ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Schematy podatkowe MDR w praktyce
Raportowanie schematów podatkowych - nowy obowiązek podatników i nie tylko

!!! Omówienie licznych praktycznych aspektów i przykładów na gruncie doświadczeń do 2021 r. !!!

prowadzący: Michał Gabrysiak

termin: 17 listopad 2021r.
KOD: 3632/2021
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118 oraz online
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 14.00


cena netto: 460 zł od osoby
(brutto: 565,80 zł)
dla 2 i więcej osób cena netto: 410 zł od osoby (brutto: 504,30 zł)
online: cena netto: 380 zł od osoby  (brutto: 476,40 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Większość przedsiębiorstw uważa, że schematy podatkowe ich nie dotyczą – w rzeczywistości jest inaczej! Przepisy już obowiązują, a pierwszym terminem granicznym był koniec czerwca 2019, przy czym część obowiązków może dotknąć podatników już teraz.
1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy w zakresie przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych. Wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych  wynika z dyrektywy Rady UE 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. potocznie zwanej Dyrektywą MDR (Mandatory Disclosure Rules).

Podkreślić należy, iż pojęcie schematu podatkowego jest definiowane przez Ministerstwo Finansów niezwykle szeroko, w związku z czym obowiązek raportowania dotyczyć może niemal każdego przedsiębiorcy.

 • Czy przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową jest schematem podatkowym?
 • Przekwalifikowanie stosunku pracownika z umowy o pracę na kontrakt realizowany w ramach samozatrudnienia to też schemat?
 • A może do raportowania zobowiązuje podatnika już sama zmiana oferty łącząca kilka produktów czy usług w zestaw zwolniony z opodatkowania podatkiem VAT?

Nowelizacja dodatkowo wprowadza obowiązek wdrożenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (procedura MDR) w stosunku do części podmiotów uczestniczących w tworzeniu czy realizacji schematu podatkowego.
Jest to tym bardziej istotne, iż nowe przepisy wprowadzają dotkliwe sankcje (kary pieniężne ale także zakazy prowadzenia działalności) nie tylko w związku z niewdrożeniem procedur MDR, ale także za niedopełnienie obowiązków raportowych.

Szkolenie skierowane jest do firm i instytucji, u których wystąpiły szeroko rozumiane schematy podatkowe jak i do podmiotów uczestniczących w procesie realizowanym przez klienta czy zleceniodawcę.

Celem szkolenia jest omówienie wprowadzonej instytucji raportowania, wskazanie obowiązków ciążących na podatnikach oraz sposobów ich realizacji. W trakcie szkolenia omówiony zostanie także zakres i sposób wdrożenia wewnętrznej procedury MDR.Program szkolenia:
 1. Wstęp:
  1. Cel wprowadzenia przedmiotowych regulacji i podstawy prawne ich stosowania.
  2. Czy krajowy zakres obowiązków w zakresie raportowania jest równie szeroki, jak w regulacjach unijnych?
  3. Czy podobne obowiązki mają podatnicy również w innych krajach?
  4. Pierwsze wyjaśnienia Ministra Finansów.
  5. Czy TSUE może kwestionować brzmienie polskich przepisów, a możliwość wycofania się z przedmiotowych przepisów MDR?
 2. Co należy raportować?
  1. Jak należy rozumieć schemat podatkowy:
   1. krajowy,
   2. transgraniczny,
   3. standaryzowany.
  2. W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie:
   1. w przypadku bieżącego doradztwa podatkowego, audytów i przeglądów,
   2. w związku z realizacją szkoleń lub literaturą przedmiotu.
  3. Które schematy są objęte raportowaniem?
  4. Spotkanie z podatnikiem, rozmowy telefoniczne z podatnikiem a obowiązek raportowania?
  5. Jakie podmioty należy uznać za kwalifikowane?
  6. Powstanie obowiązku a moment raportowania.
 3. Jakie podmioty zobowiązane są do raportowania.
  1. Definicja pojęcia „Promotor”,
  2. Definicja pojęcia „Korzystający”,
  3. Definicja pojęcia „Wspomagający”.
  4. Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.
 4. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:
  1. W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
  2. Zmiana terminów raportowania w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” w 2020 r.
  3. Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?
  4. Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
  5. W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? – narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.
  6. Zasady raportowanie przez Promotora.
  7. Zasady raportowanie przez Korzystającego.
  8. Zasady raportowanie przez Wspomagającego.
  9. Czy tajemnica zawodowa dotyczy obowiązku przekazania informacji.
  10. Jakie dane i informacje należy posiadać aby wypełnić obowiązki raportowania.
  11. Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.
 5. Wewnętrzna procedura raportowania schematów:
  1. Jakie podmioty musza wprowadzić taką procedurą?
  2. Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
  3. Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka itp.?
 6. Zmiany wprowadzone w roku 2021.
 7. Zmiany wprowadzone w związku z COVID 19 – w tym zmiany terminów raportowania.
prowadzący: Michał Gabrysiak
Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.
Od wejścia w życie przepisów dotyczących MDRów (styczeń 2019r.) przeprowadził ponad 100 szkoleń z tego tematu.


Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:
 • wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch,
Cena szkolenia online obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl