołębiewski
  Tropicana SPA, Al.Ks.Bp.Bursche 3
Cenny netto
 • 1 osoba: 2590 zł + VAT/od os.
 • 2-4 os.: 2490 zł + VAT/od os.
 • więcej osób - dod. rabat
 • pełne wyżywienie
Więcej info
 • Masz pytania zadzwoń
 • 71 3339350 / 531 618854
 • lub napisz:
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwaga:
 • możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach.
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • pokój jednoosobowy za dopłatą
 • prosimy o telefon w sprawie szczegółów

Wisła, hotel Gołębiewski Tropicana SPA ****      ..... szczegóły ∇

Wrocław, ul. Boczna 12

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła. Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc w godzinach od 14.00 do 23.00), Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30-16.00, kolacja18.30-21.00, wyśmienity bufet szwedzki). Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej. Centrum rekreacyjne SPA TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suchearomatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • relaks w kompleksie basenów wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
 • jacuzzi, kompleks saun, siłownia,
 • Klub Nocny.


UWAGA: Programy szkolenia będą modyfikowane w związku z projektowanymi zmianami podatkowymi na 2023 r.


  Program:  

dzień 1:

Prawo pracy i zarządzanie personelem

 1. Podstawowe zasady prawa pracy
  • prawo do podjęcia pracy
  • swoboda nawiązywania stosunków pracy
  • prawo do wolności pracy (w tym prawo do zerwania stosunku pracy)
  • obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika
  • zakaz dyskryminacji
  • prawo do godziwego wynagrodzenia
  • ochrona uprawnień pracowniczych
  • prawo tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych;
  • prawo do partycypacji w zarządzaniu firmą w zakresie spraw dotyczących osobiście pracowników
  • zasada działania na korzyść pracownika
  • zasada ryzyka pracodawcy
  • zasada równego traktowania

 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu
  • obowiązek równego traktowania
  • zakaz dyskryminacji
  • rodzaje dyskryminacji
  • molestowanie seksualne jako szczególna forma dyskryminacji
  • równe traktowanie a sprawiedliwe traktowanie
  • mobbing
  • przykłady dyskryminacji i mobbingu
  • różnicowanie wynagrodzeń
  • różnicowanie innych praw i obowiązków
  • nierówne traktowanie nie będące dyskryminacją
  • zwalczanie dyskryminacji i mobbingu

 3. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
  • uprawnienia kontrolne pracodawcy
  • możliwość monitorowania poczty i stron internetowych
  • kontrola dokonywana przez PIP
  • kontrola dokonywana przez związki zawodowe
  • kontrola dokonywana przez sąd

 4. Obowiązki pracownika
  • sumienne wykonywanie pracy
  • stosowanie się do poleceń pracodawcy
  • przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy
  • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku
  • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
  • dbanie o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
  • przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach
  • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

 5. Obowiązki pracodawcy
  • zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami
  • organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy
  • organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie
  • przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzenia
  • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • stwarzanie pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy
  • zaspokajanie miarę posiadanych środków socjalnych potrzeby pracowników
  • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
  • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników
  • przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem
  • wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

 6. Kwalifikacje zawodowe pracowników
  • nauka z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy
  • zwolnienie z całości lub części dnia pracy i urlop szkoleniowy
  • świadczenia dodatkowe
  • szkolenia a podatek i składki ZUS
  • umowa z pracownikiem
  • lojalka i skutki jej naruszenia
  • nauka bez inicjatywy i zgody pracodawcy

 7. Prawo pracy, a efektywne zarządzanie zespołe
 8. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

 

dzień 2:

Zatrudnianie obywateli Ukrainy i umowy cywilnoprawne

 1. Legalizacja pobytu
  • Osoby, które przyjechały przed 24 lutego 2022 r.
  • Osoby, które przyjechały od 24 lutego 2022 r.
  • Rejestr Ukraińców
  • Jednorazowe zezwolenie na pobyt

 2. Legalizacja zatrudnienia
  • Zezwolenia na pracę
  • Zezwolenia jednolite
  • Zatrudnianie na oświadczenie (nowe zasady 2022 r.)
  • Zwolnienia od zezwolenia
  • Zgłaszanie zatrudnienia obywateli Ukrainy – nowe rozwiązanie w specustawie
  • NIP/PESEL – nowe zasady dotyczące obywateli Ukrainy

 3. Zawieranie umów cywilnoprawnych
  • Forma, język i waluta umowy
  • Czy rachunek musi być podpisany
  • Czy konieczny jest protokół odbioru

 4. Umowa zlecenia
  • Umowa zlecenia a umowa o pracę
  • Konsekwencje stwierdzenia istnienia stosunku pracy
  • Jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia
  • Minimalne wynagrodzenie z umowy zlecenia

 5. Umowa o dzieło
  • Dzieło a zlecenie
  • Argumenty stosowane przez ZUS przy podważaniu umowy o dzieło
  • Bezpieczne zawieranie umów zlecenia
  • Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS
  • Podmioty zobowiązane do dokonywania zgłoszeń

 6. Kontrakt menedżerski
  • Cechy charakterystyczne umów o zarządzanie
  • Czy menedżer może być pracownikiem

 7. Członkowie zarządu i rady nadzorczej oraz prokurenci
  • Możliwość zatrudnienia w ramach stosunku pracy
  • Kontrakt menedżerski
  • Powołanie

 8. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
  • Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych
  • Minimalne wynagrodzenie ze zlecenia
  • Składki ZUS – czy wszystkie zlecenia będą oskładkowane?
  • Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

 9. Umowa zlecenia a PPK
 10. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

 

dzień 3:

Kadry 2022

 1. Kontrola trzeźwości
  • Stan obecny
   • Brak możliwości zmuszenia do przeprowadzenia badania
   • Konieczność wzywania właściwych służb
  • Projekt zmian
    • Zasady sprawdzania trzeźwości pracowników
    • Alkomat i badanie krwi
    • Badanie na obecność innych substancji
    • Badanie osób nie będących pracownikami

 2. Praca zdalna dzisiaj i jutro
  • Praca zdalna jako element Tarczy Antykryzysowej
   • Zasady wprowadzania pracy zdalnej w czasie epidemii
   • Dopuszczalność pracy zdalnej
  • Praca zdalna jako alternatywa dla telepracy
   • Podobieństwa i różnice miedzy pracą zdalną i telepracą
   • Wady i zalety pracy zdalnej w porównaniu z telepracą
  • Projekt wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy
   • Zasady wprowadzania pracy zdalnej
   • Świadczenia przysługujące zdalnemu pracownikowi
   • Okazjonalna praca zdalna

 3. Zmiany w prawie pracy
  • Umowy na okres próbny
  • Zakres umowy o pracę
  • Konieczność podawania przyczyny wypowiedzenia przy umowach na czas określony
  • Wniosek o zmianę umowy na czas nieoznaczony
  • Dwa dni wolnego z powodu siły wyższej lub w celu załatwienia spraw rodzinnych
  • Urlopy opiekuńcze

 4. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

prowadzący: Paweł Ziółkowski ......... więcej ∇
Polakowski mPrawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer, Sage, Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik firmy ESAL.

 

 


Wisła, hotel Gołębiewski Tropicana SPA ****      ..... szczegóły ∇

Wrocław, ul. Boczna 12

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła. Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc w godzinach od 14.00 do 23.00), Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30-16.00, kolacja18.30-21.00, wyśmienity bufet szwedzki). Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej. Centrum rekreacyjne SPA TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suchearomatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • relaks w kompleksie basenów wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
 • jacuzzi, kompleks saun, siłownia,
 • Klub Nocny.
 • Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
 • Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • Dla zainteresowanych możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).

strona hotelu Gołębiewski

cena 3-dniowego szkolenia zawiera: ..... szczegóły ∇

 • 3 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,

oraz

 • korzystanie z centrum SPA w hotelu.

Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

 
 

Terminy

 • Od 25 wrzesień do 28 wrzesień