Zapraszamyszkolenia ONLINESzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

CASH FLOW
rachunkowość przepływów pieniężnych metodą pośrednią – spotkanie warsztatowe

9 listopad 2021 r.
online


prowadzący:  Prof. dr Ewa Śnieżek


TERMIN: 9 listopad 2021r.
KOD: 3633/2021
MIEJSCE:
webinarium, online
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00

wersja online:
cena netto 1 dnia szkolenia wynosi:  450 zł /od osoby
(brutto: 553,50 zł)

elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF

Celem szkolenia jest zaprezentowanie metodologii i technik sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w oparciu o obowiązujące regulacje krajowe i międzynarodowe. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane ze strukturą sprawozdania, zawartością pozycji sprawozdania według KSR 1 i MSR 7, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w praktyce problemów. Powiemy także o zastosowaniu zestawień technicznych; zestawienia techniczne zostaną zaprezentowane na przykładzie liczbowym.

Szkolenie dotyczy zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostkach innych niż banki i zakłady ubezpieczeń.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Wprowadzenie

 2. Regulacje rachunkowości w zakresie sprawozdawczości przepływów pieniężnych  - ustawa o rachunkowości, MSR 7, KSR 1.

 3. Praktyczne zasady budowy pozycji rachunku przepływów pieniężnych oraz uzgadnianie ich poprawności w metodzie pośredniej.

 4. Ustalanie wartości korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej oraz zasady ustalania i klasyfikacja wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej i finansowej.

 5. Identyfikacja najczęściej pojawiających się w praktyce problemów metodologicznych i merytorycznych, w tym: różnice kursowe, odsetki i dywidendy, kredyty w rachunku bieżącym, aktualizacja wartości, darowizny i dotacje, leasing finansowy, wkłady niepieniężne, koszty emisji itp.

 6. Analiza rozbudowanego przykładu liczbowego na podstawie Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1.

 7. Dyskusja, pytania uczestników i zakończenie.

prowadzący:
Prof. dr hab. Ewa Śnieżek - wybitny ekspert i renomowany trener CASH FLOW, współautor Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 „Rachunek Przepływów Pieniężnych” oraz bardzo wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych m.in. „Przewodnik po Cash Flow - metodologia i techniki sporządzania według znowelizowanej ustawy o rachunkowości”, stały współpracownik Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości, wykładowca wielu wyższych uczelni. Uczestniczyła w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, wieloletni współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!


ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl