ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

LEASING
w polskim prawie bilansowym, według standardów MSSF oraz US GAAP
i na tle regulacji podatkowych

prowadzący: dr Roman Seredyński

termin: 5 listopad 2021r.
KOD: 3587/2021
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119 oraz online
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.30

stacjonarniewe Wrocławiu: cena netto: 490 zł od osoby  (brutto: 602,70 zł)
dla 2 i więcej osób - cena netto: 450 zł od osoby  (brutto: 553,50 zł)

wersja online -
cena netto: 449 zł od osoby  (brutto: 552,27 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Leasing po zmianach regulacji IFRS oraz US GAAP
  1. Zakres nowego standardu
  2. Nowa definicja leasingu
  3. Leasing operacyjny a finansowy w świetle regulacji MSSF 16
  4. Identyfikacja komponentów umowy zawierającej leasing
  5. Aktywowanie nakładów związanych z umową leasingu
  6. Wycena wartości początkowej aktywów – kalkulacja płatności leasingowych

 3. Wybrane zagadnienia na przykładzie
  1. Ewidencja umowy leasingu przez leasingobiorcę
  2. Ewidencja z punktu widzenia leasingodawcy
  3. Zmiana okresu umowy
  4. Wpływ różnic kursowych na harmonogram płatności
  5. Ujmowanie typowych umów leasingu nieruchomości (w tym umów najmu) w świetle MSSF 16 - CASE STUDY
  6. Skutki wcześniejszego zakończenia umowy

 4. Analiza przepisów nowego standardu w kontekście przepisów prawa podatkowego
  1. Regulacje dotyczące podatku dochodowego oraz od towarów i usług
  2. Podatek odroczony wykazywany w księgach rachunkowych jako konsekwencja rozbieżności prawa bilansowego oraz podatkowego

 5. Prezentacja leasingu w sprawozdaniu finansowym - praktyczny przykład
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący:
dr Roman Seredyński - Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl