ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podróże służbowe
Pojazdy samochodowe w firmie

prowadzący: Henryk Grychtoł

termin: 11 maja 2021r.
KOD: 3573/2021
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00


cena netto: 309 zł od osoby  (brutto: 380,07 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Nowy program szkolenia:

 1. Podróże służbowe
  1. Podstawowe pojęcia i kategorie,
  2. Przepisy prawne  regulujące podróże służbowe
   • Kodeks pracy,
   • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej
   • ustawy podatkowe,
   • zakładowe przepisy płacowe.
  3. Krajowe podróże służbowe.
   • zasady  ogólne,
   • pisemne polecenie wyjazdu – wystawienie delegacji,
   • skąd – dokąd,
   • diety,
   • koszty przejazdów,
   • nowe regulacje dot. odbywania podróży służbowych prywatnym samochodem
   • dojazdy do pracy, ryczałty,
   • noclegi,
   • kiedy i jak rozliczyć delegację,
   • praktyczne rozliczanie podróży służbowych krajowych – ćwiczenia.
  4. Zagraniczne podróże służbowe
   • polecenie wyjazdu,
   • dojazd do  i od granicy,
   • czas pobytu za granicą,
   • diety w pełnej i ograniczonej wysokości,
   • pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia,
   • rozliczenie i zwrot kosztów przejazdu,dojazdy miejscowe,
   • rozliczenie kosztów noclegu – hotel, ryczałt,
   • zaliczki na podróże zagraniczne i ich rozliczenie,
   • ćwiczenia praktyczne, ustalanie kursów walut obcych, rozliczenia.
  5. Samochody w podróżach służbowych
  6. Podróże służbowe pracowników jako koszt uzyskania przychodu
  7. Podróże służbowe a przychód u pracownika
   • podatkowe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w spawie nieodpłatnych świadczeń
   • orzeczenie NSA dot. usług gastronomicznych jako kosztów uzyskania
   • nowe interpretacje Dyrektora KIS w tym zakresie
  8. Ubezpieczenie uczestników podróży służbowej – zmiana stanowiska organów
  9. Oddelegowanie a podróż służbowa
   • czym jest oddelegowanie, różnice między podróżą służbową a oddelegowanie
   • obowiązki pracodawcy związane z oddelegowaniem
   • rozliczenie wydatków i wynagrodzenia w okresie oddelegowania
   • inne wydatki –  wynajem lokalu, budynku do potrzeb noclegu pracowników w kraju i za granicą, inne koszty
  10. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami (umowy cywilne),
  11. Podróże służbowe właścicieli i udziałowców,
  12. Podróże służbowe – diety  „transportowców”
  13. Ewidencja księgowa w księgach rachunkowych i PKPiR,
  14. Aspekty podatkowe – koszty uzyskania u pracodawców i przychody podatkowe u „delegowanych”.
   • przykłady i ćwiczenia kosztów i przychodów podatkowych.

 2. Pojazdy samochodowe
  1. Zmiany od 01.04.2014r. - odliczenie podatku VAT z tytułu nabycia samochodów:
   • nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia, importu, wytworzenia pojazdów samochodowych i ciężarowych – wyłączenia
   • nowe limity odliczeń 50% podatku naliczonego
   • ograniczone prawo do odliczenia również od paliwa i wydatków eksploatacyjnych  związanych z samochodem
   • rejestracja umów leasingowych
   • informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów
   • korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów  (prawo i obowiązek).
  2. Obowiązki rejestracyjne
   • deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia
   • obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu, regulamin rozliczania pojazdu
   • zakres informacyjny ewidencji
   • obowiązki informacyjne w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu.
  3. 2019 rok - nowe zasady amortyzacji, wydatków eksploatacyjnych i zasad leasingu samochodów osobowych w ustawach o PDOP i PDOF
   • definicja samochodu osobowego
   • odpisy amortyzacyjne w przypadku pojazdów elektrycznych i pozostałych
   • składka AC a koszt uzyskania
   • wydatki eksploatacyjne ( 100% lub 75%)
   • samochód osobowy „prywatny” a wydatki eksploatacyjne jako koszt uzyskania
   • umowa „leasingu operacyjnego” zawarta do 31-12-2018
   • umowy leasingowe zawarte w 2019 roku
   • leasing a wydatki eksploatacyjne
   • umowa najmu – dzierżawy zrównana z umowami leasingowymi
   • umowy najmu – dzierżawy zawarte na okres krótszy niż 6 m-cy
   • VAT naliczony przy nabyciu, leasingu samochodu osobowego
   • amortyzacja samochodów osobowych oddawanych w dzierżawę, najem lub leasing.

 3. Pytania i odpowiedzi

prowadzący: Henryk Grychtoł

trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl