ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

FAKTURY 2019
- wystawianie, korygowanie, refakturowanie, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa

prowadzący: Zdzisław Modzelewski

TERMIN: 19 marzec
KOD: k956/2019
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.30
MIEJSCE: Katowice hotel Katowice, al. Korfantego 9
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

KARTA ZGŁOSZENIA 

PROGRAM:

 1. Znaczne podwyższenie odpowiedzialności związanej z wystawieniem lub posłużeniem się fakturą:
  • kara nawet 25 lat pozbawienia wolności za nieprawidłowości związane z wystawianiem faktur – zmiany w Kodeksie karnym,
  • Kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z fakturami decydują o odpowiedzialności?
  • Kodeks karny – kogo dotyczą konsekwencje karne i finansowe?
  • Kodeks karny – w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności albo może ona zostać obniżona?
  • Kodeks karny skarbowy – co to są faktury wadliwe? I jakie kary z tym się wiążą?
  • Kodeks karny skarbowy – faktury nierzetelne a faktury wadliwe? Zwiększony zakres odpowiedzialności dla faktur wystawianych nierzetelnie.
  • Kary tylko za wystawienie faktury czy także za posłużenie się taką niewłaściwą fakturą? Kto odpowiada?

 2. Faktury – wprowadzenie:
  • co to jest faktura i jakie ma ona znaczenia dla podatku VAT                 ?
  • przepisy krajowe regulujące zasady wystawiania faktur,
  • przepisy unijne dotyczące wystawiania faktur.

 3. Podstawowe reguły i pojęcia związane z fakturami:
  • kto może wystawiać faktury? Podatnik zarejestrowany na VAT czy niezarejestrowany?
  • faktura wystawiana przez sprzedawcę albo przez nabywcę – co decyduje? Specjalne zasady „odwrotnego obciążenia”.
  • wystawienie faktury – obowiązek czy możliwość?
  • w jakich przypadkach/sytuacjach wystawia się faktury?
  • czy faktura musi nazywać się „faktura”?
  • faktura a nota księgowa – co i kiedy?
  • czym się różni „faktura papierowa” od „faktury elektronicznej”?
  • co to jest tzw. „pusta faktura” i jakie skutki ona wywołuje?
  • czy możliwe jest stosowanie „faktur wewnętrznych”?
  • kiedy można wystawić „fakturę uproszczoną”?
  • czy można wystawić fakturę za wcześnie lub za późno?
  • czy możliwe jest anulowanie faktury?
  • faktura „VAT-RR”.

 4. Wystawienie faktury a powstanie obowiązku podatkowego:
  • co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
  • data wykonania czynności, data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,  
  • w jakich przypadkach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty VAT,
  • faktury wystawiane w związku z otrzymaną lub należną zaliczką,
  • faktury wystawiane za jedną transakcję, za kilka transakcji lub za jakiś okres wykonywania transakcji,
  • faktury „mediowe”,
  • faktury związane z usługami budowalnymi,
  • dostawa i wynajem nieruchomości,
  • faktury wystawione na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,
  • dokumentowanie importu usług.
 5. Faktury – zagadnienie szczegółowe:
  • dane jakie musi zawierać faktura – omówienie,
  • specjalne dane wymagane na fakturach krajowych,
  • specjalne dane wymagane na fakturach zagranicznych,
  • terminy wystawiania faktur,
  • rodzaje wystawianych faktur
  • sposoby korygowania wystawionych faktur,
  • faktura korygująca a nota korygująca – różnice i podobieństwa,
  • duplikat faktury – co to jest i co musi zawierać?
  • faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut
  • cena wyrażona w walucie a faktura wstawiana w złotych – jaki kurs?
  • wystawianie faktur w związku z tzw. odwrotnym obciążeniem.

 6. Faktury „zaliczkowe”:
  • kiedy je się wystawia i jakie dane muszą zawierać?
  • czym różni się faktura zaliczkowa od faktury sprzedażowej?
  • które zaliczki podlegają fakturowaniu?
  • zaliczki, które nie mogą być fakturowane?
  • faktury wystawiane na zaliczki częściowe i 100%,
  • faktura końcowa (rozliczająca zaliczkę – dane i zasady wystawienia).

 7. Korygowanie wystawionych faktur, w tym zaliczkowych:
  • przyczyny wystawiania faktur korygujących i not korygujących,
  • zbiorcze faktury korygujące – w jakich przypadkach i jakie dane?
  • dane, które powinny zawierać korekty,
  • terminy wystawiania korekt,
  • faktury korygujące in plus i in minus – zasady rozliczania,
  • ujęcie korekty po stronie nabywcy,
  • podpisy na fakturach - uzyskanie potwierdzenia odbioru korekty,
  • akceptacja treści noty korygującej przez sprzedawcę,
  • zmiany danych, przekształcenia sprzedawcy lub nabywcy i obowiązek wystawienia faktury lub korekty,
  • faktury korygujące (noty księgowewystawione przez firmy zagraniczne – zasady rozliczeń).

 8. Refakturowanie – wystawianie refaktur:
  • co to jest refakturowanie lub refaktura?
  • refakturowanie a inne rozwiązania zbliżone do refakturowania,
  • data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury w przypadku refakturowania,
  • refakturowanie w świetle świadczeń kompleksowych,
  • refakturowanie mediów przy najmie lub dzierżawie – o czym należy pamiętać?

 9. Faktury w formie elektronicznej (e-faktury):
  • wymogi prawne związane z wystawianiem e-faktur,
  • bezpieczny podpis elektroniczny czy bezpieczny system wymiany danych (EDI)?
  • czy faktura wystawiona w formacie PDF jest e-fakturą?
  • zasady przesyłania e-faktur,
  • czy e-faktura musi zawierać dodatkowe informacje w stosunku do „papierowej” faktury?
  • faktury korygujące, noty oraz duplikaty e-faktur,
  • sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
  • zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym i skarbowym.

 10. Przechowywanie faktur:
  • okres, przez który należy przechowywać faktury,
  • metody przechowywania faktur,
  • faktura papierowa przechowywana w wersji elektronicznej i odwrotnie,
  • jednolity plik kontrolny – nowe rozwiązanie obowiązujące od 1 lipca 2016 r.

 11. Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury – ogólne uwagi:
  • prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą (papierową/e-fakturą),
  • w którym miesiącu można odliczyć podatek naliczony,
  • błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,
  • korekty otrzymane przez nabywcę i obowiązek uwzględnienia tych faktur,
  • przypadki, w których nie przysługuje prawo do odliczenia VAT.

 12. Dyskusja – pytania słuchaczy.
prowadzący: Zdzisław Modzelewski - - doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl