ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

VAT w 2020 r. –
rewolucyjne zmiany od 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020r.

prowadzący: Małgorzata Militz

termin: 2 marzec 2020r.
KOD: k986/2020
MIEJSCE: Katowice - hotel Katowice, alej Korfantego 9   
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto wynosi: 460 zł /od osoby   (brutto: 565,80 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 420 zł /od osoby   (brutto: 516,60 zł)


Nowy program szkolenia:

 1. Zasady prowadzenia rejestrów dla podatku VAT: JPK_VDEK – zintegrowana deklaracja VAT-7 (VAT-7K) oraz ewidencja VAT (JPK_VAT)
  • nowy obowiązek składania deklaracji wraz ewidencją VAT od 1 kwietnia 2020 r. (JPK_VDEK),
  • likwidacja klasycznych deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz informacji VAT-27 i VAT-ZD,
  • zakres informacji przekazywanych w JPK_VDEK,
  • terminy wejścia w życie JPK_ VDEK,
  • nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów,
  • nowe obowiązku informacyjne nakładane na podmioty posiadające kasy fiskalne,
  • nowa kara pieniężna za błędy w JPK_VAT
  • nowe sankcje za złożenie nierzetelnej lub wadliwej deklaracji JPK VDEK.

 2. Quick fixes – pakiet zmian od 1 stycznia 2020 r. dla transakcji związanych z przemieszczaniem towarów pomiędzy państwami członkowskimi:
  • Nowy warunek materialny dla uznania dostawy towarów za wewnątrzwspólnotową,
  • Utrata prawa do zastosowania stawki 0% w przypadku niezłożenia lub złożenia błędnej informacji podsumowującej,
  • Nowy wykaz dokumentów dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, w zależności od tego kto organizuje transport towarów,
  • Transakcje łańcuchowe w Unii – nowe zasady upraszczające ustalenie „transakcji ruchomej”,
  • Rozszerzenie zakresu działalności magazynu konsygnacyjnego, także o działalność handlową, nowe obowiązki ewidencyjne, moment powstania obowiązku podatkowego.

 3. Rozbudowa wykazu podatników VAT od 1 września 2019 r.:
  • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
  • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku
  • nieujętego w wykazie – nowe sankcje w VAT i CIT/PIT,

 4. Nowa matryca stawek VAT:
  • modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
  • wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT.

 5. Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej:
  • zasady występowania po WIS,
  • zakres ochrony przysługujący na mocy WIS.

 6. Mechanizm podzielonej płatności (MPP)– praktyczne omówienie wprowadzonych przepisów:
  • Zasady opodatkowania transakcji w okresie przejściowym; zaliczki, dostawy i usługi zrealizowane przed wprowadzeniem MPP, dokumentacja i sprawozdawczość,
  • Zasady korygowania transakcji, objętych odwrotnym obciążeniem po wprowadzeniu MPP,
  • Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy stosowaniu MPP.

 7. Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów krajowych i orzecznictwa TSUE.
 8. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Małgorzata Militz
doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT, a także w zakresie postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w organach podatkowych, także na stanowisku kierownika Oddziału Podatku od Towarów i Usług w Izbie Skarbowej w Warszawie. Dzięki temu posiada znajomość procedur prawa podatkowego, procedur sądowniczych i administracyjnych. Czynności doradztwa podatkowego wykonuje od 2006 roku. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego („Przegląd Podatkowy”, „Jurysdykcja Podatkowa”), współautorką książek: „Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT”, „VAT w interpretacjach organów podatkowych”, „Leksykon fakturowania”, „Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej”. Jest także cenionym wykładowcą. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła kilkaset wykładów dotyczących podatków pośrednich, w szczególności VAT. Jest także członkiem Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Podatkowego”.  Stały współpracownik firmy ESAL Sp. z o.o.

Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowej,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl