ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office


Nowelizacja VAT od 1 września, 1 listopada i 1 stycznia 2020 roku – podzielona płatność, nowa matryca stawek, likwidacja deklaracji podatkowych oraz pozostałe zmiany 

prowadzący: dr Paweł Selera

TERMIN: 26 wrzesień
KOD: k964/2019
MIEJSCE: Katowice, hotel Katowice, al.Korfantego 9
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 497,70 zł)

PROGRAM:

 1. Obowiązkowa podzielona płatność - VAT (1.11.2019)
  1. pojęcie podzielonej płatności i istota mechanizmu
  2. likwidacja odwrotnych obciążeń
  3. obowiązek odpowiedniego oznaczania faktury VAT
  4. kwota 15.000 i sposób jej kalkulacji dla stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
  5. nowy załącznik nr 15 kluczowy dla MPP
  6. sankcja 30 % dla świadczeniodawcy
  7. sankcja 30 % dla nabywcy i jej zakres
  8. odpowiedzialność solidarna w ramach MPP
  9. nowe zbiorcze przelewy i ich zakres
  10. zaliczka a MPP
  11. szersza możliwość „upłynniania” rachunku VAT
  12. poszerzenie przypadków odnowy zwrotu z rachunku VAT
  13. zmiany w prawie bankowym i prawie karnym skarbowym
  14. przepisy przejściowe i końcowe (transakcje na przełomie)  
  15. faktoring a MPP

 2. WIS i nowa matryca stawek VAT (1.11.2019/1.4.2020)   
  1. Wiążąca Informacja Stawkowa
   1. Pojęcie Wiążącej Informacji Stawkowej i organ właściwy
   2. Związanie organów WIS
   3. Wniosek i jego elementy
   4. Opłaty i procedura wydawania WIS
  2. Nowa matryca stawek VAT
   1. Wprowadzenie klasyfikacji celnej dla towarów (CN)
   2. Nowe PKWIU dla usług
   3. Zmiany merytoryczne w zakresie wysokości opodatkowania (towary/usługi dla których obniżono lub podwyższono VAT)
   4. Okresy przejściowe dla niektórych grup towarowych
   5. Wejście w życie i przepisy przejściowe

 3. Biała i czarna lista podatników oraz korekta kosztów (1.9.2019/1.1.2020)
  1. Nowy poszerzony wykaz podatników
  2. Aktualizacja wykazu i zakres publikowanych danych
  3. Publikacja numerów rachunków bankowych i historii podatnika
  4. Korekty kosztów przy płatnościach na rachunek spoza wykazu
  5. Przepisy przejściowe i końcowe

 4. Likwidacja deklaracji VAT i pozostałe zmiany
  1. Likwidacja deklaracji VAT i jej zakres
  2. JPK_VDEK nowa struktura
  3.  Wejście w życie dla różnych grup podatników w 2020 r.
  4.  Nowe elementy ewidencji
  5.  Korekta JPK a zwrot VAT
  6.  Sankcja 500 zł za każdy błąd i jej zakres zastosowania
  7. Pozostałe zmiany:
   • modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części;
   • obniżeniu wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej; 
   • wyłączeniu możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;
   • uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy

 5. Kasy fiskalne „on-line”
  1. Co oznacza nowy tryb fiskalizacji?
  2. 2020 – pierwsze grupy podatników muszą zakupić kasy „on-line”
  3. Centralne Repozytorium Kas i kontrolna zdalna ewidencji na kasie
  4. Wymogi techniczne nowego typu kas i ulga na zakup nowej kasy
  5. Do kiedy można stosować kasy fiskalne starego typu?
  6. Paragon w formie elektronicznej a paragon tradycyjny
  7. Sankcje
  8. Objęcie wszystkich podatników wymogiem instalacji i zakupu kas „on-line”.
 6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania, konsultacje.
prowadzący:
dr Paweł Selera - licencjonowany Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego  współpracujący z jedną z największych kancelarii doradztwa podatkowego, doświadczony trener i wykładowca, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu niemieckiego i polskiego podatku VAT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu podatku VAT. Stały współpracownik naszej firmy.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl