ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Środki trwałe w polskim prawie bilansowym i MSR-ach
oraz na tle przepisów podatkowych, leasing środków trwałych

prowadzący: dr Roman Seredyński

termin: 18 czerwiec 2021r.
KOD: 3579/2021
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118 oraz online
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.30


cena netto: 490 zł od osoby
(brutto: 602,70 zł)
dla 2 i więcej osób - cena netto: 450 zł od osoby (brutto: 553,50 zł)
wersja online - cena netto: 449 zł od osoby  (brutto: 552,27 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Nowy program szkolenia:

 1.  Wprowadzenie
 2.  Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych 
  1. Ustawa o rachunkowości
  2.  Prawo podatkowe
  3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

 3.  Zmiany w prawie podatkowym oraz bilansowym
  1. Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym
  2.  Nowe podejście do leasingu w MSR - MSSF 16 Leasing

 4.  Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 - nowe podejście
  1. Okres użyteczności środków trwałych
  2.  Wartości szacunkowe a środki trwałe
  3. Obowiązek corocznej weryfikacji okresów użyteczności
  4.  Ujęcie prospektywne zmian wartości szacunkowych

 5.  Wycena wartości początkowej środków trwałych:
  1. Wytworzonych we własnym zakresie
  2.  Nabytych (nowe i używane)
  3. Zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje.
  4.  Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
  5. Odłączenie części składowej środka trwałego
  6.  Inne przypadki

 6.  Amortyzacja środków trwałych
  1. Tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa
  2.  Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych
  3. Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony

 7.  Inwentaryzacja środków trwałych
  1. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
  2.  Inwentaryzacja środków niskocennych

 8.  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w zakresie środków trwałych
  1. Definicje zawarte w MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
  2.  Ujęcie początkowe – cena nabycia oraz koszt wytworzenia
  3. Ujęcie w kolejnych okresach sprawozdawczych – dwa modele wyceny
  4.  Amortyzacja środków trwałych oraz weryfikacja okresów użyteczności ekonomicznej.
  5. Komponenty środków trwałych – praktyczne zagadnienia

 9.  Leasing środków trwałych:
  1. Krajowy Standard Rachunkowości nr 5
  2.  Leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym
  3. Opłata wstępna a koszty uzyskania przychodu – wątpliwości interpretacyjne.
  4.  Ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na praktycznym przykładzie

 10.  MSSF 16 nowe podejście do leasingu
  1. Nowa definicja leasingu
  2. Leasing operacyjny a finansowy w świetle regulacji MSSF 16
  3. Aktywowanie nakładów związanych z umową leasingu
  4. Ewidencja umowy leasingu przez leasingobiorcę w świetle MSSF 16
  5. Ewidencja z punktu widzenia leasingodawcy

 11. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący:
dr Roman Seredyński - Biegły rewident, partner zarządzający dużej spółki audytorskiej, doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA S.A.  Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl