ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku

prowadzący: Aleksander Gniłka

termin: 26 maj 2021r.
KOD: 3576/2021
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00

cena netto: 380 zł od osoby  (brutto: 476,40 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia karta zgłoszenia PDF


Nowy program szkolenia:

 1. Zmiany w zakresie wysokości odpisu na ZFŚS, limitu pracowników mających wpływ na tworzenie ZFŚS od początku 2018r. oraz zmiany w zakresie wysokości odpisów związanych z regulacjami COVID-owymi od 2020r.

 2. Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu pobytu dzieci pracowników w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych od 2018r. oraz inne zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu działalności socjalnej od 2018r.

 3. Wpływ wyroku TK z 8 lipca 2014r, (K 7/13) dotyczącego imprez integracyjnych na opodatkowania świadczeń z ZFŚS oraz podleganie tych świadczeń ubezpieczeniom społecznym.

 4. Ogólny zarys działalności socjalnej pracodawcy.

 5. Osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu.

 6. Kryteria przyznawania świadczeń z Funduszu.

 7. Zasady opodatkowania dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS.

 8. Świadczenia świąteczne dla pracowników i innych osób uprawnionych.

 9. Pożyczki, wycieczki, imprezy integracyjne i inne z ZFŚS.

 10. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego

 11. Naliczenie, opodatkowanie, składki ZUS oraz ewidencja świadczenia urlopowego.

 12. Wysokość odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów w tym odpis na ZFŚS w wysokości wyższej niż odpis podstawowy.

 13. Świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS.

 14. "Wczasy pod gruszą" dla emeryta.

 15. Zapomoga z ZFŚS.

 16. Bony towarowe dla emerytów.

 17. Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT.

 18. Środki wycofane z ZFŚS - odpisy nie mogą być kosztem podatkowym.

 19. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów zakładu.  

 20. Zwolnienie z "oskładkowania" świadczeń z Funduszu.

 21. Warunki i skutki finansowania z ZFŚS bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS.

 22. Problem finansowania z ZFŚŚS tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.

 23. Zwiększone limity zwolnień w PIT w 2020 i 2021 w związku z COVID-19.

 24. Działalność socjalna pracodawcy w zakresie podatku VAT: świadczenia na rzecz pracowników a możliwość odliczenia podatku naliczonego, problematyka rozliczania VAT przy świadczeniach z ZFŚS, kasa rejestrująca a świadczenia na rzecz pracowników, z uwzględnieniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859.

 25. Sankcje dla pracodawców naruszających regulacje ustawy.

 26. ZFŚS w wydawanych interpretacjach podatkowych, orzeczeniach sądowych i innych.

 27. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.

prowadzący: Aleksander Gniłka
Licencjonowany Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej, obecnie Prezes w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl