ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatki 2020 – najważniejsze zmiany w CIT/ PIT/ VAT

prowadzący: Henryk Grychtoł

Termin: 20 luty 2020r.
KOD: k982/2020
MIEJSCE: Katowice - hotel Katowice, alej Korfantego 9   
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 479,70 zł)


Nowy program szkolenia:

 1. Zmiany w CIT
  1. Obowiązki informacyjne w CIT – ułatwienia
  2. Wprowadzenie nowej, preferencyjnej stawki – 9%
  3. Alternatywne spółki inwestycyjne

 2. Zmiany w PIT
  1. Uproszczenie obowiązków informacyjnych podmiotów opodatkowanych PDOF
  2. Ułatwienie współnego rozliczenia małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
  3. Liberalizacja opodatkowania sprzedaży prywatnych nieruchomości i praw majątkowych
  4. Wprowadzenie ulgi termoizolacyjnej
  5. Sporządzanie i składanie zeznań podatkowych  oraz opłacania zaliczek PIT
  6. Stypendia z programu ERASMUS+ - nowe zwolnienie
  7. Przychody rolników a PIT – uproszczenia
  8. Nowe normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
  9. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
  10. Zmieniony wniosek / informacja w zakresie karty podatkowej

 3. Zmiany wspólne dla CIT i PIT
  1. Nowe zasady rozliczania samochodów osobowych
   • wprowadzonych do ewidencji środków trwałych
   • używanych na podstawie umowy leasingowej
   • ograniczone wydatki eksploatacyjne
   • koszty ubezpieczeń AC
  2. Odliczanie straty podatkowej na nowych zasadach
  3. Wartość pracy własnej podatnika, wspólników spółki osobowej i członków ich rodzin
  4. Certyfikaty rezydencji – ułatwienia
  5. Podatek u źródła po zmianach w nawiązaniu do certyfikatu rezydencji
  6. Odszkodowanie w środku trwałym a nowe zwolnienie z CIT/PIT
  7. Danina solidarnościowa w PIT/CIT
  8. Składki na rzecz organizacji pracodawców i przedsiębiorców
  9. Ceny transferowe – nowe regulacje
   • limity w PLN
   • nowe obowiązki dokumentacyjne i zasady sporządzania dokumentacji podatkowej
   • zwolnienia z obowiązku posiadania dokumentacji podatkowej
  10. Podatek od przychodów z budynków (nieruchomości komercyjnych) – istotne zmiany
  11. Opodatkowanie obrotu walutą wirtualną
  12. Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualną – warunki zastosowania 5% stawki
  13. EXIT TAX – opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków
  14. Wydatki związane z wdrożeniem systemów informatycznych o zdarzenia medycznych – warunki odliczenia od dochodu
  15. Zmiany w zakresie amortyzacji środków trwałych
  16. Pozostałe zmiany
  17. Ulga na złe długi 2020
  18. Obowiązek zapłaty na rachunek dostawcy ujawniony w „Białej liście”, sankcje

 4. ZMIANY W VAT
  1. Uproszczenia dla podatników
   • likwidacja wniosków o zwrot VAT
   • skrócony termin w ramach rozliczania ulgi na złe długi
  2. Zmienione regulacji w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych
  3. Wiążąca informacja stawkowa
  4. Nowe zasady opodatkowania bonów na towary lub usługi
  5. Nowe regulacje w zakresie wykreślania podatników z rejestru podatników VAT czynnych
  6. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a VAT
  7. JPK zamiast deklaracji VAT-7/VAT-7K
  8. Faktura na podstawie paragonu fiskalnego, warunki, sankcje
  9. Nowe zasady dokumentowania i rozliczania WDT od stycznia 2020r
  10. Projektowane zmiany rozliczania WDT związane ze zmianą  dyrektywy – VAT rozliczany w kraju nabywcy

 5. ISTOTNE ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ
  /nowe zagrożenia dla podatnika/
  1. Zmodyfikowana kłauzula przeciwko unikaniu opodatkowania oraz klauzula naruszenia prawa w VAT
  2. Dodatkowe zobowiązanie – domiar podatkowych
  3. Indywidualne interpretacje podatkowego
  4. Obowiązek raportowania schematów podatkowych

 6. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący:
Henryk Grychtoł
- trener, wykładowca i doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. W 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Wybitny specjalista w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowej,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl