ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zmiany na 2019 rok

prowadzący: Robert Nowak

TERMIN: 15 marzec
KOD: k950/2019
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.30
MIEJSCE: Katowice hotel Katowice, al. Korfantego 9
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

PROGRAM:


       23 października 2018 r. sejm uchwalił 2 ustawy, zmieniające przepisy ustaw o podatku dochodowym, zawarte w projektach przygotowanych przez resort finansów (zmiany dotyczą zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych). W dniu 26 października zmiany te zostały bez poprawek przyjęte przez senat. Jak wynika z ich uzasadnienia, celem podstawowym jest uproszczenie oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Obok zmian dotyczących kwestii mających swoją długoletnia historię (ograniczenia kosztów nabycia i użytkowania samochodów osobowych,) pojawiły się również całkowicie nowe rozwiązania, które w Polsce do tej pory nigdy nie funkcjonowały. W tym kontekście na uwagę zasługuje przede wszystkim opodatkowanie tzw. „zysków niezrealizowanych”, regulacje dotyczące obrotu walutami wirtualnymi, czy swoisty przełom w postaci prawa zaliczenia do kosztów podatkowych takich kosztów, których podatnik faktycznie nie poniósł (korzyść podatkowa dla podatników, którzy finansują swoją działalność kapitałami własnymi, a nie np. kredytem, czy pożyczką).
Szkolenie ma na celu zapoznanie podatników z tymi zmianami oraz omówienie skutków podatkowych z nich wynikających, w tym nowych praw i obowiązków, które wejdą w życie już od 1 stycznia 2019 r. Szkolenie obejmuje również zmiany oczekujące na uchwalenie przez sejm, zawarte w projektach przygotowanych przez resort przedsiębiorczości.


Program:
 1. Nowe ograniczenia dotyczące kosztów nabycia i używania samochodów osobowych (amortyzacja, leasing, ubezpieczenie,  nieodliczony VAT, pozostałe koszty).

 2. Obniżenie do 9% stawki podatku cit dla niektórych podatników, w tym warunki oraz ograniczenia związane z jej stosowaniem.

 3. Korzyści podatkowe związane z pozostawieniem zysku w spółce, czyli prawo do obciążenia kosztów podatkowych kosztami, których podatnik faktycznie nie poniósł.

 4. Głębokie zmiany dotyczące rozliczania z urzędem skarbowym podatku u źródła (WHT) przez płatników dokonujących wypłat na rzecz nierezydentów (dywidendy, odsetki, należności licencyjne, niektóre usługi o charakterze niematerialnym).

 5. Pierwsze regulacje dotyczące zasad opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi (bitcoin itp.).

 6. Do którego źródła przychodów (zyski kapitałowe czy działalność operacyjna podatnika) należy zaliczyć przychody ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych we własnym zakresie (np. zbycie praw autorskich do programów komputerowych czy projektów architektonicznych) – zmiana do art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy cit  

 7. Preferencyjne opodatkowanie dochodów pochodzących z niektórych praw własności intelektualnej (prawo do wynalazku, wzoru przemysłowego, programu komputerowego).

 8. Doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad potrącalności kosztów oraz ujmowania strat u podatników nabywających wierzytelności (w tym pakiety wierzytelności) w celu ich egzekucji lub odprzedaży.

 9. Ustalenie kosztów w przypadku zamiany wierzytelności na udziały w  kapitale zakładowym (dotyczy podatników wnoszących aportem wkłady w postaci wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki oraz tzw. „wierzytelności  przychodowe”).

 10. Sposób ujęcia korekty cen transferowych (obniżenie lub podwyższenie przychodów lub kosztów podatkowych w celu utrzymania rynkowego charakteru transakcji z podmiotami powiązanymi).

 11. Zmiana zasad opodatkowania nowym podatkiem dochodowym budynków będących środkiem trwałym podatnika, przeznaczonych na szeroko rozumiany wynajem- nowelizacja art. 24b ustawy cit., uchwalona 15 czerwca 2018 r.

 12. Odpowiedzi na pytania uczestników.

prowadzący: Robert Nowak - prawnik, trener z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni wykładowca i praktyk, były pracownik MF i firm doradczych, konsultant w Departamencie Podatków KPMG Polska Sp. z o.o. oraz były doradca prezesa zarządu ds. podatkowych w BGŻ S.A.. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl