ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek od towarów i usług VAT
zmiany od 1 października, 1 lipca i 1 stycznia 2021 roku

prowadzący: Tomasz Wojewoda

termin: 13 październik 2021r.
KOD: 3629/2021
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118 oraz online
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00


cena netto: 490 zł od osoby
(brutto: 602,70 zł)
dla 2 i więcej osób - cena netto: 450 zł od osoby (brutto: 553,50 zł)
online: cena netto: 439 zł od osoby  (brutto: 539,97 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Program szkolenia:

 1. Zmiany od 1 października 2021 r. w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 2:
  1. Nowe regulacje w zakresie rozliczania korekt przy WNT, imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.
  2. Zmiany w zakresie potrącania VAT naliczonego z tytułu WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - dostosowanie przepisów do wyroku TSUE.
  3. Zmiany w zakresie korekt podatku naliczonego, w przypadku niepotrącenia go w ustawowym terminie.
  4. Zmiany dotyczące stosowania tzw. ulgi na złe długi (nieściągalne wierzytelności) znaczące rozszerzenie możliwości korzystania z ulgi - dostosowanie przepisów do wyroku TSUE.
  5. Zmiany w zakresie rozliczania transakcji łańcuchowych.
  6. Zmiany w zakresie rozliczania importu towarów w ramach procedury uproszczonej.
  7. Zmiany w zakresie MPP.
  8. Zmiany w zakresie rezygnacji ze zwolnienia w przypadku dostawy nieruchomości.
  9. Wydłużenie terminu do złożenia informacji VAT – 26.
  10. Pozostałe zmiany.

 2. Zmiany w JPK_VAT - od 1 lipca 2021 r.
  1. Zmiany w zakresie stosowania kodów GTU oraz oznaczeń procedur, wyłączenia w stosowaniu oznaczenia „TP”, zniesienie obowiązku stosowania oznaczenia „MPP”, rodzaje dokumentów, do których nie stosuje się kodów GTU lub oznaczeń procedur.
  2. Zmiany w zakresie wykazywania w JPK faktur uproszczonych w postaci paragonów fiskalnych.
  3. Rozliczanie korekt podatku naliczonego na podstawie dokumentów wewnętrznych.

 3. Krajowy System e-Faktur – projektowane zmiany od 1 stycznia 2022 r.
  1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz faktury ustrukturyzowanej – zasady wystawiania, obowiązki podatnika.
  2. Termin wejścia w życie obowiązku stosowania faktury ustrukturyzowanej.
  3. Korzyści związane ze stosowaniem faktury ustrukturyzowanej.

 4. Zmiany od 1 stycznia 2021 r. w ramach tzw. pakietu SLIM VAT:
  1. Całkowicie nowe zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zmniejszających VAT należny (in minus), zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nowe zasady dokumentowania, przepisy przejściowe itp.
  2. Całkowicie nowe zasady rozliczania przez nabywcę korekt VAT – u naliczonego in minus, nowe terminy i warunki dokonania korekty, przepisy przejściowe itp.
  3. Doprecyzowanie zasad rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus).
  4. Wydłużenie terminu do potrącenia podatku VAT naliczonego.
  5. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
  6. Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości.
  7. Nowe zasady stosowana kursów walut, wprowadzenie możliwości stosowania na gruncie VAT kursów walut przyjętych dla celów podatku dochodowego, warunki i terminy stosowania nowej metody itp.
  8. Zmiany w zakresie rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów, wydłużenie terminu do wywozu towarów stanowiącego warunek stosowania stawki 0%.
  9. Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej i mechanizmu podzielonej płatności (kursy walut, kompensaty, wprowadzenie możliwości płacenia w split payment na rzecz przedstawiciela celnego itp.).
  10. Pozostałe zmiany.

 5. Pytania i odpowiedzi.
prowadzący: Tomasz Wojewoda
doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, Ministerstwa Finansów; konsultant podatkowy w renomowanych firmach; autor ponad 300 publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadził ponad 3000 wykładów z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:
 • wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch,
Cena szkolenia online obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl