ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników i osób niebędących pracownikami -
konsekwencje w PIT, CIT, VAT i ZUS

prowadzący: Aleksander Gniłka

termin: 27 maj 2021r.
KOD: 3578/2021
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00

cena netto: 380 zł od osoby  (brutto: 476,40 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia karta zgłoszenia PDF


Nowy program szkolenia:

 1. Prawne regulacje podróży służbowych

 2. Definicja podróży służbowej.

 3. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.

 4. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).

 5. Podróż służbowa a jazdy lokalne.

 6. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.

 7. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej

 8. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.

 9. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej

 10. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.

 11. Rozliczanie podróży służbowych

 12. Podróże osób nie będących pracownikami

 13. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.

 14. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.

 15. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla pracodawcy z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019r.

 16. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.

 17. Podatek u źródła a podróże służbowe

 18. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.

 19. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

 20. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna – przykłady rozliczeń.

 21. Podróż służbowa a oddelegowanie.

 22. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.

 23. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.

 24. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.

prowadzący: Aleksander Gniłka
Licencjonowany Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej, obecnie Prezes w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl