ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office


Nowe obowiązki w zakresie PPK. Zmiany w zakresie pobierania zaliczki na podatek za osoby do 26 roku życia. Rozliczenia z ZUS w 2019 roku

prowadzący: Andrzej Radzisław

TERMIN: 1 październik
KOD: k966/2019
MIEJSCE: Katowice, hotel Katowice, al.Korfantego 9
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto do 24.09 wynosi: 380 zł /od osoby   (brutto: 467,40 zł)
Cena netto po 24.09 wynosi: 450 zł /od osoby   (brutto: 553,50 zł)

PROGRAM:


 • Zmiany w zakresie pobierania zaliczki na podatek za osoby do 26 roku życia od 1 sierpnia 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.:
  • składka zdrowotna za pracownika  który nie ukończył 26 lat jak naliczać,
  • ukończenie wieku w trakcie miesiąca a rozliczenia podatkowe i składkowe.
 • Nowe obowiązki związane z wejściem w życie przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych:
  • jakich ubezpieczonych dotyczą nowe regulacje,
  • wysokość składki ubezpieczonego i pracodawcy,
  • jak naliczać wynagrodzenia po wprowadzeniu nowej składki PPK,
  • rezygnacja z przystąpienia do PPK ubezpieczonego,
  • obowiązki ubezpieczonego i płatnika.
 • Obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji:
  • nowy raport ZUS RPA i zasady składania m.in. wykazywanie „13”, dodatków stażowych za okres choroby,
  • nowy raport ZUS RIA - kiedy musi być składany.
 • Składki za pracowników:
  • definicja pracownika w ustawie systemowej,
  • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS,
  • umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
  • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy - obowiązki pracodawcy,
  • definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej,
  • umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności - zagrożenia dla pracodawcy,
  • przychody zwolnione od składek - analiza interpretacji ZUS
  • odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne
  • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
  • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US

 • Składki za zleceniobiorców:
  • stawka wynagrodzenia godzinowego,  a rozliczenia z ZUS-em,
  • sposoby potwierdzania liczby godziny - zapisy praktyczne,
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
  • opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty - jakich żądać dokumentów
  • przychody zleceniobiorców zwolnione od składek
  • wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia - zasady postępowania
  • umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek
  • nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę - jak rozliczyć się z ubezpieczonym.
 • Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom
  • osoby przebywające na urlopach wychowawczych
  • osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
  • kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności
 • Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS
  • różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),
  • jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać
  • korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę
  • uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę
 • Umowa o dzieło - kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego – analiza przypadków
  • jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana
  • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em
  • kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego – jak to skutecznie zrobić
  • konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS-em
 • Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych,
  • jak rozliczać wynagrodzenia członków komisji gminnych.
 • Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • kiedy składki nie są opłacane
  • zmiana w sprawie opłacania składek na FGŚP nowa defnicja pracownika
 • Rozliczenia z ZUS
  • zasady rozliczania wpłat  - na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS
  • dokumenty składane do ZUS-u
  • złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia  konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em
  • jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki
  • dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania
  • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof
  • przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
  • kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację
 • Dyskusja, odpowiedzi na pytania, konsultacje.
prowadzący:
Andrzej Radzisław - Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Przez wiele lat zatrudniony w Centrali ZUS, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
Jako przedstawiciel ZUS-u brał udział w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.
Autor i współautor poradników i wyjaśnień  kierowanych do jednostek terenowych ZUS.
Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK. Stały współpracownik naszej firmy.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl