ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Letnia Szkoła Podatków 2021
kompleksowe omówienie zmian w podatku VAT i podatkach dochodowych

5-8 wrzesień 2021r.
Kołobrzeg, Centrum Ikar Plaza SPA & WELLNESS


prowadzący: Grzegorz Tomala, Aleksander GniłkaTERMIN: 5-8 września 2021r.
KOD: 3600/2021
MIEJSCE: Kołobrzeg, Centrum Ikar Plaza SPA & WELLNESS - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 5/09/2021, rozpoczęcie zajęć 6/09/2021, wyjazd 8/09/2021 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto: 2390 zł /od osoby
(brutto: 2939,70 zł)
dla 2 osób i więcej: 2290 zł / od osoby (brutto: 2816,70 zł) 

Dla naszych klientów mamy specjalne, wakacyjne ceny - zapraszamy do kontaktu.
Uwaga:
 • możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach.
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA z 15% rabatem dla uczestników (np. w kwocie 150 zł).
elektroniczna karta zgłoszenia
karata elektroniczna
elektroniczna karta zgłoszenia
KARTA ZGŁOSZENIA
PDF do DRUKU

PROGRAM ZAJĘĆ:

dzień 1: Podatek VAT – zmiany obowiązujące od 2021 r.

 1. Zasady rozliczania faktur korygujących po zmianach od 1 stycznia 2021 r.: 
  • dokumentacja pozwalająca na rozliczanie faktur korygujących zmniejszających sprzedaż,
  • termin rozliczania faktur korygujących zwiększających sprzedaż, 
  • rozliczenie korekt przy eksporcie i WDT
  • rozliczenie otrzymanych faktur korygujących w zakresie podatku naliczonego.
 2. Odliczanie podatku naliczonego:
  • rozszerzenie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych
  • wydłużenie terminu na odliczenie VAT.
 3. Nowe terminy odliczania podatku naliczonego poprzez korektę JPK_VAT w przypadku upływu terminu na odliczenie w bieżących JPK_VAT.
 4. Nowa możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży budynków/budowli w 2 lata po pierwszym zasiedleniu.
 5. Zniesienie limitu odległości dla biletów jednorazowych uznawanych za faktury.
 6. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia VAT-26 o nabyciu samochodów
 7. Zmiany w zakresie korzystania z ulgi na złe długi
  • możliwość korekty podatku należnego w przypadku nieuregulowania należności przez podmioty niebędące podatnikami
 8. Zmiany w załączniku nr 15 do ustawy o VAT
 9. Zmiany w treści faktur korygujących
 10. Zmiany w JPK_VAT od lipca 2021 r.
  • Zmiany przepisów w zakresie stosowania kodów GTU przy sprzedaży
   • napojów alkoholowych
   • olejów opałowych
   • pojazdów oraz części
   • metali szlachetnych
   • produktów leczniczych
   • budynków budowli oraz ich części
   • usług o charakterze niematerialnym
  • Stałe wyłączenie z obowiązku ewidencjonowania faktur uproszczonych w postaci paragonów fiskalnych.
  • Rodzaje dokumentów, do których nie stosuje się kodów GTU lub oznaczeń procedur.
  • Wyłączenia w oznaczaniu procedury „TP” - transakcji między podmiotami powiązanymi.
  • Rezygnacja z stosowania oznaczenia „MPP” w JPK.
  • Rozliczanie korekt podatku naliczonego na podstawie dokumentów wewnętrznych.
 11. Faktury ustrukturyzowane
  • Krajowy System e-Faktur
  • definicja faktury ustrukturyzowanej
  • zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych
  • rozliczanie ustrukturyzowanych faktur korygujących
  • przyśpieszony zwrot podatku dla podatników wystawiających faktury ustrukturyzowane
 12. Odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia.
prowadzący:
Grzegorz Tomala - Licencjonowany doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Jest wykładowcą, szkoleniowcem i trenerem z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego. Lista doradców podatkowych – Nr wpisu: 09819. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje z Internetowym Portalem Finansowo - Księgowym oraz Rzeczpospolitą. Stały współpracownik naszej firmy.

dzień 2: Podatek VAT – WDT, WNT, import, eksport. E-commerce

 1. WDT – praktyka organów podatkowych po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących dokumentacji WDT
 2. Zaliczki przy WDT
 3. WDT wpływ treści zawieranych umów w szczególności przyjmowanych postanowień Incoterms na termin powstania obowiązku podatkowego.
 4. Zmiana krajowej regulacji zgodnie z orzecznictwem TSUE dotyczącym odliczania podatku od WNT i importu po trzech miesiącach od powstania obowiązku podatkowego.
 5. Doprecyzowanie przepisów dotyczących miejsca świadczenia przy dostawach transgranicznych,
 6. Uzczegółowienie regulacji w zakresie korekt podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług,
 7. Podstawowe informacje o pakiecie E comerce:
  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) procedura zastępująca sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju
  • fakturowanie (WSTO)
  • zwolnienie podmiotowe z VAT a stosowanie pakietu E-comerce
  • dowody umożliwiające uznanie dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki
  • sprzedaż na odległość towarów importowanych
  • sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 150 euro poprzez platformy ułatwiające handel internetowy
  • nowy zakres zwolnień z ewidencji za pomocą kas fiskalnych.
 8. Opodatkowanie zaliczek przy eksporcie towarów – rozwiązania obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
 9. Zmiany w JPK wynikające z pakiet E-comerce
  • zwiększony zakres stosowania oznaczenia „EE” dla usług elektronicznych oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość
  • nowe znaczniki w JPK od 1 stycznia 2022 r. związane z E-comerce
 10. Import usług dokumentacja otraz termin powstania obowiązku podatkowego
 11. Nowe zasady dotyczące TAX FREE
 12. Odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia.
prowadzący:
Grzegorz Tomala - Licencjonowany doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Jest wykładowcą, szkoleniowcem i trenerem z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego. Lista doradców podatkowych – Nr wpisu: 09819. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje z Internetowym Portalem Finansowo - Księgowym oraz Rzeczpospolitą. Stały współpracownik naszej firmy.

dzień 3: Rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych na 2021r. oraz inne wybrane zagadnienia

 • Rewolucyjne zmiany w podatku CIT, PIT na 2021r.

  1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT
  2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny
  3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych
  4. Opodatkowanie CIT spółek jawnych
  5. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT
  6. Problematyka spółki nieruchomościowej
  7. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego)
  8. Likwidacja/ograniczenie ulgi abolicyjnej w PIT
  9. Zmiany warunków opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (definicja wolnych zawodów, zwiększenie limitu przychodów uprawniających do ryczałtu)
  10. Uregulowanie opodatkowania najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 • Inne wybrane zagadnienia w podatkach dochodowych

  1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
  2. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
  3. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020r.
  4. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
  5. Interpretacja ogólna dotycząca używania samochodów służbowych do celów prywatnych, ulga na młodych w PIT.

 • Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący:
Aleksander Gniłka -
Licencjonowany Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce. Stały współpracownik naszej firmy.Cena szkolenia 3-dniowego obejmuje:
 • 3 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyjątkowym szkoleniu, w najpiękniejszym uzdrowisku nad Bałtykiem. 

Kołobrzeg, Ikar Plaza SPA & Wellness -
strona hotelu
Konferencja będzie się odbywać w kompleksie hotelowo-wypoczynkowym położonym w niewielkiej odległości od morza i piaszczystej plaży (ok.50 m). Wysoki standard i znakomita lokalizacja hotelu z przepięknym widokiem na morze oraz ścieżkami do rekreacji, stwarzają doskonałe warunki do pracy, wypoczynku i rekreacji.
Na terenie kompleksu znajdują się: urokliwa jadalnia, restauracja z kawiarnią, lobby bar, klub nocny, ogród  z urzekającą roślinnością, Centrum Spa & Wellness
, centrum zdrowia, bilard, fitness, nowoczesny kompleks basenowy obejmujący baseny wewnętrzne i zewnętrzne z jacuzzi, światem sauny i salą fitness.
Basen z podgrzewaną wodą  zapewniający śródziemnomorską atmosferę!
Nastrój miejsca oraz nadmorski klimat pozytywnie wpłynie na Państwa samopoczucie i zdrowie.

Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania oraz w pojedynczym dniu szkolenia.
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą.

Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA z 15% rabatem dla uczestników (np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA  - basen, jacuzzi, kompleks saun, sala fitness.

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl