ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Faktura VAT w 2021 roku - korekty po zmianach, faktury elektroniczne, odpowiedzialność karno-skarbowa

prowadzący: Dariusz Polakowski

termin: 24 maj 2021r.
KOD: 3563/2021
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 11.30


cena netto:
159 zł od osoby  (brutto: 195,57 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Nowy program szkolenia:

 1. Faktury wprowadzenie
  1. definicja faktury, znaczenie faktury w rozliczeniu podatku VAT,
  2. przepisy ustawy o VAT regulujące zasady wystawiania faktur,
  3. różnica między fakturą „papierową” a „elektroniczną”

 2. Zasady i terminy wystawiania faktur
  1. na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
  2. faktura wystawiana przez nabywcę (samofakturowanie),
  3. „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,
  4. faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa, system marży
  5. „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe),
  6. faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
  7. dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT
  8. elementy jakie winna zawierać faktura
  9. sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur,
  10. faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania,
  11. duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,
  12. różnica między „anulowaniem „ dokumentu a jego korektą do „zera”
  13. faktury w wersji elektronicznej (e-faktury), zasady przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych, zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym i skarbowym, okres, przez który należy przechowywać faktury, faktura papierowa przechowywana w wersji elektronicznej i odwrotnie,

 3. Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą
 4. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
 5. Faktura jako źródło podatku naliczonego
  1. terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  2. błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,
  3. w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego,
  4. przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT.

 6. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Dariusz Polakowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl