Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
 • email
 • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
 • telefony
 • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Fakturowanie 2023 roku - zasady prawidłowego dokumentowania transakcji w VAT oraz KSeF

logo-kfs-300x129
Kategoria
Szkolenia KFS
Termin
1 wrzesień - 22 grudzień
Cena:
1 os.: 510 zł / 2 i więcej os.: 460 zł / stacjonarnie
Czas trwania:
7 godzin lekcyjnych

 • CEL SZKOLENIA:
  Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa) a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie po wprowadzeniu nowych zasad JPK oraz umiejętności korzystania z WIS przy zmienionej matrycy stawek VAT
 • DLA KOGO:
  głównych księgowych, pracowników działów finansowych i księgowości, działów fakturowania oraz dekretacji JPK w zakresie GTU a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. . Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące VAT.
 • METODYKA:
  prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

  Program:  

  1. Podstawy prawne dotyczące faktur
   • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
   • zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
   • które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury
   • faktury na żądanie – na podstawie paragonu fiskalnego z nr NIP
   • sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP

  2. Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:
   • faktury „klasyczne”
   • faktury - procedura marży
   • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
   • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
   • dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP
   • duplikaty faktur
   • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
   • faktury „pro-forma”,
   • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
   • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
   • dokumentowanie usług budowlano - montażowych
   • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym

  3. Jak korygować błędy w fakturach:
   • faktury korygujące, korekta faktury korygującej
   • noty korygujące
   • anulowanie faktury
   • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.
   • nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego w 2021

  4. Faktury elektroniczne:
   • faktury elektroniczne zamiast papierowych
   • krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
   • rodzaje faktur elektronicznych,
   • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
   • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
   • zaliczka a e-faktura
   • zakres informacyjny e-faktury
   • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
   • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
   • notą korygującą w formie elektronicznej,
   • przechowywanie / archiwizacja e-faktur

  5. Faktury ustrukturyzowane KSeF
   • podstawa prawna stosowania KSeF
   • czym jest faktura ustrukturyzowana?
   • czynności wykonywane przy zastosowaniu KSeF
   • wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur)
    • akceptacja otrzymywania faktur ustrukturyzowanych przez nabywcę
    • weryfikacja pobrania faktury ustrukturyzowanej przez nabywcę
   • dostęp do faktury ustrukturyzowanej
   • zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury ustrukturyzowanej
   • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych
   • faktura korygująca w postaci i do faktur ustrukturyzowanych
   • jakie dokumenty nie będą funkcjonować w formie faktur ustrukturyzowanych
   • faktury wystawiane na kasach fiskalnych online
   • faktury dla konsumentów (osób nieprowadzących działalności gospodarczej)
   • procedura samofakturowania w KSeF
   • plusy i minusy wystawiania ustrukturyzowanych faktur
   • zasady wystawiania faktur w 2023 roku
    • zmniejszenie zakresu danych na fakturach i zmiana terminu ich wystawiania.
   • zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych (art. 106na – 106ne; 106r)
   • kto może wystawiać faktury za pomocą KSeF
   • oprogramowanie umożliwiające wystawianie faktur ustrukturyzowanych
   • uwierzytelnienie się na platformie KSeF
   • archiwizacja faktur ustrukturyzowanych , duplikaty faktur
   • wystawianie i doręczanie e-faktur ustrukturyzowanych
   • faktury ustrukturyzowane – pytania podatników i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

  6. Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:
   • faktura a różne stawki VAT,
   • rabat / premia na fakturze,
   • zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach – dwie metody – nowe zasady wynikające ze Slim VAT-3

  7. Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego
  8. Duplikaty faktur (do końca 2023)/ faktur elektronicznych.
   • zasady wystawiania,
   • podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia

  9. Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)
   • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
   • weryfikacja faktur otrzymanych od kontrahentów
   • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
   • zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
   • fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
   • kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
   • jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami

  10. Mechanizm podzielonej płatności (Split payment)
   • kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT
   • ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT
   • dobrowolność stosowania zasady „split payment”
   • załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje
   • korzyści ze stosowania split payment
    • wyłączenie art. 112 b
    • brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
    • brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT. Korzyści również dla sprzedawcy
    • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
    • przyspieszony termin zwrotu
    • płynność finansowa

  11. Biała lista i MPP
   • od 1 września 2019 podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.
   • zawartość informacyjna „Białej Listy”
   • wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”
  12. Kasy fiskalne – 2023
   • nowe rozporządzenie wykonawcze
   • kasy on-line 2023
   • nowe obowiązki podatników

  13. Znowelizowany JPK-VAT7M  & /JPK-VAT7K – nowe terminy
   • grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K
   • oznaczenia dowodów sprzedaży
   • symbole procedur szczególnych
   • oznaczenie dowodów zakupu
   • faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU
   • faktury jedno i wielopozycyjne a GTU.

  14. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 
 

Terminy

Okres: Od 1 wrzesień do 22 grudzień

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 28 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30