ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek odroczony - w praktycznym ujęciu bilansowym i podatkowym oraz standardach rachunkowości

prowadzący: Arkadiusz Lenarcik - Biegły rewident

termin: 14 październik 2021r.
KOD: 3637/2021
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 10.30 do 13.30


cena netto: 239 zł od osoby  (brutto: 293,97 zł)

II termin: 19 listopad 2021r.
KOD: 3637/2/2021
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 10.30 do 13.30

elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Nowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie.
 2. Definicje podstawowych pojęć
 3. Teoretyczne przesłanki ujawniania aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
  • Różnice w ujęciu kosztów oraz przychodów wg przepisów podatkowych oraz prawa bilansowego
  • Omówienie przykładowych kosztów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu.
  • Ekonomiczne uzasadnienie ustalania podatku odroczonego – efekt tarczy podatkowej.

 4. Metody obliczania podatku odroczonego:
  • Metoda wynikowa
  • Metoda bilansowa w oparciu ustawę o rachunkowości oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 2
  • Różnice trwałe oraz przejściowe na przykładach

 5. Zasada ostrożnej wyceny w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 6. Wytyczne Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2:
  • Wartość bilansowa aktywów oraz pasywów
  • Sposoby ustalania wartości podatkowej aktywów oraz pasywów
  • Strata podatkowa jako podstawa utworzenia aktywów z tytułu podatku odroczonego

 7. Wybrane zagadnienia z zakresu podatku odroczonego na przykładach:
  • Ewidencja środków trwałych – tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa
  • Straty podatkowe podlegające rozliczeniu w kolejnych latach
  • Utrata wartości aktywów – odpisy aktualizujące

 8. Przykład dotyczący wyceny oraz prezentacji podatku odroczonego (case study).
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 10. Zakończenie
prowadzący: Arkadiusz Lenarcik
Dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl