ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek VAT 2020 - zmiany od 1 stycznia i od 1 lipca 2020 roku oraz w 2019 roku

prowadzący: Zdzisław Modzelewski

termin: 18 czerwiec 2020r.
KOD: k981/2020
MIEJSCE: Katowice - hotel Katowice, alej Korfantego 9   
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 479,70 zł)


Nowy program szkolenia:

 1. Wykaz podatników VAT, czyli Biała lista:
  1. zakres danych podatników,
  2. sens stworzenia Białej listy,
  3. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury za pośrednictwem rachunku nieujętego na Białej liście – VAT/PIT/CIT,
  4. zawiadomienie do US – ochrona przed konsekwencjami w VAT/PIT/CIT,
  5.  MPP – nie chroni przed negatywnymi konsekwencjami w PIT/CIT,
  6. faktury od podmiotów zagranicznych – obowiązek sprawdzania sprzedawcy na Białej liście,

 2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP):
  1. MPP jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
  2. warunki stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
  3. podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,
  4. podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,
  5. zmiany na fakturach związane z obowiązkowym MPP,
  6. sankcje w VAT/PIT/CIT za niestosowanie obowiązkowego MPP,
  7. MPP – transakcje w walucie obcej,
  8. MPP – transakcje z kontrahentami zagranicznymi,
  9. co oznacza zapłata w ramach MPP?

 3. Likwidacja odwrotnego obciążenia (OO) i zmiana solidarnej odpowiedzialności w VAT:
  1. likwidacja OO,
  2. przepisy przejściowe – OO vs. MPP,
  3. zmiana zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności w VAT.

 4. Zmiany w transakcjach międzynarodowych od 1 stycznia 2020 r.:
  1. nowe regulacje dotyczące dokumentowania WDT,
  2. zmiany dotyczące magazynów konsygnacyjnych,
  3. wewnątrzunijne transakcje łańcuchowe – nowe reguły.

 5. Wprowadzenie JPK_VDEK:
  1. zmiana zasad składania deklaracji VAT
  2. zmiana struktury JPK,
  3. połączenie deklaracji z JPK w jeden plik elektroniczny,
  4. kara 500 zł za każdy błąd w JPK,
  5. ewidencja VAT – kilkadziesiąt nowych danych, które musza być ewidencjonowane przez podatników, w tym wskazywanie konkretnych dostaw towarów lub raportowanie wskazanych rodzajów transakcji, np. z podmiotami powiązanymi.

 6. Nowa matryca stawek VAT:
  1. wprowadzenie nomenklatury scalonej CN na potrzeby identyfikowania towarów na gruncie VAT,
  2. modyfikacja zasad stosowania klasyfikacji PKWiU,
  3. zmiany w opodatkowaniu gastronomii,
  4. zmiany w stosowaniu stawek 5% i 8% VAT dla książek i czasopism, w tym wersji elektronicznych,

 7. WIS – wiążąca informacja stawkowa:
  1. nowy instrument ochrony podatkowej,
  2. zasady występowania po WIS,
  3. zakres ochrony przysługujący na mocy WIS,
  4. kto może korzystać z ochrony WIS.

 8. Inne zmiany w VAT, w tym:
  1. nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
  2. nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,
  3. podatnik kwartalny – utrata prawa do rozliczeń kwartalnych,
  4. sztuczne opodatkowanie transakcji dokonywanych przez komorników.

 9. Dyskusja – pytania słuchaczy.
prowadzący:
Zdzisław Modzelewski
- licencjonowany Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej, ekspert podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl