ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek VAT - zmiany na 2022 rok w ramach pakietu POLSKI ŁAD

prowadzący: Zdzisław Modzelewski

termin: 7 grudzień 2021r.
KOD: 3656/2021
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118 oraz online
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.30


 • cena netto: 490 zł od osoby (brutto: 602,70 zł)
 • dla 2 i więcej osób - cena netto: 450 zł od osoby (brutto: 553,50 zł)
 • online: cena netto: 410 zł od osoby  (brutto: 504,30 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Nowy program szkolenia:

 • E-faktury i Krajowy System e-Faktur (KSeF) – 1 stycznia 2022 r.:
  1. co to jest KSeF i do czego ma służyć?
  2. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
  3. zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
  4. pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
  5. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
  6. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
  7. uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
  8. przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,
  9. „korzyści” związane z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych.
 • „SLIM VAT 3” – zmiany związane z fakturowaniem – 1 stycznia 2022 r.:
  1. wydłużony okres do 60 dni na wystawienie faktury przed … sprzedażą lub zaliczką;
  2. zmiany związane z wystawianiem korekt;
  3. faktura korygująca nie musi nazywać się „faktura korygująca” i nie musi zawierać powodu jej wystawienia;
  4. możliwość wystawienia zbiorczej korekty na niektóre dostawy towary lub usług w danym okresie;
  5. faktura zaliczkowa bez ceny jednostkowej netto;
  6. zmiany w zakresie wystawiania duplikatów faktur;
  7. poprawione zasady rozliczania korekt minusowych przez nabywcę.
 • Nowy Ład w VAT
  1. nowy podatnik – grupa VAT:
   1. kim jest grupa VAT?
   2. kto może być członkiem grupy VAT?
   3. zasady rozliczeń pomiędzy członkami oraz pomiędzy grupą VAT a innymi podmiotami;
   4. kiedy grupa VAT staje się podatnikiem i do kiedy nim jest?
   5. konsekwencje naruszenia warunków istnienia grupy VAT;
   6. stosowanie struktury odliczenia VAT naliczonego;
   7. dodatkowe obowiązki związane z istnieniem grupy VAT
  2. możliwość wyboru opodatkowania „zwolnionych od VAT” usług finansowych;
  3. konsekwencje w VAT wprowadzenia możliwości zapłaty przy wykorzystaniu instrumentu płatniczego:
   1. kara pieniężna 5000 zł;
   2. brak (utrata) prawa do deklaracji kwartalnych;
   3. brak prawa do zwrotu nadwyżki VAT w terminie 25 dni (mimo spełnienia warunków);
   4. nowy termin zwrotu nadwyżki w VAT – 15 dni, które może być i 30-stoma dniami, oraz warunki jego stosowania.
 • Zmiany w ramach TAX FREE – 1 stycznia 2022 r.:
  1. SYSTEM TAX FREE – co to jest?
  2. Kasy online – obowiązek stosowania przy sprzedaży TAX FREE;
  3. Elektroniczny dokument TAX FREE – kiedy będzie mógł być w wersji papierowej;
  4. Sposób potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium UE;
  5. Metody zwrotu VAT podróżnemu z tytułu zakupów TAX FREE;
  6. Zwrot VAT gotówką tylko podróżnemu.
 • Inne zmiany w VAT – 1 stycznia 2022 r.:
  1. nowa struktura JPK_VAT;
  2. zmiany w zakresie danych raportowanych w ramach JPK_VAT;
  3. rachunek VAT - możliwość opłacania składek na KRUS;
 • SLIM VAT 2 – nowelizacja „naprawiająca” przepisy ustawy o VAT (1 października 2021 r.):
  1. BREXIT – nowe zasady rozliczania podatku VAT w relacjach z UK i Irlandia Północną.
  2. doprecyzowanie przepisów dotyczących międzynarodowych transakcji łańcuchowych.
  3. zasady rozliczania korekt in minus w transakcjach: WNT, import usług oraz dostawy, od których VAT rozlicza nabywca.
  4. możliwość poprawienia braku wykazania importu towarów w ramach procedury uproszczonej.
  5. wybór opodatkowania przy dostawie nieruchomości zabudowanych – nowe możliwości.
  6. powrót do „starych” zasad odliczania VAT naliczonego od WNT, importu usług i dostaw, od których VAT rozlicza nabywca.
  7. zmienione zasady dokonywania korekty nieodliczonego VAT naliczonego.
  8. wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.
  9. „ulga na złe długi” – dostosowanie przepisów do wyroku TSUE oraz nowe warunki korzystania z ulgi w przypadku niektórych dłużników.
  10. „ulga na złe długi” – nowy termin na skorzystanie - 3 lata.
  11. zmiany związane z korzystaniem z rachunku VAT.
 • E-COMMERCE – nowe mechanizmy rozliczeń w VAT – 1 lipca 2021 r.:
  1. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO):
   1. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość a sprzedaż wysyłkowa z/na terytorium kraju – podobieństwa i różnice,
   2. kiedy dostawca odpowiada za transport?
   3. kim musi być nabywca?
   4. miejsce opodatkowania – zasady i wyjątki,
  2. usługi z art. 28k ustawy o VAT – zmiana limitu 10.000 EUR;
  3. inne usługi niż usługi z art. 28k ustawy o VAT, od których VAT należy się innemu państwu UE.
  4. sposoby rozliczenia podatku należnego innemu państwu UE niż Polska,
  5. procedura unijna – co ona oznacza?
   1. jakie czynności mogą lub muszą być rozliczane?
   2. naliczanie i deklarowanie VAT zagranicznego do polskiego urzędu skarbowego,
   3. fakturowanie towarów i usług objętych procedurą unijną,
   4. ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej,
  6. szczególna procedura sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI):
   1. SOTI – co to jest?
   2. miejsce dostawy,
   3. SOTI – procedura importu,
   4. pośrednik – kto to jest i jakie ma obowiązki,
  7. podatnik ułatwiający dostawę towarów:
   1. kto może być podatnikiem ułatwiającym?
   2. przy jakich dostawach ma to zastosowanie?
   3. obowiązki podatnika ułatwiającego dostawę,
  8. deklarowanie i zapłata podatku z tytułu importu towarów przez nabywcę,
 • Pytania i odpowiedzi.
prowadzący: Zdzisław Modzelewski
doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym. Stały współpracownik firmy ESAL Sp.z o.o.


Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:
 • wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch,
Cena szkolenia online obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl