ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Koszty w podatkach dochodowych z uwzględnieniem zmian od 2018 roku

prowadzący: Katarzyna Tomala

TERMIN: 16 luty
KOD: k918/2018
MIEJSCE: KATOWICE, hotel SILEZIAN ul. Szybowcowa 1A                                            
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)
 

PROGRAM:

 1. Zmiany przepisów w 2018 r. wpływające na rozliczenie kosztów podatkowych, m.in.:
  • ograniczenie kosztów podatkowych z tytułu nabycia niektórych usług niematerialnych,
  • nowy limit ograniczający koszty podatkowe z tytułu odsetek,
  • jednorazowa amortyzacja niskocennego majątku trwałego,
  • amortyzacja majątku trwałego otrzymanego tytułem darmym,
  • koszty finansowane z wyniku finansowego podatnika,
  • ustalenie straty ze zbycia wierzytelności własnych,
  • podwyższenie limitu kosztów autorskich,
  • zmiany wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw  w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców  w prawie podatkowym i gospodarczym (zgodnie z bieżącym stanem prac legislacyjnych).

 2. Koszty podatkowe – moment potrącenia i zasady korekty kosztów.
  • Koszty pośrednie – dzień poniesienia i moment potrącenia kosztu podatkowego.
  • Koszty bezpośrednie po zakończeniu roku, dostawy niefakturowane, koszty „opóźnione”.
  • Problematyka ujęcia faktur korygujących i innych zdarzeń powodujących korektę.
  • Koszty płacone gotówką a koszty podatkowe.
  • Koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.

 3. Amortyzacja podatkowa – zagadnienia problemowe.
  • Inwestycje w obcych środkach trwałych – pojęcie i zasady amortyzacji.
  • Ustalanie wartość początkowej – jakie wydatki zaliczane są do wartości początkowej, w szczególności różnice kursowe  i koszty finansowania; wydatki inwestycyjne nie zaliczane  do środków trwałych.
  • Jednorazowa amortyzacja – nowe rozwiązania wprowadzone z dniem 12 sierpnia 2017 r. i porównanie dwóch systemów jednorazowej amortyzacji.

 4. Koszty podatkowe z tytułu reprezentacji, promocji  i reklamy – w tym funkcja płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Integracja pracowników – koszt pracodawców i problematyka przychodu uczestników w szczególności pracowników (skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego).
  • Kongresy, szkolenia i konferencje – przychody uczestników.
  • Koszty reprezentacji, a promocja i reklama.
  • Organizacja konkursów i sprzedaży premiowej (programy lojalnościowe) – koszty organizatora, opodatkowanie nagród, obowiązki płatnika oraz zmiany w tym zakresie w 2018r.

 5. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia problemowe na gruncie interpretacji i orzecznictwa.
  • Samochody osobowe w spółkach oraz w indywidualnej działalności gospodarczej – najem długoterminowy a leasing, ewidencja przebiegu pojazdu, wycofanie samochodu  z działalności gospodarczej, sprzedaż samochodu itp.
  • Straty z tytułu kradzieży i oszustw.
  • Kary umowne i odszkodowania.
  • Podatek u źródła jako koszt podatkowy.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje.
prowadzący: Katarzyna Tomala - prawnik, doradca podatkowy. Od 1998 pracownik spółek audytorskich i spółki doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe, audyty podatkowe, związek rachunkowości i prawa podatkowego, postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami, prowadzenie ksiąg podatkowych. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych oraz księgowych. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl