ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Prawo pracy – praktyczne opinie i stanowiska, planowane zmiany

prowadzący: Monika Frączek

termin: 22 wrzesień 2021r.
KOD: 3624/2021
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118 oraz online
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00


cena netto: 460 zł od osoby
(brutto: 565,80 zł)
dla 2 i więcej osób cena netto: 410 zł od osoby (brutto: 504,30 zł)
online: cena netto: 380 zł od osoby  (brutto: 476,40 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Program szkolenia:
 1. Problematyka dokumentacji pracowniczej, w tym:
  • Zasady poprawnego sporządzenia kwestionariuszy osobowych oraz zasady ich aktualizowania
   (stanowisko Ministerstwa Pracy),
  • Poprawność w umowie o pracę zawartej na zastępstwo imienia i nazwiska osoby zastępowanej
   (stanowisko Ministerstwa Pracy i UODO),
  • Możliwość kopiowania dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe
   (stanowisko UODO),
  • Zasady przetwarzania danych osoby zawiadamianej w razie wypadku pracownika, dokumenty które trzeba sporządzić i oświadczenia, które należy pozyskać
   (stanowisko Ministerstwa Pracy),
  • Zasady przetwarzania danych na potrzeby pracy zdalnej, w tym danej o miejscu wykonywania pracy zdalnej oraz danej o miejscu logowania się pracownika do systemu teleinformatycznego pracodawcy
   (stanowisko UODO),
  • Wykaz dokumentów, które zgodnie z wykładnią mogą albo nie mogą być gromadzone w aktach osobowych pracownika: książeczki wojskowe, orzeczenia o niepełnosprawności, dokumenty potwierdzające status weterana, ewidencja czynności wykonanych w trakcie pracy zdalnej, dokumenty dotyczące egzekucji z wynagrodzenia, zgody na potrącenia z wynagrodzenia, wydruki z PUE ZUS, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, deklaracje dotyczące PPK
   (stanowiska Ministerstwa Pracy oraz UODO i ZUS),
  • Sytuacje, które wymagają obowiązku przeglądu dokumentacji pracowniczej
   (stanowisko UODO),
  • Zmiana danych podanych w kwestionariuszach osobowych; jak poprawnie dokumentować zmianę?
   (stanowisko Ministerstwa Pracy),
  • Kwestia założenia elektronicznej podczęści w części B akt osobowych na dokumenty dotyczące pracy zdalnej
   (stanowisko Ministerstwa Pracy),
  • Jak powinno się postępować z dokumentami pracowniczymi, które zostały podpisane kwalifikowanym elektronicznym podpisem i w takiej wersji przekazane pracownikowi pracującemu zdalnie, np. z umową o pracę, wypowiedzeniem zmieniającym, wypowiedzeniem definitywnym? Jak taki dokument poprawnie dołączyć do akt osobowych?
   (stanowisko Ministerstwa Pracy),

 2. Planowane zasady wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy w szczególności:
  • Czy w czasie pracy zdalnej dokumenty będą mogły być tworzone tylko elektroniczne?
  • Czy będzie możliwa praca zdalna – okazjonalna i w jakim wymiarze?

 3. Problematyka badań profilaktycznych w czasie epidemii Covid-19 i po jej zakończeniu:
  • Możliwość wystawienia elektronicznego skierowania na badanie profilaktyczne
   (stanowisko Ministerstwa Pracy),
  • Zasady gromadzenia w części A akt osobowych skierowań oraz orzeczeń o zdolności do pracy
   (stanowisko Ministerstwa Pracy),
  • Możliwość kierowania na badania okresowe w czasie epidemii Covid-19 na określonych zasadach
   (stanowiska: Ministerstwa Pracy, Instytutu Medycyny Pracy z Łodzi, PIP, ekspertów),
  • Czy badania okresowe przeprowadzone obecnie trzeba będzie powtórzyć w okresie 180 dni od zakończenia epidemii? Jakie są skutki obecnie przeprowadzonego badania okresowego?
   (stanowisko Ministerstwa Pracy),
  • Termin na wykonanie badań profilaktycznych po epidemii Covid-19, dzień z jakim należy wypisać skierowanie na badanie okresowe
   (stanowisko Ministerstwa Pracy),
  • Poprawny sposób poinformowania pracowników, że mają się stawić po skierowanie na badanie okresowe
   (stanowisko UODO),
  • Czy należy w skierowaniu na badania profilaktyczne informować o niepełnosprawności pracownika?
   (stanowisko Ministerstwa Pracy i ekspertów BHP),
 4. Pozostała problematyka związana z Covid-19:
  • Zasady zwalniania na szczepienia przeciwko Covid-19?
   (stanowisko Ministerstwa Pracy),
  • Czy do okresu choroby, po którym kieruje się na badania kontrolne, wlicza się okres kwarantanny albo izolacji z powodu Covid-19?
   (stanowisko Ministerstwa Pracy)
  • Czy można nakazać pracownikowi poddanie się testowi na Covid-19?

 5. Planowane nowe regulacje w przepisach z zakresu prawa pracy, m.in.
  • zgłaszania naruszeń przez sygnalistów,
  • badanie stanu trzeźwości,
  • work-life balance.

 6. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący:
Monika Frączek
- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:
 • wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch,
Cena szkolenia online obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl