ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

KOMPENDIUM PRAWA PRACY 2021 - zmiany przepisów i aktualne problemy związane z epidemią COVID-19

24-27 sierpień 2021r.
Karpacz, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.**** TROPICANA & SPA


prowadzący: Piotr CiborskiTERMIN: 24-27 sierpnia 2021r.
KOD: 3598/2021
MIEJSCE: Karpacz, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu + całodniowa wycieczka do Pragi (Czechy)

CENA SZKOLENIA netto (wersja 3-dniowa): 2390 zł /od osoby
(brutto: 2939,70 zł)
dla 2 osób i więcej: 2290 zł / od osoby (brutto: 2816,70 zł)

CENA SZKOLENIA netto (wersja 2-dniowa): 1890 zł /od osoby (brutto: 2324,70 zł)
dla 2 osób i więcej: 1790 zł / od osoby (brutto: 2201,70 zł) 

Dla naszych klientów mamy specjalne, wakacyjne ceny - zapraszamy do kontaktu.
Uwaga:
 • możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach.
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).
elektroniczna karta zgłoszenia
karata elektroniczna
elektroniczna karta zgłoszenia
KARTA ZGŁOSZENIA
PDF do DRUKU

PROGRAM ZAJĘĆ:

dzień 1:  Całodniowa wycieczka do Pragi (opcja do wyboru)

dzień 2 i 3:

 1. Praca zdalna/hybrydowa:
  1. możliwość powierzenia pracy zdalnej
  2. zapewnienie narzędzi niezbędnych do świadczenia pracy zdalnej
  3. możliwość odmowy pracy zdalnej
  4. potwierdzanie obecności w pracy
  5. kontrola pracownika
  6. ochrona danych
  7. przestrzeganie wymogów bhp
  8. projekt zmian w Kodeksie pracy
 2. Epidemia a obecność pracownika w pracy:
  1. urlop wypoczynkowy i urlop bezpłatny – regulacje na czas epidemii
  2. czy można wysłać pracownika na urlop bez jego wniosku?
  3. przestój w pracy
 3. Kwarantanna/izolacja domowa:
  1. dowody usprawiedliwiający nieobecność w pracy (orzeczenie lekarskie, decyzja PIS, oświadczenie)
  2. wynagrodzenie i zasiłek w okresie kwarantanny (wysokość, okres zasiłkowy, komu przysługuje)
  3. „kwarantanna na wniosek” gdy pracownik podejrzewa u siebie zakażenie COVID-19 a praca zdalna
 4. Ustawa covidowa:
  1. czy istnieje obowiązek wykonywania badań lekarskich i psychologicznych?
  2. zasady szkoleń bhp
  3. ważność zaświadczeń SEP, UDT
 5. Rozwiązania dla pracodawców infrastruktury krytycznej:
  1. możliwość skrócenia odpoczynku dobowego i tygodniowego
  2. zmiana systemu i rozkładu czasu pracy
  3. praca w nadgodzinach – bez ograniczeń
  4. dyżur domowy – bez prawa do odpoczynku
  5. odpoczynek w miejscu wskazanym przez pracodawcę
 6. Możliwość zmniejszenie odpisów za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 7. Możliwość zawieszenie wewnętrznych regulacji płacowych, w tym ograniczenie wysokości odpraw.
 8. Pytania i odpowiedzi.
 1. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, obowiązująca od 1 stycznia 2019 r., w szczególności:
  1. konsekwencje nie przedstawienia przez związek zawodowy informacji o swojej liczebności
  2. zakres przedmiotowy informacji jakie pracodawca zobowiązany jest przekazać organizacji związkowej
  3. reprezentatywność związku zawodowego – po nowemu
  4. czy ustawa covidowa „zawiesiła” obowiązek współpracy ze związkami zawodowymi?
 2. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
  1. gwarantowana stawka godzinowa dla pracownika, zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego w 2021 r.
  2. obowiązek ewidencjonowania godzin pracy
  3. nowelizacja wynikająca z ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu – wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia
  4. co nie „wchodzi” do minimalnego wynagrodzenia
 3. Rozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej:
  1. zawartość akt osobowych pracownika po zmianie przepisów
  2. dokumentacja związana z czasem pracy
  3. czy każda pracownik musi mieć drugą teczkę personalną?
  4. forma dokumentacji
  5. stanowiska PIP i MRiPS
 4. Jak praktycznie kontrolować stan trzeźwości i zwolnić pracownika, który nadużywa alkoholu? Co jest ważniejsze RODO czy obowiązek zapewnienie pracownikom BHP (ważenie dóbr)?
 5. Czy pracodawca może kontrolować zażywanie przez pracownika narkotyków i innych substancji.
 6. Doświadczenia po 5 letnim stosowaniu nowych przepisów o umowach terminowych:
  1. maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem
  2. odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony
  3. możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP
  4. zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony
  5. wypowiadanie umów na zastępstwo
  6. zawieranie z danym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny
  7. możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenie, z obowiązku świadczenia pracy
 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
  1. wysokość odpisu od 1 stycznia 2021 r.
  2. rola związków zawodowych
  3. czy u pracodawcy musi działać Komisja Socjalna
  4. co to jest kryterium socjalne?
 8.     15. Podróże służbowe:
  • a inne przejazdy
  • wymogi formalno – prawne
  • kiedy i gdzie zaczyna i gdzie kończy podróż?
  • czas podróży służbowej a czas pracy
  • odpoczynek po zakończeniu podróży służbowej
  • podróż służbowa kierowcy
 9. Pytania i odpowiedzi
 1. Zasady potwierdzanie obecności w pracy: lista obecności, karta magnetyczna. Czy dopuszczalne jest skanowanie linii papilarnych? Kto odpowiada za dyscyplinę pracy (kadry? bezpośredni przełożony? kierownik komórki organizacyjnej? pracodawca?)
 2. Czy elektroniczny rejestr czasu pracy odnotowuje czas pracy w rozumieniu Kodeksu pracy?
 3. Czas pracy a:
  • czas pobytu na terenie zakładu pracy
  • czas podróży służbowej
  • czas wykonywania czynności wynikających z zajmowania funkcji społecznych
  • czas szkoleń
 4. Określenie minimalnego okresu na który opracowywany jest harmonogram czasu pracy; z jakim wyprzedzeniem tworzony jest harmonogram czasu pracy? zasady opracowywania harmonogramów czasu pracy; czy harmonogram może być zmieniany?
 5. Rozkład czasu pracy a harmonogram.
 6. Stosowane systemy czasu pracy.
 7. Czas pracy osób niepełnosprawnych.
 8. Zadania kierowników komórek organizacyjnych/przełożonych pracowników, w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.
 9. Pojęcie doby pracowniczej. Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego „ominięcie” doby pracowniczej:
  • pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych
  • pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe
 10. Ruchomy czasu pracy.
 11. Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy wynikających z zasady pięciodniowego tygodnia pracy. Stanowisko PIP.
 12. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym:
  • dodatkowe wynagrodzenie
  • czas wolny
  • nadgodziny można przenosić poza dany okres rozliczeniowy?
 13. Praca w niedziele, święta, dni wolne z pięciodniowego tygodnia pracy, w porze nocnej i jej rekompensata.
 14. Przerwy w pracy (rodzaje, zasady udzielania).
 15. Dyżur a czas pracy.
 16. Czas pracy kadry kierowniczej.
 17. Pytania i odpowiedzi
prowadzący: Piotr Ciborski
- ekspert prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”; wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku (1999 – 2007) oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007); doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, np. Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy; doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji; autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy, np. CZAS PRACY PO ZMIANIE PRZEPISÓW (GDAŃSK, ODDK 2015); CZAS PRACY KIEROWCÓW (GDAŃSK, ODDK 2012); CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH (GDAŃSK, ODDK, 2009); KODEKS PRACY – KOMENTARZ DLA MENADŻERA HR (GDAŃSK, ODDK 2015); CZAS PRACY W OCHRONIE ZDROWIA (WARSZAWA, WIP, 2016); wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych na: UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM, POLITECHNICE GDAŃSKIEJ, SZKOLE WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ W SOPOCIE, WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI; autor licznych artykułów prasowych w czasopiśmie „SPOSÓB NA PŁACE”, „PORADNIK INSTYTUCJI KULTURY” oraz odpowiedzi na pytania prawne, w portalu CH Beck. Aktualnie także Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych UCK w Gdańsku. Stały współpracownik naszej firmy.Cena szkolenia 3-dniowego obejmuje:
 • 2 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
 • wycieczka autokarowa do Pragi
oraz
 • korzystanie z centrum SPA w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!KARPACZ, nowo wybudowany Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hoteluwidok SPA
Hotel Gołębiewski w Karpaczu to obiekt nowoczesny, urządzony na wysokim poziomie (standard hotelu *****) i pięknie położony, niedaleko historycznej świątyni WANG.
Hotel posiada wszystkie atrakcje znane z innych hoteli GOŁĘBIEWSKI (między innymi Park Wodny Tropicana, klub nocny, kawiarnia z oszklonym  dachem, sala kominkowa).  Położony jest na wysokości około 800 m n.p.m. u podnóża najwyższego szczytu gór Karkonoszy – Śnieżki. Ze względu na swoje położenie i przepiękną panoramę gór jest doskonałym miejscem wypoczynku zarówno w sezonie letnim jak i zimowym. 
Bogata oferta atrakcji hotelowych takich jak: Park Wodny Tropikana (kompleks basenów, saun, jacuzzi i zjeżdżalni), Kręgielnia, Salon Gier, Klub Nocny, Klub dla Dzieci, Scena 
Teatralna pozwoli na fantastyczne spędzenie czasu. Stanowi on doskonałe miejsce relaksu i wypoczynku dla gości indywidualnych z rodzinami, a także konferencyjno - biznesowych. Restauracja Czerwona słynie z obfitości i różnorodności potraw nie tylko kuchni polskiej.widok pokoju
Zapraszamy również do Restauracji Staropolskiej z kominkiem i stylowym wystrojem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, sali kominkowej.
Centrum rekreacyjne SPA TROPICANA proponuje Państwu: basen sportowy z 5 torami (długość 25 m; szerokość 13 m; głębokość: od 90 cm - 2,2 m); basen rekreacyjny z falą (długość 39 m; szerokość 10m; głębokość: 90 cm - 1,6 m); basen z hydromasażem wodno-powietrznym; brodzik dla dzieci z ciepłą wodą i piaskownicą; basen rzeka; basen letnio-zimowy z hydromasażem; w okresie letnim: zewnętrzny basen, kaskada wodna, brodzik z piaskownicą, słoneczny taras z widokiem na góry (z leżakami) oraz jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grotę solną, tężnie, saunę parową i sauny suche-aromatyczne – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.


Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą.
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl