ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek PIT w pakiecie "Polski Ład"
Wykonywanie obowiązków płatnika podatku PIT w stosunku do pracowników i zleceniobiorców. Zmiany wynikające z Polskiego Ładu oraz bieżące problemy prawne.

prowadzący: Jarosław Sekita


 • termin 1: 6 grudnia 2021r.
 • termin 2: 19 stycznia 2022 r.
KOD: 3659/2021
MIEJSCE: cała Polska - online
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00

"mikołajkowa" cena netto: 340 zł od osoby  (brutto: 418,20 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Program szkolenia:

 1.  Zmiany wynikające z Polskiego Ładu dotyczące pracowników i zleceniobiorców:
  • zakaz odliczania składki zdrowotnej oraz zmiana zasad poboru zaliczek (stosowanie nowych zwolnień podatkowych w procesie poboru zaliczek),
  • nowa kwota wolna i skala podatkowa oraz wpływ zmian na pobór zaliczek (nowa kwota ulgi podatkowej, uprawnienie zleceniobiorcy do żądania braku poboru zaliczek),
  • ulga dla klasy średniej – skutki dla pracowników i pracodawców,
  • nowe zasady ustalania przychodu z tytułu udostępnienia samochodu,
  • zmiana zwolnienia dotyczącego odszkodowań pracowniczych,
  • nowe zwolnienia dotyczące podatników powracających z zagranicy oraz spełniających kryteria „emerytalne”,
  • nowe zwolnienie dla rodzin wielodzietnych
  • nowe koszty uzyskania przychodów dla osób wykonujących obowiązki społeczne i obywatelskie.

 2. Inne zmiany wynikające z Polskiego Ładu (wzmianka):
  • opodatkowanie małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci,
  • sankcje dla pracodawców w przypadku zatrudniania „na czarno”,
  • inne zagadnienia.

 3. Pozostałe problemy związane z rozliczaniem podatku PIT przez pracodawców i zleceniodawców (w tym zmiany wynikające ze stanu pandemii COVID):
  • pożyczki,
  • udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,
  • pakiety medyczne,
  • wycieczki i imprezy zakładowe.

 4. Zwolnienia przedmiotowe:
  • ubrania pracownicze (służbowe),
  • świadczenia BHP,
  • ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika,
  • podróże służbowe,
  • pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu,
  • podróże osób nie będących pracownikami,
  • zapomogi,
  • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • świadczenia dla emerytów i rencistów,
  • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • szkolenia,
  • ulga „bez PIT dla młodych”,
  • inne.

 5. Szczególne przypadki rozliczania podatku:
  • podatek ryczałtowy od „małych” zleceń,
  • śmierć pracownika.

 6. Obowiązki sprawozdawcze płatników.
 7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

prowadzący: Jarosław Sekita
Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. W latach 1995-1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). W latach 1996-2006 pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Od 2006 r. członek zarządu oraz doradca podatkowy spółce doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe. Autor książek: Opodatkowanie dochodów z udziałów i akcji, Opodatkowanie dochodów zagranicznych, Problemy podatkowe w spółkach podatkowych, Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami. Współautor licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Autor artykułów m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej, Doradztwie Podatkowym, Przeglądzie Podatkowym, Doradcy Podatnika, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika i in. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia online obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl