ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym i w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2021r.

prowadzący: Aleksander Gniłka

termin: 20 maj 2021r.
KOD: 3572/2021
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00

cena netto: 380 zł od osoby  (brutto: 476,40 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia karta zgłoszenia PDF


Nowy program szkolenia:

 1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP z uwzględnieniem zapisów właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy ustawowy oraz wynikający z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  2. miejsce zamieszkania
  3. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (ich rola i kolejność zastosowania)
  4. zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (klauzula 183 dni, pojęcie „ekonomiczny pracodawca”)
  5. opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
  6. ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym; ulga dla młodych dla nierezydenta w 2021r.
  7. certyfikat rezydencji
  8. prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
  9. obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
  10. praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1
  11. metody unikania podwójnego opodatkowania wynikające z ustawy oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  12. możliwość uwzględnienia przy rozliczeniu podatkowym w Polsce składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeń
  13. informacje podatkowe PIT-11 oraz IFT-1/1R sporządzane przez płatników (z zastosowaniem właściwego identyfikatora podatnika) oraz deklaracje podatkowe PIT-37, PIT-36 sporządzane przez podatników

 2. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce oraz wykonujących pracę w Polsce (sytuacje braku tytułu do ubezpieczeń społecznych w Polsce) z uwzględnieniem ustawodawstwa UE oraz właściwych umów o zabezpieczeniu społecznym
  1. zasada jednego ustawodawstwa
  2. zasada równego traktowania
  3. zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
  4. „stały charakter pobytu” cudzoziemców na terytorium RP a podleganie ubezpieczeniom w Polsce
  5. wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
  6. pracownicy delegowani
  7. pracownicy transportu międzynarodowego
  8. pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
  9. działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
  10. podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
  11. ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

 3. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący: Aleksander Gniłka
Licencjonowany Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej, obecnie Prezes w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl