Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
  • email
  • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
  • telefony
  • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822
Schematy podatkowe MDR po 1 lipca 2023 r.

Schematy podatkowe MDR po 1 lipca 2023 r.

Co z MDRami po Covid'zie?

1 lipca został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązywał w Polsce razem ze stanem epidemi od ponad 3 lat. W tym czasie zawieszony został obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych MDR. Podatnicy mogli jednak składać raporty dobrowolnie. Mówimy tu o rozwiązaniach wynikające z przepisów UE (dyrektywa DAC6), które mają zapobiegać nadużyciom podatkowym.

Zgodnie z art. 31y ust. 1 specustawy w sprawie Covid-19 terminy raportowania MDR nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Natomiast przepisy ordynacji podatkowej mówią, że informacje o schemacie trzeba przekazać szefowi KAS w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego, przygotowaniu do wdrożenia lub dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Mając powyższe na uwadze trzeba przyjąć, że od 1 sierpnia 2023 r. należy rozpocząć procedurę raportowania schematów podatkowych i zgłosić zaległe procedury najpóźniej do 31 sierpnia do szefa KAS i kontunuować zgłoszenia w kolejnych miesiącach zgodnie w ww. przepisami.

  • Pytanie, co jest schematem? Przepisy dotyczące schematów podatkowych są wyjątkowo niejasne i od początku budziy duże wątpliwości...
  • Jak w praktyce wygląda raportowanie?
  • Kiedy dokładnie mija termin raportowania?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas webinarium: MDR - RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH W PRAKTYCE 2023 ROKU

Co to jest MDR?

Schemat podatkowy, znany również jako "unikalny schemat podatkowy" lub "agresywny schemat podatkowy", jest strategią lub konstrukcją transakcyjną, która ma na celu minimalizację obciążeń podatkowych lub uniknięcie opodatkowania w sposób niezgodny z intencjami ustawodawcy. To działanie prawne, które może obejmować wykorzystanie luk prawnych, różnic w systemach podatkowych różnych jurysdykcji lub wykorzystanie skomplikowanych struktur finansowych w celu zminimalizowania płatności podatkowych. Ich celem jest pomaganie podmiotom, takim jak firmy lub osoby fizyczne, w optymalizacji podatków poprzez legalne środki. 

Kiedy raportować MDR?

Przepisy wprowadzają również określone terminy składania raportów. Podmioty mają 30 dni na złożenie raportu od daty, w której schemat podatkowy stał się dostępny do wykorzystania lub został skutecznie wprowadzony do realizacji. W przypadku niektórych schematów, które są regularnie dostępne do wykorzystania lub mają powtarzalny charakter, termin raportowania wynosi 30 dni od dnia, w którym zakończył się kwartał kalendarzowy, w którym schemat ten stał się dostępny lub został zrealizowany.

Ważne jest, aby podmioty pośredniczące oraz inne zainteresowane podmioty były świadome obowiązku raportowania schematów podatkowych i zgodnie z tymi przepisami realizowały swoje obowiązki w terminie. Należy również pamiętać, że naruszenie obowiązku raportowania lub przekazanie niewłaściwych lub niekompletnych informacji może skutkować nałożeniem sankcji finansowych przez KAS.

 


Drukuj   E-mail

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 28 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30