Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
 • email
 • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
 • telefony
 • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Szkolenia online

Zdalne i Hybrydowe

Podatek VAT od A do Z w 2024 roku - 9-11 lipca online

Kategoria
3-dniowe szkolenie online
Termin
9 lipiec - 11 lipiec
kod:
4447
prowadzący:
Dariusz Polakowski
Kiedy i gdzie
 • od 9 lipca do 11 lipca 2024 r.
 • start: 9.30
 • zakończenie: 15.00
 • Wrocław, ul. Boczna 12, sala 119
 • ONLINE - cała Polska
Cenny netto 3 dni
 • 1 osoba: 1230 zł + VAT/od os.
 • 2-4 os.: 990 zł + VAT/od os.
 • więcej osób - dod. rabat
 • online: 1020 zł + VAT/od os.
Więcej info
 • Masz pytania zadzwoń
 • 71 3339350 / 531 618854
 • lub napisz:
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel szkolenia:

Szkolenie "Podatek VAT od A do Z" jest wydarzeniem, które w kompleksowy sposób przedstawia zasady funkcjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług. Warsztatowy charakter zajęć pozwoli na uporządkowanie wiedzy teoretycznej i pozwoli uczestnikom na połączenie teorii z praktycznymi czynnościami związanymi z rozliczaniem podatku VAT. Jest to też kopalnia wiedzy dla osób planujących w przyszłości pracę w działach finansowo-księgowych. Zapraszamy na szkolenie osoby chcące zapoznać się z podatkiem VAT od podstaw, jak również te, którym zależy na uporządkowaniu i ugruntowaniu wiedzy w tym zakresie. Podczas zajęć przeanalizowanych będzie wiele przykładów praktycznych, natomiast w ostatnim dniu zostanie zaprezentowany rozbudowany przykład praktyczny omawiający kilkadziesiąt operacji gospodarczych związanych z rozliczeniami podatkowymi ze szczególnym naciskiem na sytuacje, w których może pojawić się ryzyko niewłaściwego rozliczenia podatku. Przedstawione zostanie orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych dotyczące omawianych sytuacji.
Zagadnienia podczas szkolenia omawiane będą w przejrzysty sposób, uwzględniający różny poziom doświadczenia uczestników spotkania (w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby początkujące oraz posiadające doświadczenie pracy w księgowości).

Organizacja:

Szkolenie obejmuje 21 godziny lekcyjne i jest podzielone na trzy jednodniowe spotkania. Uczestnicy dostaną materiały szkoleniowe, potrzebne do efektywnego uczestniczenia w szkoleniu. 
Najlepszą formą ze względu na warsztatowy charakter szkolenia jest forma stacjonarna, jednakże dla osób niemogących dojechać do Wrocławia, dajemy możliwość zdalnego uczestnictwa w zajęciach - online.

  Program:  

 1. Dzień (7 h)
   1. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT, terminy rozliczeń
    • rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
    • rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru VAT,
    • zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,
    • druk VAT-R

   2. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
    • dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
    • świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka, alkohol itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),
    • eksport towarów, import towarów,
    • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
    • import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca,
    • zasady opodatkowania spisu z natury,
    • czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT,

   3. Miejsce świadczenia
    • miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
    • miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, najem, dzierżawa, leasing, media),
    • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,

   4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 2. Dzień (7 h)
  1. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT, kasy rejestrujące
   • faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
   • zasady i terminy wystawiania faktur,
   • faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
   • terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
   • paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
   • refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,
   • skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 60 dni przed wykonaniem świadczenia,
   • faktury do paragonów, w jakich sytuacjach dopuszcza się korektę numeru NIP na paragonie,
   • faktury dokumentujące świadczenia objęte obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej,
   • przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,
   • KSeF – faktury ustrukturyzowane
   • definicja faktury ustrukturyzowanej,
   • logowanie do KSeF i nadawanie uprawnień do pracy w systemie,
   • wystawianie faktur w KSeF,
   • faktury papierowe i elektroniczne po wejściu w życie obowiązkowych faktur KSeF
   • data wystawienia, otrzymania i przesłania faktury ustrukturyzowanej;
   • wysyłka wsadowa i interaktywna,
   • sposoby dostarczenia faktury ustrukturyzowanej do odbiorcy,
   • faktura ustrukturyzowana dla kontrahenta zagranicznego,
   • faktury pro forma, uproszczona (paragon uznany za fakturę), nota korygująca a system KSeF,
   • jak postępować w przypadku awarii systemu,
   • jak korygować sprzedaż dokumentowaną fakturą ustrukturyzowaną?
   • faktury VAT-RR i VAT-RR Korekta – wystawiane w KSeF,
   • kary za wystawienie faktury poza KSeF,
   • numer KSeF oraz obowiązek jego podania przy MPP oraz  w przelewie (B2B);
   • podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT oraz korzystający ze zwolnienia podmiotowego a KSeF,
   • kody QR – w jakich przypadkach należy je umieścić na fakturze?,
   • faktury ustrukturyzowane a kurs waluty,
   • okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych
   • zwroty VAT w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych
   • odpowiedzialność karna i karna-skarbowa,

  2. Obowiązek podatkowy
   • moment powstania obowiązku podatkowego zasady ogólne,
   • świadczenia o charakterze ciągłym,
   • moment powstania obowiązku podatkowego zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)
   • „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
   • obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
   • obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek,

  3. Podstawa opodatkowania
   • zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
   • podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
   • świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
   • elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
   • przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,

  4. Stawki podatku VAT
   • rodzaje stawek podatkowych,
   • zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
   • zwolnienia przedmiotowe,
   • zasady obowiązujące przy zmianie stawek,

  5. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 3. Dzień (7 h)
  1. Ulga na złe długi:
   • warunki i zasady stosowania ulgi,
   • orzecznictwo TSUE w tym zakresie,

  2. Odliczanie i zwrot podatku
   • źródło podatku naliczonego,
   • terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,
   • błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
   • przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
   • zasada neutralności,
   • zasada stałości,
   • „należyta staranność, dobra wiara”,

  3. Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży
   • sposób liczenia wskaźnika i pre-wskaźnika
   • korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych, pozostałych zakupów i nieruchomości z zastosowaniem współczynnika,

  4. VAT – samochody
   • przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,
   • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,
   • korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia pojazdu
   • omówienie druku VAT-26,

  5. Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
   •  terminy zwrotu,
   • warunki jakie należy spełnić aby uzyskać zwrot w trybie przyspieszonym,
   • sytuacje w jakich organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu,

  6. Zagadnienia wybrane
   1. JPK:
    • Struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
    • Ewidencja VAT sprzedaż:
     • podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
     • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłat,
     • dodatkowe kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
     • dodatkowe kody identyfikujące transakcje,
     • oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO).
    • Ewidencja VAT zakup:
     • wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
     • wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,
     • dodatkowe kody identyfikujące transakcje zakupu,
     • kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR),
    • JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
    • Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
    • Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT),
    • Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),

   2. Biała lista podatników VAT:
    • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
    • możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
    • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
    • odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

   3. Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
    • lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
    • obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
    • sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
    • wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
    • obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP,
    • konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
    • obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
    • możliwość opłacania zaliczki oraz dokonanie jednego przelewu w systemie MPP za więcej niż jedną fakturę,

  7. Odpowiedzi na pytania uczestników.

W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.

prowadzący: Dariusz Polakowski      ..... więcej ∇

Polakowski mAbsolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.
Trenerem z zakres podatku VAT jest od samego początku jego obowiązywania (ponad 25 lat) i w tym czasie przeprowadził ponad 3 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.


Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119      ..... szczegóły ∇

Wrocław, ul. Boczna 12Sala konferencyjna znajduje w ośrodku szkoleniowym CS Natura Tour, na końcu ulicy Bocznej - boczna ulicy Hubskiej, parking.pngnaprzeciw komendy Policji drogowej. Na końcu ulicy za biurowcem znajduje się bezpłatny parking dla klientów/uczestników szkolenia (obok bramy z lewej strony jest dzwonek do jej otwarcia).
W odległości 700m znajduje się Dworzec Główny PKP i PKS oraz centrum handlowe Wroclavia, gdzie znajduje się węzeł komunikacji tramwajowej i autobusowej (dojście zajmuje 7 min.).

cena szkolenia zawiera: ..... szczegóły ∇

Szkolenia w wersji stacjonarnej:

 • wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch,

Szkolenia w wersji online:

 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)

Warunki techniczne szkolenia online:

 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

 
 

Terminy

Okres: Od 9 lipiec do 11 lipiec

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 30 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30