ZapraszamySzkolenia
we WrocławiuSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podróże służbowe 2017, delegacje krajowe i zagraniczne, diety, wyjazdy szkoleniowe, samochód w działalności firm - praktyczne rozliczenia w PIT, CIT, VAT i ZUS

prowadzący: Tomasz Wojewoda

PROGRAM:

 1. Składniki kosztów podróży służbowych:
   
  1. diety (wysokość, zasady rozliczania, “diety tranzytowe” itp.),
  2. koszty przejazdów i jazd miejscowych,
  3. koszty noclegów (zwrot faktycznie poniesionych wydatków, ryczałty, dokumentowanie),
  4. koszty leczenia w trakcie podróży służbowej,
  5. inne wydatki (rodzaje, dokumentowanie).
    
 2. Zasady ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w przypadku podróży służbowych np.:
   
  1. określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa (dokumentowanie, zasady zaliczania w ciężar kosztów, ustalenie przychodów pracownika),
  2. zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków,
  3. śniadania hotelowe,
  4. zwrot wydatków na jazdy miejscowe (wynajęcie samochodu przez pracownika, taksówki itp.),
  5. zwrot kosztów noclegów w wysokości przekraczającej limity ustalone przepisami prawa,
  6. wydatki reprezentacyjne poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).
    
 3. Kursy walut stosowane przy rozliczeniach podróży służbowych.
 4. Podróże służbowe a wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (dokształcanie w formach szkolnych i pozaszkolnych) - różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty uzyskania przychodów, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).
 5. Pracownicy „mobilni” (kierowcy, przedstawiciele handlowi, pracownicy budowlani itp.) – zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży.
 6. Wydatki na ubezpieczenie pracowników w trakcie podróży służbowej – zasady zaliczania do kosztów podatkowych i ustalania przychodów pracownikom.
 7. Delegacje pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych - różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznychoraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).
 8. Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy, zleceniodawcy itp. z tytułu rozliczania podróży służbowych.
 9. Wynagrodzenia pracowników polskich firm mających stałe miejsce pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zasady ustalania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 10. Dopuszczalny czas trwania podróży służbowej.
 11. Pracownicy oddelegowani poza stałe miejsce pracy – zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 12. Urlopy a podróże służbowe.
 13. Rozliczanie podróży służbowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (np. przypadki kiedy wystąpi import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów itp.).
 14. Obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
 15. Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych itp. samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych np.:
   
  1. kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, rodzaje wydatków itp.),
  2. zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  3. ryczałty w jazdach miejscowych,
  4. ewidencja przebiegu pojazdu,
  5. opłaty parkingowe i za przejazdy autostradami.
    
 16. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. 
 17. Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy:
   
  1. kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania),
  2. kwoty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady dokumentowania).
    
 18. Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych np.:
   
  • używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem samochodów w ramach podróży służbowej krajowej lub zagranicznej itp.) zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • wydatki związane z nabyciem, ubezpieczeniem, eksploatacją i amortyzacją samochodów – rozliczanie na gruncie podatków dochodowych i VAT.
    
 19. Najem samochodów w ramach zagranicznych podróży służbowych, skutki w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła przez polskich płatników – zmiany od 1 stycznia 2017 r.
 20. Zmiany, w 2017 r., w zakresie poboru podatku u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.
 21. Pozostałe zagadnienia. 
 22. Odpowiedzi na pytania uczestników.

prowadzący:
Tomasz Wojewoda - doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, Ministerstwa Finansów; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 2000 wykładów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Stały współpracownik naszej firmy.


TERMIN: 26 wrzesień 2017 r.

KOD: k901/2017
MIEJSCE: KATOWICE, hotel Katowice, al. Korfantego 9
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do godz. 15.00
KOSZT SEMINARIUM - netto: 390 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy - netto:  360 zł od osoby

* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio:  479,70 zł / 442,80 zł od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na kawę, herbatę oraz poczęstunek lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339350

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl