ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Czas pracy - zagadnienia praktyczne

prowadzący: Monika Frączek

termin: 18 październik 2021r.
KOD: 3625/2021
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118 oraz online
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00


cena netto: 460 zł od osoby
(brutto: 565,80 zł)
dla 2 i więcej osób cena netto: 410 zł od osoby (brutto: 504,30 zł)
online: cena netto: 380 zł od osoby  (brutto: 476,40 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Program szkolenia:
 1. Planowanie czasu pracy pracowników w okresie rozliczeniowym, w szczególności:

  • Zasady wyliczenia wymiaru czasu pracy, w tym w przypadku zatrudnienia na część etatu, zmiany wymiaru etatu w trakcie okresu rozliczeniowego oraz przyjęcia do pracy w trakcie okresu rozliczeniowego,

  • Zasady poprawnego ustalenia liczby dni pracy oraz dni wolnych do zaplanowania w okresie rozliczeniowym (nowe stanowisko Ministerstwa Pracy co do granic godzinowych w niedzielę i święta oraz możliwości różnicowania godzin pory nocnej),

  • Konieczność planowania czasu pracy z zachowaniem okresów odpoczynku (dobowego i tygodniowego) oraz przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy,

 2. Zasady tworzenia harmonogramów (grafików) czasu pracy, zgodnie z wykładnią PIP i Ministerstwa Pracy oraz zasady ich zmieniania po podaniu do wiadomości pracowników,

 3. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych oraz zasady jej polecenia,

 4. Ograniczenia i zakazy pracy nadliczbowej dobowej m.in. limity godzin nadliczbowych, konieczność zachowania okresów odpoczynku, sytuacja osobista pracownika (stanowiska Ministerstwa Pracy w sprawie limitów nadgodzin),

 5. Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych, w tym:

  • Zasady finansowej rekompensaty pracy nadliczbowej: termin wypłaty wynagrodzenia i dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach, ryczał za pracę w godzinach nadliczbowych (stanowisko Ministerstwa Pracy na temat możliwości wypłacania ryczałtu pracownikom pracującym zdalnie),

  • Zasady rekompensowania pracy nadliczbowej czasem wolnym, w tym zasady składania wniosków o czas wolny za nadgodziny oraz wysokość wynagrodzenia w przypadku rekompensaty czasem wolnym z inicjatywy pracodawcy,

 6. Praca w dniu wolnym – zasady realizacji obowiązku oddania dnia wolnego, w szczególności:

  • Zasady, zgodnie z którymi za pracę w określonych dniach wolnych należy oddać inny dzień wolny,

  • Zasady oddawania dnia wolnego oraz konsekwencje nie oddania dnia wolnego (w przypadku wszystkich rodzajów dni wolnych),

 7. Praca nadliczbowa kadry kierowniczej – (stanowisko Ministerstwa Pracy odnośnie czasu wolnego za godziny nadliczbowe kadry kierowniczej),

 8. Wyjścia prywatne pracownika – zasady korzystania z prawa do zwolnienia od pracy i ewidencjonowania zwolnień,

 9. Dyżur, a czas pracy pracownika,

 10. Poprawne ewidencjonowanie czasu pracy pracownika, w tym w przypadku wykonywania pracy zdalnej (stanowiska Ministerstwa Pracy i ekspertów z tematyki czasu pracy),

 11. Poprawne gromadzenie dokumentów w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy w tym miejsce przechowywania ewidencji wykonanych czynności w przypadku pracy zdalnej (stanowiska Ministerstwa Pracy).

 12. Odpowiedzi na pytania uczestników.

prowadzący:
Monika Frączek
- specjalista prawa pracy z długoletnim doświadczeniem zawodowym, w tym 16 lat pracy w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od 2003 r. była zatrudniona  w Wydziale Legislacji tego Departamentu. Uczestnik prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie, w tym w zespołach eksperckich, w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych oraz w Parlamencie. W ramach swoich obowiązków brała także udział w sporządzaniu opinii z zakresu problematycznych kwestii prawa pracy.
Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych aspektach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, w tym właściwego wyboru podstawy zatrudnienia, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy (publikowanych m.in. w Służbie Pracowniczej, Poradniku Instytucji Kultury, w miesięczniku Praca i Zabezpieczenie Społeczne, czasopismach i poradnikach wydawanych przez wydawnictwa m.in. Wiedza i Praktyka, Beck, Infor). Jest również współautorką książek – poradników dotyczących uprawnień rodzicielskich, terminowych umów o pracę, dokumentacji pracowniczej, urlopów wypoczynkowych, czasu pracy, rozwiązywania umów o pracę, świadectw pracy. Posiada doświadczenie zawodowe budowane nie tylko w ramach pracy w urzędzie, ale także w wyniku kontaktów z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na rynku pracy, przede wszystkim w trakcie szkoleń otwartych i zamkniętych kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem, urzędem lub inną instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:
 • wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch,
Cena szkolenia online obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl