ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Wynagrodzenia w 2022 roku po zmianach w ramach pakietu Polski Ład

prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

termin: 29 listopad 2021r.
KOD: 3657/2021
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118 oraz online
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00


cena netto: 460 zł od osoby
(brutto: 565,80 zł)
dla 2 i więcej osób cena netto: 410 zł od osoby (brutto: 504,30 zł)
online: cena netto: 380 zł od osoby  (brutto: 476,40 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Celem szkolenia: Poprawne naliczanie listy płac a tym samym uniknięcie korekt ZUS , US.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.

Nowy rok niesie za sobą dużo zmian. Zmiany dotyczą również działu płac.

 • Skala podatkowa 2021 r. a zmiany w 2022 r.
 • Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022 – program Polski ŁAD
 • Kwota wolna od podatku w 2022 r.
 • Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej w 2022 r.
 • Składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r.
 • Ulga dla „klasy średniej”
 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .

Zmiany w ZUS

 • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
 • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
 • Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
 • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
 • Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
 • Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r. a świadczenia rodzicielskie – zmiany od 02.08.2022 r.

Zagadnienia szkolenia:

 1. Lista płac
  • Regulamin wynagradzania a list płac
  • Składniki listy płac a poprawność naliczania
  • Składki społeczne na liście płac,
  • Skala podatkowa 2021 r. a zmiany w 2022 r.
  • Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w 2022 – program Polski ŁAD
  • Kwota wolna od podatku w 2022 r.
  • Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej w 2022 r.
  • Składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r.
  • ulga dla „klasy średniej”
  • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika
  • Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
  • Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem
  • Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
  • Ewidencja czasu pracy a lista płac
  • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem
  • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem Polskiego Ładu
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
  • Dodatek za pracę w godzinach nocnych - zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
  • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
  • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnoprawnego – zasady naliczania
  • Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
  • Odprawa emerytalno - rentowa a zasady naliczania
  • Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania
  • Odprawa pośmiertna
  • Śmieć pracownika a naliczenie ostatniego wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
  • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
  • Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
  • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .
  • Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,
  • Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
  • Składka zdrowotna a PIT 0
  • Pit 0 a zasiłki ZUS
 2. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 r oraz od 02.08.2022 r.
  1. Zmiany od 01.01.2022
   • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
   • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
   • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
   • Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
   • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
   • Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
  2. Zmiany od 02.08.2022 r.
 3. Urlop rodzicielski, ojcowski i opiekuńczy - dyrektywa UE
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r.
  • Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
  • Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
   1. okres wyczekiwania na świadczenie
   2. dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
   3. wysokość i okres wypłaty świadczeń
  • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
  • Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
  • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
  • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
   1. wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
   2. wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
   3. wypłacane za roczny okres
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
  • Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
  • Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
  • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
  • Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
  • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
  • Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r.
   • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
   • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
   • Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.
  • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
  • Zasiłek chorobowy na przełomie roku
  • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
  • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
  • Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
  • Zasiłek opiekuńczy COVID 19 czy nadal przysługuje?
  • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
  • Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
  • Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
  • przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
  • COVID 19 – a uprawnienia do wynagrodzenia /zasiłku chorobowego
  • Kwarantanna a wynagrodzenie chorobowe/ zasiłek chorobowy
  • Kwarantanna a praca zdalna – jakie wynagrodzenie naliczyć pracownikowi
  • COVID 19 – a uprawnienia rodzicielskie
 4. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
  • Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2022 r.
  • Potrącenia za zgodą pracownika
  • Potrącenia bez zgody pracownika
  • Potrącenia alimentacyjne
  • Potrącenia nie alimentacyjne
  • Potrącenia z umów zlecenia
  • Potrącenia ZFŚŚ
  • Potrącenia z zasiłków ZUS
  • Zbieg tytułów
  • Potrącenia na wniosek sądu karnego
  • Potrącenia administracyjne.
  • Potrącenia za zajęcia alimentacyjne z diet z tytułu podroży służbowych
  • Potrącenia z umów cywilnoprawnych
  • Potrącenia z „ parabanków”
  • Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
  • Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców
 5. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.


prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Trenera i wykładowczyni szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.
Doświadczona praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac. Na co dzień zajmująca się zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Przez okres ostatnich 5 lat Pani Karakow - Jaśkiewicz przeprowadziła ponad 1000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp., a tym samym przeszkoliła ponad 15 tysięcy słuchaczy. Jest stałą współpracowniczką naszej firmy.


Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:
 • wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch,
Cena szkolenia online obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl