Szkolenia - konferencje - stacjonarnie - online
 
 • email
 • ESAL@ESALSZKOLENIA.PL
 
 • telefony
 • 71 3339350   531 618854  |  531 618855  | FAX 71 3339822

Wszystkie Szkolenia

harmonogram szkoleń otwartych i konferencji

Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego - Akcja Bilans 2023 (on)

Kategoria
online
Termin
8 grudzień
kod:
4334
prowadzący:
Arkadiusz Lenarcik - Biegły Rewident


Informacje organizacyjne

 

Kiedy i gdzie
 • start: 9.30
 • zakończenie: 15.00
 • ONLINE - cała Polska
Cenny netto
 • 390 zł + VAT/od os.
 • dla 2-4 osób: 290 zł + VAT/od os.
Więcej info
 • Masz pytania zadzwoń
 • 71 3339350 / 531 618854
 • lub napisz:
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Program:  

 1. Wprowadzenie
 2. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem transakcji w obrocie dewizowym z zagranicą.
 3. Klasyfikacja różnic kursowych.
 4. Ujęcie zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej wg ustawy rachunkowości
  • wprowadzone zmiany w ustawie rachunkowości
  • pojęcie kursu faktycznie zastosowanego
  • zasady ewidencji własnych środków pieniężnych
  • zasady wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walutach obcych
  • prezentacja różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym.

 5. Różnice kursowe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
  • Waluta funkcjonalna a waluta prezentacji
  • Ustalenie kursów stosowanych w księgach rachunkowych
  • Polityka rachunkowości w tym zakresie.

 6. Różnice kursowe w prawie podatkowym.
  • ustawa podatku dochodowym od osób prawnych problematyka wyboru metody ustalania różnic kursowych
  • interpretacje indywidualne Ministra Finansów na temat metody bilansowej ustalania różnic kursowych.

 7. Regulacje w podatku VAT w zakresie różnic kursowych.
 8. Momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach)
  • zapłata rozrachunków walutowych
  • wycena rozrachunków na dzień bilansowy oraz ich rozliczenie w kolejnym roku obrotowym
  • wycena rachunku dewizoweg oraz kasy walutowej w trakcie roku oraz na dzień bilansowy
  • kredyty i pożyczki w walutach obcych
  • różnice kursowe w umowach leasingu operacyjneg oraz finansowego
  • kursy wymiany walut obcych a cesja umów
  • kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej na tle interpretacji organów skarbowych
  • rozliczanie delegacji zagranicznych.

 9. Kursy stosowane przy rozliczaniu instrumentów pochodnych a kurs faktycznie zastosowany
  • Kontrakty forward na walute
  • Opcje walutowe
  • Kontrakty swap’owe (CIRS Currency Interest Rate Swap).

 10. Problematyka wyceny majątku trwałego w kontekście różnic kursowych oraz wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie.
 11. Przykład wyceny majątku trwałego uwzględniający wycenę różnic kursowych.
 12. Wpływ różnic kursowych n a aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników.

prowadzący: Arkadiusz Lenarcik ......... więcej ∇
Dominik BielBiegły rewident, Dyrektor Departamentu Audytu. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy ESAL.


Cena szkolenia online zawiera oraz warunki techniczne   ..... szczegóły ∇

Cena szkolenia online obejmuje:

 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)

Warunki techniczne:

 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.

 

 
 

Terminy

Okres: 8 grudzień

O nas

Pierwsze szkolenia, pod szyldem ESAL przeprowadziliśmy w 1993 r.

Już od ponad 28 lat, wytrwale i z pasją organizujemy wysokiej jakości szkolenia. Nasza oferta obejmuje szkolenia stacjonarne, hybrydowe, online, konferencje tematyczne, małe, średnie i duże oraz szkolenia wewnętrzne.

Tu jesteśmy

50-502 Wrocław, ul. Boczna 12

+48 71 333 93 50
+48 531 61 88 54
+48 531 61 88 55

esal@esalszkolenia.pl
pon.-piąt. g.:7.30-15.30