ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Podatkowe zamknięcie roku 2021 oraz zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT na 2022 roku w ramach Polskiego Ładu

14-17 grudzień 2021r.
Wisła, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.****  |  Park Wodny TROPICANA & SPA


prowadzący: Zdzisław Modzelewski, Anna Kiersnowska-Drzewiecka, Karolina ZielenieckaTERMIN: 14-17 grudzień 2021r.
KOD: 3650/2021
MIEJSCE: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 14/1122021, rozpoczęcie zajęć 15/12/2021, wyjazd 17/12/2021 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto: 2540 zł /od osoby
(brutto: 3 124,20 zł)
dla 2 osób i więcej: 2440 zł / od osoby (brutto: 3001,20 zł)

Uwaga:
 • możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach.
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • pokój jednoosobowy za dopłatą
elektroniczna karta zgłoszenia
karta elektroniczna
elektroniczna karta zgłoszenia
KARTA ZGŁOSZENIA
PDF do DRUKU

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Uwaga: programy poszczególny dni będą modyfikowane w miarę postępu prac dotyczących zmian przepisów na rok 2022.

Podatek VAT - zmiany w 2021 roku oraz zmiany na rok 2022

 • Zmiany od 1 października 2021 r. – SLIM VAT 2
  1. Dostosowanie przepisów do BREXIT.
  2. Transakcje łańcuchowe i dostosowanie przepisów dotyczących organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.
  3. Określenie momentu ujęcia korekty „in minus” przy WNT i imporcie usług.
  4. Import towarów w deklaracji VAT – możliwość korekty deklaracji.
  5. Wybór opodatkowania – oświadczenie składane w akcie notarialnym.
  6. WNT, import usług i dostawy towarów (po wyroku TSUE) – powrót do zasad sprzed 2017 r. (VAT należny i naliczony w tym samym okresie).
  7. Zmiany w uldze na złe długi (po wyroku TSUE) - wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu dokażdego nabywcy

 • Zmiany od 1 stycznia 2022 r. – faktury ustrukturyzowane
  1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
  2. Faktura ustrukturyzowana – co to jest i co to oznacza?
  3. Akceptacja nabywcy (odbiorcy).
  4. Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
  5. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.
  6. Zniesienie dokumentacji przy fakturach korygujących „in minus”.
  7. Duplikaty oraz noty.
  8. Autoryzacja w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych.
  9. Możliwość przekazania danych faktury ustrukturyzowanej podmiotom trzecim.
  10. „Przyspieszony” zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
  11. Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.
  12. Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.

 • Zmiany wchodzące od 2022 roku
  1. Nowy system TAX-FREE (system teleinformatyczny na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych służący do obsługi dokumentów elektronicznych będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, w szczególności do wystawiania i obiegu dokumentów, oraz prowadzenia ewidencji).
  2. Zapłata KRUS z rachunku VAT.
  3. Zmiany w JPK – oznaczenia dla podatników ułatwiających poprzez użycie interfejsu elektronicznego dokonanie na terytorium Unii Europejskiej określonych czynności (pakiet e-commerce).
  4. Zmiany w JPK – obowiązek stosowania określonych oznaczeń w razie korzystania z ulgi na złe długi.
  5. Zmiany w JPK – oznaczenia dla podatników ułatwiających dostawy, którzy nie korzystają z procedury szczególnej (pakiet e-commerce).
  6. Zmiany w JPK – zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” (pakiet e-commerce).
  7. Możliwość korygowania podatku naliczonego w różnych okresach.
  8. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).

 • Jednolity plik kontrolny (JPK)
  1. Zbiorcze wykazywanie faktur uproszczonych.
  2. GTU – zmiany oznaczeń niektórych czynności.
  3. Zmiany w oznaczeniach transakcji powiązanych (TP).
  4. Zmiany w oznaczeniach MPP.
  5. Ujmowanie faktur korygujących za pomocą dokumentu WEW.

 • Pakiet e-commerce
  1. Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie progu na terenie całej UE.
  2. Wprowadzenie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość(WSTO).
  3. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).
  4. Wprowadzenie szczegółowych zasad rozliczenia podatku w ramach procedury unijnej, nieunijnej i importu.
  5. Dostawy towarów przez platformy e-commerce – zasady.

 • Wybrane zmiany wprowadzone w ramach SLIM VAT 1
  1. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących (na plus, na minus, u sprzedawcy, u nabywcy, pojęcie uzgodnień oraz ich spełnienia, znaczenie Objaśnień podatkowych).
  2. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.
  3. Transakcje łańcuchowe – usunięcie przepisu.
  4. Możliwość odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
  5. Nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów.

 • Pytania i odpowiedzi.
prowadzący: Zdzisław Modzelewski
licencjonowany doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym. Stały współpracownik firmy ESAL Sp.z o.o.


Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych, czyli co nas czeka w Polskim Ładzie. – CIT/PIT/Ordynacja podatkowa/KKS

 1. Ustawa o PIT. Podatnik. Płatnik
  • Zmiany w przepisach dotyczących wspólnego opodatkowania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci
  • Składka zdrowotna
  • Ulga dla klasy średniej
  • Kwota wolna
  • Drugi próg podatkowy
  • Ulga na dzieci
  • Zmiany w katalogu wydatków na cele rehabilitacyjne
  • Zmiany w rozliczaniu ulgi mieszkaniowej
  • Nowe zwolnienia w katalogu z art. 21
  • Przychód pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych
  • Zmiany w obowiązkach płatników
  • Opodatkowanie najmu prywatnego
 2. Ulgi/ preferencje w PIT
  • Ulga na nabycie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI),
  • Ulga na powrót z zagranicy
  • Ulga z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków
 3. Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej przedsiębiorców
  • Składka zdrowotna w przypadku działalności gospodarczej (skala i podatek liniowy),
  • Składka zdrowotna w przypadku opodatkowania ryczałtem
  • Składka zdrowotna w pozostałych przypadkach
  • Składka zdrowotna „minimalna”
  • Oskładkowanie osób pełniących funkcje na podstawie aktu powołania,
 4. Ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa
  • Zmiany stawek ryczałtu dla niektórych podatników
  • Zmiany w definicji wolnych zawodów
  • Likwidacja karty podatkowej
 5. Zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorców (PIT)
  • Najem: ryczałt albo działalność gospodarcza
  • Zmiany przy wykupie samochodów z leasingu (wykup „prywatny” i firmowy)
 6. Zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorców (CIT)
  • Finansowanie dłużne
  • Nowy minimalny podatek dochodowy
  • Ograniczenia kosztów podatkowych. Ukryta dywidenda, Uchylenie art. 15e
  • Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów"
  • Pojęcie miejsca zarządu na terytorium Polski
 7. Zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorców (PIT, CIT)
  • Skutki podatkowe zatrudniania „ na czarno”
  • Zmiany w amortyzacji, w tym zmiana amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych
  • Obowiązek przesyłania ksiąg i ewidencji do organu podatkowego
  • Zmiany w przepisach o zagranicznych jednostkach kontrolowanych,
  • Reorganizacje podmiotów – zmiany w opodatkowaniu
   • Łączenie i podział spółek
   • Aport przedsiębiorstwa
   • Otrzymanie majątku ze spółki niebędącej osobą prawną
   • Odpłatne zbycie udziałów/ akcji spółki powstałej z przekształcenia spółki osobowej
 8. Podatek u źródła
  • Zmiana w definicji beneficjenta rzeczywistego
  • Przemodelowanie procedury poboru podatku u źródła
  • Rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia
  • Należyta staranność
  • Certyfikat rezydencji w kopii – kiedy możliwy?
  • Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności
 9. Przejściowy podatek dochodowy zachętą do ujawnienia nieopodatkowanych wcześniej dochodów
 10. Exit tax
 11. Ulgi dla przedsiębiorców (wspólne: CIT + PIT)
  • Zmiany w uldze B+R
  • Działalność B+R – zwiększenie kwoty przysługującego odliczenia
  • Nowa ulga na koszty produkcji próbnej lub wprowadzenie produktu na rynek
  • Wsparcie przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
  • Ulga na robotyzację
  • Ulga B+R i IP BOX także łącznie
  • Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
  • Ulgi przy wprowadzaniu obrotu bezgotówkowego
  • Zmiany w zwolnieniach w SSE i na podstawie decyzji o wsparciu
 12. Ulgi/ preferencje w CIT
  • Ulga konsolidacyjna
  • Ulga na wejście na giełdę
  • Opodatkowanie spółek holdingowych (Zasady regulacji. Korzyści i ograniczenia)
  • „CIT estoński” – rozszerzenie katalogu uprawnionych
  • Podatkowe grupy kapitałowe – złagodzenie warunków
 13. Zmiany w przepisach o cenach transferowych
  • Zmiany w TP-R oraz oświadczeniach
  • Zmiany w zakresie korekty cen transferowych
  • Zmiany w lokalnej dokumentacji
  • Nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji
 14. Ordynacja podatkowa. Kodeks karny skarbowy. Inne zmiany
  • Porozumienia inwestycyjne
  • Klauzula obejścia prawa podatkowego - zmiany
  • Uprawnienia Szefa  KAS dotyczące tzw. „znikającego podatnika”
  • Nabycie sprawdzające
  • Tymczasowe zajęcie ruchomości
  • Rozliczenia bezgotówkowe z konsumentami
  • Obniżenie progu rozliczeń gotówkowych z przedsiębiorcami
  • Nowe zasady dot. „czynnego żalu”
  • Modyfikacja kar w zakresie składania oświadczeń oraz informacji o cenach transferowych
  • PCC - wyłączenia przedmiotowe z opodatkowania
 15. Pytania uczestników
prowadzący: Anna Kiersnowska-Drzewiecka
Licencjonowany Doradca podatkowy (nr wpisu 12139), prawnik. Specjalizuje się w obszarze podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Autorka i współautorka licznych publikacji książkowych oraz artykułów w prasie fachowej i na portalach związanych z tematyką podatkową. Doświadczony i wieloletni wykładowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatki dochodowe w 2021 roku, rozliczenie roczne

 1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT z uwzględnieniem źródeł przychodów
 2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny
 3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych
 4. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT
 5. Problematyka spółki nieruchomościowej
 6. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego)
 7. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
 8. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
 9. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020r.
 10. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
 11. Przychody i koszty podatkowe (moment rozpoznania, podział kosztów na pośrednie i bezpośrednie oraz korekta kosztów, wybrane zagadnienia dotyczące kosztów podatkowych)
 12. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników od 1 stycznia 2021r. rozszerzenie możliwości opłacania ryczałtu od przychodów  ewidencjonowanych
 13. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów oraz przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:
 14. Darowizna od pracodawcy a podatki dochodowe
 15. Regulacje związane z COVID-19 w 2021r a podatki dochodowe
 16. Danina solidarnościowa w 2021r.
 17. Pytania uczestników
prowadzący: Karolina Zieleniecka
radca prawny (nr wpisu WR-3925) specjalizuje się w doradztwie podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, zdobyte między innymi w jednej z firm z BIG4. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jak również doradza przy planowaniu procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, stosowaniu ulg podatkowych, zarządzaniu majątkiem trwałym zarówno z perspektywy rozliczania inwestycji, jaki i podatku od nieruchomości. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także prowadzeniem postępowań podatkowych i sądowych, w tym z obszaru podatków międzynarodowych. Prowadząca szkolenia i webinaria, współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia 3-dniowego obejmuje:
 • 3 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz

 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!WISŁA, hotel GOŁĘBIEWSKI (odnowiony i rozbudowany) - strona hotelu
widok hoteluwidok hotelowej fontannywidok SPAwidok na patiowidok basenuwidok pokoju

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsw godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).
Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsoraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.
Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.
Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA(np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
- jacuzzi, kompleks saun, siłownia
- Klub NocnyESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA  e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl