PRAWO PRACY – KOMPENDIUM ZMIAN W 2023 ROKU - NOWE PROCEDURY I OBOWIĄZKI

Kategoria
26-28.02.2023 / Wisła, hotel Gołębiewski - konferencja
Termin
26 luty - 28 luty
kod:
4145
prowadzący:
Mariusz Nowak

Informacje organizacyjne konferencji


Kiedy i gdzie
 • od: 26 luty (kolacja)
 • do: 28 luty (obiad)
 • Wisła, hotel Gołębiewski, Al.Ks.Bp.Bursche 3
Cenny netto
 • 1 osoba: 2390 zł + VAT/od os.
 • 2-4 os.: 2290 zł + VAT/od os.
 • więcej osób - dod. rabat
 • pełne wyżywienie
Więcej info
 • Masz pytania zadzwoń
 • 71 3339350 / 531 618854
 • lub napisz:
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostosowujemy się do Państwa potrzeb:
 • możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach.
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • pokój jednoosobowy za dopłatą
 • masz indywidualną prośbę? Zadzwoń do nas postaramy się spełnić Państwa życzenia

Wisła, hotel Gołębiewski Tropicana SPA ****      ... Kliknij by zobaczyć hotel ↓


Wrocław, ul. Boczna 12

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła. Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc w godzinach od 14.00 do 23.00), Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30-16.00, kolacja 18.30-21.00, wyśmienity bufet szwedzki). Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej. Centrum rekreacyjne SPA TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche, aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.


BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • relaks w kompleksie basenów wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
 • jacuzzi, kompleks saun, siłownia,
 • Klub Nocny.

strona hotelu Gołębiewski

taras lato jaccuzpokoj.jpgPatio
basenpatiotaras lato jaccuz
Widok z gory zimataras zima jaccuzsala_konfer.jpg


  Program:  

13 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości do Kodeksu pracy. Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta. Przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie 2 miesiące po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Uchwalona ustawa reguluje również kwestie kontroli trzeźwości pracowników. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Celem szkolenia jest zapewnienie pracodawcom wiedzy niezbędnej do włączenia tych przepisów do wewnętrznego porządku prawnego pracodawcy, w szczególności poprzez prawidłowe sformułowanie postanowień wewnętrznych aktów prawa pracy (uzp, porozumienia, regulaminy), a także dla przygotowania niezbędnych procedur, informacji oraz wymaganych oświadczeń pracowników oraz podjęcia działań organizacyjnych, technicznych i szkoleniowych niezbędnych do korzystania z nowych uprawnień i rozwiązań oferowanych przez Kodeks pracy. Wyjątkowym aspektem szkolenia będzie także zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat aspektów ochrony danych osobowych w kontekście pracy zdalnej, a przede wszystkim kontroli trzeźwości, która będzie się wiązała z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia, a więc danych szczególnej kategorii (danych wrażliwych). Tylko dysponując taką wiedzą można uniknąć wysokich kar finansowych nakładanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ważną wartością szkolenia będzie przekazanie uczestnikom edytowalnych wzorów postanowień uzp/regulaminu pracy/obwieszczenia dotyczących kontroli trzeźwości, a także porozumienia/regulaminu pracy zdalnej.

Ponadto podczas szkolenia zostaną przedstawione inne, aktualne zmiany w zakresie prawa pracy.

Praca zdalna
 1. Nowa definicja pracy zdalnej i jej praktyczne konsekwencje
  • czy pracownik ma obowiązek uzgodnić miejsce wykonywania pracy zdalnej z pracodawcą?
  • czy praca może być wykonywana jedynie częściowo zdalnie, a częściowo w zakładzie pracy?
 2. Podstawy wykonywania pracy zdalnej
  1. porozumienie między pracodawcą a pracownikiem
   • kiedy może być zawarte takie porozumienie ?
   • która ze stron stosunku pracy może wystąpić z wnioskiem o zawarcie porozumienia?
   • w jakiej formie ma być złożony wniosek?
   • kiedy pracownik może złożyć wiążący wniosek o zawarcie takiego porozumienia?
   • kategorie pracowników, których wniosek o pracę zdalną pracodawca jest zobowiązany, co do zasady uwzględnić
   • czy istnieją przesłanki pozwalające pracodawcy na nieuwzględnienie takiego wniosku?
  2. wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy
   • kiedy pracodawca może wydać polecenie zdalnego wykonywania pracy?
   • wycofanie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej
 3. Formy ustalania zasad pracy zdalnej i ich obligatoryjne postanowienia
  • Porozumienie z organizacją lub organizacjami związkowymi
  • Regulamin pracy zdalnej
  • Porozumienie z pracownikiem
  • Polecenie pracodawcy
 4. Uzgadnianie treści porozumienie określającego zasady wykonywania pracy zdalnej między pracodawcą i zakładową organizacją związkową - jego tryb i zasady. Postępowanie pracodawcy w przypadku niemożności zawarcia porozumienia.
 5. Wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy
 6. Koszty pracy zdalnej
  1. obowiązki pracodawcy
   • zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
   • zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy,
    w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryci niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
   • pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
   • ekwiwalent pieniężny dla  wykonującego pracę zdalną wykorzystującego własne materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne
  2. możliwość rekompensowania ryczałtem kosztów lub ekwiwalentu
 7. Ochrona danych osobowych przy pracy z zdalnej
 8. Obowiązki pracownika w zakresie ochrony danych osobowych przy pracy z zdalnej
 9. Określenie zasad porozumiewania się pracodawcy i pracownika na odległość - co warto ustalić?
 10. Kontrola pracy z zdalnej:
  • kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracownika
  • kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub,
  • kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.
 11. Oświadczenia składane przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej - ich rodzaje i forma
 12. BHP przy pracy zdalnej
 13. Wypadek przy pracy zdalne

 

Kontrola trzeźwości
 1. Na czym polega kontrola trzeźwości?
 2. Co będzie rozumiane jako brak obecności alkoholu w organizmie pracownika?
 3. Ustawowe definicje:
  • stanu po użyciu alkoholu
  • stanu nietrzeźwości
 4. Dobra dla ochrony, których pracodawca może prowadzić kontrolę trzeźwości - dopuszczalne przez K.p. cele kontroli
 5. Zakres podmiotowy kontroli - czy pracodawca może kontrolować tylko pracowników? Czy dopuszczalna jest kontrola osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.?
 6. W jakich aktach pracodawca i pod jakimi warunkami pracodawca może uregulować kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków? Układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, obwieszczenie.
 7. Postanowienia aktów wewnątrzzakładowych regulujących kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków - co musimy uregulować i jak to zrobić?
  • postanowienie o wprowadzeniu kontroli trzeźwości
  • jak dobrać i jak określić grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu?
  • jak określić sposób kontroli ?
  • jak określić rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli ?
  • jak określić czas i częstotliwości przeprowadzania kontroli trzeźwości?
 8. Obowiązki informacyjne pracodawcy w związku z wprowadzeniem kontroli trzeźwości
  • poinformowanie pracowników - w jaki sposób i w jakim terminie należy to zrobić?
  • forma i treść informacji dla pracownika należącego do grupy objętej kontrolą trzeźwości - czy konieczna jest indywidualizacja takiego powiadomienia?
 9. Obowiązek poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika podczas kontroli - techniczne i organizacyjne aspekty realizacji tego obowiązku.
 10. Postępowanie pracodawcy w sytuacji, gdy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.
 11. Czy pracownik ma obowiązek poddania się kontroli trzeźwości ?
 12. Jak dokumentować kontrolę trzeźwości?
  • czy można dokumentować fakt kontroli, gdy nie wykazała ona obecności alkoholu w organizmie pracownika?
  • jakie informacje należy zawrzeć w dokumencie kontroli, która doprowadziła do stwierdzenia obecności alkoholu w organizmie pracownika i gdzie przechowywać taki dokument?
 13. Odpowiedzialność pracownicza związana z naruszeniem obowiązku trzeźwości
  • odpowiedzialność porządkowa
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 14. Okres niedopuszczenia pracownika do pracy w przypadku, gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika
  • kwalifikacja prawna tego okresu z punktu widzenia przepisów prawa pracy
  • skutki dla prawa pracownika do wynagrodzenia
 15. Prawo do żądania przeprowadzenia kontroli przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.
 16. Kontrola pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu
  • przesłanki dopuszczalności
  • rodzaje środków działających podobnie do alkoholu na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia
  • odpowiednie stosowanie przepisów art. 221c § 2–12 K.p. (dotyczą kontroli trzeźwości)
 17. Obowiązki pracodawcy (administratora) dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z kontrolą pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu
  • Jakie obowiązki wynikające z RODO ciążą na pracodawcy występującym w roli administratora danych osobowych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
  • W jaki sposób prawidłowa określić cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne takiego przetwarzania w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
  • Jak powinno wyglądać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osób wykonujących w imieniu pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?
  • Jakie okresy retencji może przyjąć pracodawca dla przetwarzania danych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
  • Czy konieczne jest zawarcie przez pracodawcę umowy powierzenia z podmiotem zewnętrznym realizującym w imieniu i na rzecz pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?
  • W jaki sposób pracodawca powinien zrealizować obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO wobec pracownika poddanego badaniu trzeźwości? Jak zbudować Klauzulę Informacyjną, za pośrednictwem której pracodawca realizuje obowiązek informacyjny?
  • W jaki sposób pracodawca może wykazać spełnienie zasady rozliczalności w przypadku, gdy pracownik odmawia potwierdzenia przyjęcia Klauzuli Informacyjnej?


Pozostałe aktualności prawa pracy
 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę
 2. Minimalna stawka godzinowa
 3. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia
 4. Zmiany w art. 108 K.p. - kary porządkowe
 5. Badania okresowe w przypadku, gdy pracownik został objęty programem zdrowotnym
 6. Podwyższenie diety z tytułu krajowej podróży służbowej
 7. Co dalej ze szczególnymi regulacjami tzw. ustawy covidovej?

prowadzący: Mariusz Nowak      ..... kliknij tutaj, zobaczysz więcej ↓

Awatarekspert prawa pracy i ochrony danych osobowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1996 r. ukończył Aplikację Inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia w PIP, przez 12 lat kierował Sekcją Nadzoru i Kontroli w Oddziale w Bielsku Białej OIP w Katowicach. Zasiadał w kapitule corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadząc kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy grupy największych pracodawców, biorących udział w konkursie, w tym laureatów konkursu. Samodzielnie przeprowadził m.in. kilkaset specjalistycznych kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym także o czasie pracy w sektorze bankowym oraz w podmiotach leczniczych. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp. W ramach szkoleń zamkniętych, szkolił zarówno podmioty publiczne takie jak, m.in. ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie, jak i duże podmioty prywatne, jak, m.in. Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A. czy PZU, a także ogólnopolskie organizacje związkowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawnej ochrony pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i relacji pracodawców z organami związkowymi oraz praktycznych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym zakresie doradza i szkoli pracodawców. Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych. Współpracownik naszej firmy.


Wisła, hotel Gołębiewski Tropicana SPA ****      ... Kliknij by zobaczyć hotel ↓

Wrocław, ul. Boczna 12

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła. Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc w godzinach od 14.00 do 23.00), Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30-16.00, kolacja 18.30-21.00, wyśmienity bufet szwedzki). Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej. Centrum rekreacyjne SPA TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche, aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.

BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • relaks w kompleksie basenów wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
 • jacuzzi, kompleks saun, siłownia,
 • Klub Nocny.
 • Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
 • Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • Dla zainteresowanych możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).

strona hotelu Gołębiewski

taras lato jaccuzpokoj.jpgPatio
basenpatiotaras lato jaccuz
Widok z gory zimataras zima jaccuzsala_konfer.jpg

cena 2-dniowego szkolenia zawiera: ..... szczegóły ∇

 • 2 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 2 noclegi w pokojach 2osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,

oraz

 • korzystanie z centrum SPA w hotelu.

Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

 
 

Terminy

Okres: Od 26 luty do 28 luty

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
Data : środa, 1 luty
2
3
4
5
6
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
24
25