Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
 • email
 • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
 • telefony
 • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Środki trwałe, WNiP i ich amortyzacja w polskim prawie bilansowym oraz podatkowym

logo-kfs-300x129
Kategoria
Szkolenia KFS
Termin
1 luty - 22 grudzień
Cena:
1 os.: 510 zł - przy 2 i więcej os.: 460 zł
Czas trwania:
7 godzin lekcyjnych

  Program:  

 1. Podstawowe definicje z zakresu środków trwałych:
  1. pojęcie środków trwałych wg ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,
  2. podstawowe definicje zawarte w KSR 11.

 2. Metodologia ewidencji środków trwałych:
  1. środki trwałe w księgach rachunkowych,
  2. ewidencja na kontach księgi głównej oraz ewidencja analityczna,
  3. dodatkowa ewidencja środków trwałych.

 3. Wycena wartości początkowej środków trwałych – informacje ogólne:
  1. wytworzonych we własnym zakresie,
  2. nabytych (nowe i używane) – zakup, aport, darowizna,
  3. ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego,
  4. środki trwałe sfinansowane (w części lub całości) dotacją,
  5. inwestycje w obcych środkach trwałych.

 4. Środki trwałe w budowie:
  1. definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową środka trwałego, koszty wspólne kilku zadań inwestycyjnych,
  2. koszty usług podwykonawców zewnętrznych,
  3. koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego,
  4. koszty i przychody finansowe a koszty finansowania zewnętrznego:
   • odsetki, prowizje,
   • dodatnie i ujemne różnice kursowe,
  5. koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania,
  6. koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych,
  7. likwidacji środków trwałych, która wynikają z budowy nowego środka trwałego,
  8. termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych.

 5. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT):
  1. cel wprowadzenia,
  2. pojęcie „obiektu” czyli podstawowej jednostki ewidencji,
  3. zasady klasyfikacji.

 6. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje:
  1. podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne),
  2. konserwacje,
  3. remonty – klasyfikacja prac remontowych:
   • remonty typowe,
   • remonty planowe,
   • remonty awaryjne,
  4. ulepszenia – Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych:
   • przebudowa,
   • rekonstrukcja,
   • adaptacja,
   • modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
   • ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach).
  5. miary wartości użytkowej:
   • okres ekonomicznej użyteczności,
   • jakość produktów,
   • koszty eksploatacji,
   • wydajność,
   • inne miary.

 7. Amortyzacja środków trwałych:
  1. zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
  2. weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych,
  3. indywidualne stawki amortyzacyjne,
  4. rozwiązania dla składników o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł,
  5. wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów.

 8. Wartości niematerialne i prawne
  1. definicja wartości niematerialnych i prawnych,
  2. amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.

 9. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
  1. syntetyczna i analityczna ewidencja wartości niematerialnych i prawnych,
  2. Wycena wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, w tym prac badawczych i rozwojowych.
 10. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

 
 

Terminy

Okres: Od 1 luty do 22 grudzień

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 30 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30