Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
 • email
 • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
 • telefony
 • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

logo-kfs-300x129
Kategoria
Szkolenia KFS
Termin
1 luty - 22 grudzień
Cena:
1 os.: 510 zł - przy 2 i więcej os.: 460 zł
Czas trwania:
7 godzin lekcyjnych

Uwaga: program szkolenia może być modyfikowany.

  Program:  

 1. Aktualne interpretacje i rozliczenia w podatku PIT za 2023 rok:
  • hipotetyczny podatek przeniesiony z 2022 r.,
  • możliwość składania PIT-2 u kilku płatników albo oświadczenia o przychodach nieprzekraczających 30 tyś zł,
  • nowy wzór informacji PIT-2,
  • wykorzystywanie kwoty wolnej od podatku w zależności od źródła przychodów,
  • przywrócenie możliwości rozliczenia wraz z dzieckiem jako rodzic samotnie wychowujący,
  • zmiana formy opodatkowania przedsiębiorców za 2022 r.,
  • rozszerzenie zwolnień podatkowych,
  • rewolucja w składkach ZUS z możliwością odliczenia składki zdrowotnej,
  • członkowie zarządu (prokurenci?) a składka zdrowotna,
  • zmiana kwoty granicznej drugiego progu podatkowego (120 tyś zł),
  • zmiany w zakresie kosztów podatkowych stosowanych przez płatników,
  • zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia małżonków,
  • ulga na powrót - zmiana rezydencji podatkowej.
  • wynajem prywatnych składników majątku - ryczałt,
  • ryczałt samochodowy dla pracowników - zmiana zasad ustalania nieodpłatnego świadczenia,
  • praca na czarno- nowe sankcje podatkowe i ZUS,
  • zmiany i nowe zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym,
  • zmiany zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci
  • ulga mieszkaniowa - nowości,
  • ulga 4+ w zaliczkach - wybrane problemy,
  • ulga rehabilitacyjna - zmiany.

 2. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników w tym rozszerzenie zakresu ulgi, warunki zastosowania ulgi, obowiązki podmiotu wypłacającego świadczenia.
 3. Przychody ze stosunku pracy i inne źródła przychodów w tym:
  • refundacja przez pracodawcę wydatków „służbowych” poniesionych przez pracownika,
  • zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu,
  • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS,
  • udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,
  • świadczenia „żywieniowe”,
  • wyjazdy i imprezy integracyjne,
  • sprzedaż premiowa (wzmianka),
  • konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,
  • świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą,
  • umowy zlecenia z cudzoziemcami.

 4. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:
  • zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu),
  • darowizny od pracodawcy,
  • casusy z praktyki skarbowej.

 5. Zwolnienia przedmiotowe w podatku PIT:
  • ubrania pracownicze (służbowe),
  • podróże służbowe,
  • zakwaterowanie pracowników,
  • zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów),
  • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • szczepienia przeciwko grypie.

 6. Regulacje związane z COVID-19 oraz świadczenia pomocowe humanitarne na rzecz uchodźców:
  • nowe zwolnienia podatkowe oraz zwiększenie limitów zwolnień podatkowych na 2023,
  • wpływ zwolnienia z ZUS na zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
  • nowe zwolnienia podatkowe związane z pomocą humanitarną dla uchodźców.

 7. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.

 
 

Terminy

Okres: Od 1 luty do 22 grudzień

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 30 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30