ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek „u źródła” w rozliczeniach międzynarodowych.
Rozliczenia bieżące oraz planowane zmiany zasad rozliczania podatku od 1 stycznia 2022r.
(wynikające z Polskiego Ładu)

prowadzący: Jarosław Sekita

termin: 7 październik 2021r.
KOD: 3634/2021
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118 oraz online
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00


cena netto: 530 zł od osoby
(brutto: 651,90 zł)
dla 2 i więcej osób - cena netto: 490 zł od osoby (brutto: 602,70 zł)
online: cena netto: 459 zł od osoby  (brutto: 564,57 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Program szkolenia:

 1. Wybór właściwej umowy międzynarodowej,

 2. Konwencja MLI a nowe zasady rozliczania dochodów w stosunkach międzynarodowych (w szczególności wpływ na rozliczanie podatku u źródła),

 3. Nieograniczony obowiązek podatkowy (przesłanki i skutki powstania nop, ryzyko „rozszerzenia” rezydencji podatnika CIT, zmiana rezydencji podatkowej przez osoby fizyczne i osoby prawne, praktyczne obowiązki płatnika w określaniu podlegania przez podatnika nop, inne zagadnienia),

 4. Ograniczony obowiązek podatkowy (przesłanki i skutki powstania oop, kontrowersje dotyczące opodatkowania zdarzeń mających miejsce wyłącznie poza granicami RP),

 5. Certyfikat rezydencji (definicja, certyfikat elektroniczny, kopia certyfikatu, okres ważności, certyfikaty w okresie pandemii COVID-19, inne zagadnienia),

 6. Zwolnienia przedmiotowe dotyczące niektórych przypadków rozliczania podatku „u źródła” (dywidendy i należności licencyjne). Wzmianka,

 7. Zasady rozliczania podatku „u źródła”:

  • Zasady ogólne stosowania umów międzynarodowych,

  • Wynagrodzenia członków organów osób prawnych,

  • Dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych,

  • Odsetki,

  • Prawa autorskie i prawa pokrewne,

  • Licencja na program komputerowy,

  • Licencja użytkownika końcowego,

  • Materiały „stock”,

  • Know-how,

  • Bazy danych,

  • Użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego (leasing, najem i in.),

  • Sprzedaż i aport wierzytelności,

  • Usługi doradcze i inne usługi niematerialne (usługi informatyczne, agencyjne, zarządcze, audytowe, „w chmurze”, organizacji targów i in.),

  • Umowy zlecenia i o dzieło,

 8. Procedura rozliczenia podatku: („ubruttowienie” należności, klauzula beneficial owner, podział ceny usługi, spółka osobowa podatnikiem, inne zagadnienia),

 9. Pobór podatku u źródła (w tym planowane zmiany wynikające z Polskiego Ładu).

 10. Pytania i odpowiedzi.


prowadzący: Jarosław Sekita
Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. W latach 1995-1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). W latach 1996-2006 pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Od 2006 r. członek zarządu oraz doradca podatkowy spółce doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe. Autor książek: Opodatkowanie dochodów z udziałów i akcji, Opodatkowanie dochodów zagranicznych, Problemy podatkowe w spółkach podatkowych, Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami. Współautor licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Autor artykułów m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej, Doradztwie Podatkowym, Przeglądzie Podatkowym, Doradcy Podatnika, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika i in. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:
 • wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch,
Cena szkolenia online obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl