Kalendarium

Kontakt:

Karta  zgłoszenia:

Oświadczenie

Dojazd_remont_miniaturka

Newsletter:

Promocje?
Specjalne oferty?

Dodaj swój e-mail do newslettera


styczeń - Wrocław
24 styczeń
hotel w centrum Wrocławia
Zmiany w podatkach 2019
Podatek od towarów i usług 
VAT w 2019 roku

prowadzący: Zdzisław Modzelewski
kod
3283
25 styczeń
hotel w centrum Wrocławia
Zmiany w podatkach 2019
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zmiany na 2019 r. 

prowadzący: Robert Nowak
kod
3284
28 styczeń
hotel w centrum Wrocławia
Środki trwałe i ich amortyzacja, leasing w 2019 roku
z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 i MSRów oraz zmian przepisów podatkowych


prowadzący: dr Roman Seredyński
kod
3279
28 styczeń VAT w obrocie międzynarodowymn - WDT, WNT, eksport i import,
transakcje łańcuchowe oraz wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - z uwzględnieniem najnowszych zmian

prowadzący: Michał Sokołowski
kod
3287
29-30 styczeń
hotel Mercure - Centrum Wrocław
PRAWO PRACY 2019
Prawo pracy w 2019 roku – zmiany od 1 stycznia 2019roku, nowa dokumentacja kadrowa, nowe akta osobowe, wynagrodzenia, Pracownicze Plany Kapitałowe, wykładnia nowych przepisów, najnowsze orzecznictwo

prowadzący: Paweł Ziółkowski, 
Monika Frączek
kod
3286
29 styczeń
hotel Mercure - Centrum Wrocław
PRAWO PRACY 2019 - zmiany
Prawo pracy w 2019 roku – zmiany od 1 stycznia 2019 roku dotyczące umów, wynagrodzeń, Pracowniczych Planów Kapitałowych, ZFŚS, najnowsze orzecznictwo

prowadzący: Paweł Ziółkowski
kod
3286/1
30 styczeń
hotel Mercure - Centrum Wrocław
PRAWO PRACY 2019 - zmiany
Nowe przepisy o dokumentacji pracowniczej – szczegółowe omówienie nowych regulacji prawnych od 1 stycznia 2019 roku z uwzględnieniem kształtującej się wykładni

prowadzący: Monika Frączek
kod
3286/2

luty - Wrocław
7 lutyBILANS 2018
Zamknięcia roczne 2018 w przepisach bilansowych i MSRach - zmiany w rachunkowości na 2019 rok

prowadzący: Paweł Mróz
kod
3288
13 lutyRewolucyjne zmiany w podatku CIT i PIT na rok 2019 oraz inne wybrane zagadnienia

prowadzący: Aleksander Gniłka
kod
3289
14 luty
Podatek akcyzowy w 2019 r.  - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji

prowadzący: Piotr Paszek
kod
3285
15 lutyNowy standard MSSF 16 Leasing
Leasing w 2019 roku - nowe podejście do tematyki leasingu na tle uregulowań krajowych i MSSF 16

prowadzący: dr Roman Seredyński
kod
3275
21 lutyZmiany w podatkach VAT, CIT, PIT 2019
Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych CIT i PIT oraz w podatku VAT w 2019 roku


prowadzący: Tomasz Wojewoda
kod
3293
22 lutyReprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku VAT w świetle zmian od 1 stycznia 2019 roku

prowadzący: Tomasz Wojewoda
kod
3294
25 lutyZmiany w podatkach 2019
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zmiany na 2019 r. 

prowadzący: Katarzyna Tomala
kod
3297
25-27 luty
Polanica Zdrój
Resort & SPA
PODATKI 2019 - zmiany w przepisach podatkowych, roczne zamknięcia, najnowsze interpretacje i orzecznictwo

prowadzący: dr Paweł Selera, Robert Nowak
kod
3305
26 lutyFaktura VAT i faktura elektroniczna w 2019 roku
prowadzący: Michał Sokołowski
kod
3298
27 luty
hotel w centrum Wrocławia
Zmiany w podatkach 2019
Podatek od towarów i usług 
VAT w 2019 roku

prowadzący: Zdzisław Modzelewski
kod
3283/2
27 lutyPRAWO PRACY 2019 - zmiany
Nowe przepisy o dokumentacji pracowniczej – szczegółowe omówienie nowych regulacji prawnych od 1 stycznia 2019 roku z uwzględnieniem kształtującej się wykładni

prowadzący: Monika Frączek
kod
3299
[  Zapraszamy  ] [  we Wrocławiu  ] [  w Katowicach  ] [  Konferencje  ] [  Kontakt  ] [  Karta zgłoszenia  ] [  Polityka prywatności  ]