ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Faktura VAT w 2021 roku - dla działów sprzedaży, służb technicznych i handlowców

prowadzący: Dariusz Polakowski

termin: 15 październik 2021r.
KOD: 3619/2021
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 11.00 do 14.00


cena netto: 189 zł od osoby  (brutto: 232,47 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Nowy program szkolenia:

 1. Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą
  • Kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z wystawionymi fakturami są penalizowane, kto ponosi konsekwencje karne i finansowe, w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności lub obniżyć wysokość kary,
  • Kodeks Karny Skarbowy – różnica między fakturą nierzetelną a fakturą wadliwą, zakres odpowiedzialności dla osób wystawiających i posługujących się takimi fakturami,

 2. Faktury wprowadzenie
  • definicja faktury, znaczenie faktury w rozliczeniu podatku VAT,
  • przepisy ustawy o VAT regulujące zasady wystawiania faktur,
  • różnica między fakturą „papierową” a „elektroniczną”

 3. Zasady i terminy wystawiania faktur
  • na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
  • faktura wystawiana przez nabywcę (samofakturowanie),
  • w jakich sytuacjach czynność dokumentowana jest fakturą, a w jakich notą księgową,
  • „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,
  • faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa, system marży
  • „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe),
  • faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
  • dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT
  • elementy jakie winna zawierać faktura
  • terminy wystawiania faktur, (zasady ogólne, sprzedaż wydawnictw, usługi drukowania wydawnictw, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, dostawa „mediów”,
  • sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur,
  • faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania,
  • duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,
  • faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut,
  • różnica między „anulowaniem „ dokumentu a jego korektą do „zera”
  • faktury w wersji elektronicznej (e-faktury), zasady przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych, zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym i skarbowym, okres, przez który należy przechowywać faktury, faktura papierowa przechowywana w wersji elektronicznej i odwrotnie.

 4. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Dariusz Polakowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl