ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Środki trwałe w 2021 roku - kompedium wiedzy w oparciu o KŚT, KSR, prawo bilansowe i podatkowe

prowadzący: Grażyna Machula

termin: 29 styczeń 2021r.
KOD: 3536/2021
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00

wersja online
webinarium - cena netto: 369 zł od osoby  (brutto: 453,87 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Program szkolenia:

 1. Nowa wersja KŚT - obowiązująca od 2018 r. 
  • Pojęcie środków trwałych,
  • Podział i i zasady klasyfikowania
  • Charakterystyka zmian uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług tj.  powiązania odnoszące się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).
   Szczególne przypadki zmian wprowadzonych do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) w stosunku do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2010) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r
  • Kluczowe zagadnienia rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
  • Charakterystyka zmian dotyczących nowego sposobu klasyfikacji oraz nazewnictwa grup, podgrup oraz rodzajów, w tym: grupy 0, grupy 4 oraz grupy 6.
  • Objaśnienia szczegółowe, klucz powiązań KŚT 2010 - KŚT 2016 i powiązań KŚT 2016 - KŚT 2010
  • Zakres stosowania zmian od 1.01.2017 r., dla CIT, rachunkowości, statystyki GUS.

 2. Zmiany wynikające z regulacji prawa podatkowego, w tym   jednorazowa  amortyzacji środków trwałych, niskocenne składniki w roku 2018, ulgi, zmiany w ostatnich latach – krótka informacja.
 3. Środki  trwałe w prawie podatkowym i bilansowym a COVID- 19.
 4. Krajowy standard Rachunkowości KSR 11 - środki trwałe
  • Cel, zakres
  • Podstawowe definicje (ujęcie, dzień przyjęcia, nakłady, rozchód itp.)
  • Środek trwały a środek trwały w budowie
  • Warunki i kryteria uznania za środek trwały (okres użyteczności, kompletność, przeznaczenie, istotność), wyznaczanie części składowych, dodatkowych, peryferyjnych
  • Tworzenie obiektów inwentarzowych (zasady, kryteria)
  • Przydatność, zdatność do użytkowania
  • Ustalenie wartości początkowej w tym: ceny nabycia, kosztu wytworzenia, koszty finansowania zewnętrznego
  • Wartość użytkowa
  • Późniejsze nakłady, w tym: ulepszenia (rodzaj i zwiększenie wartości użytkowej), remonty (rodzaje), konserwacje, awarie itp.
  • Amortyzacja (metody, stawki, zagadnienia szczególne, weryfikacja)
  • Przekwalifikowanie
  • Zaprzestanie ujmowania (odłączenie, sprzedaż, likwidacja, wymiana, nieodpłatne przekazanie)
  • Zagadnienia techniczne: dokumentacja obrotu , inwentaryzacja
  • Rola służb technicznych.

 5. Zagadnienie utraty wartości środków trwałych - Krajowy standard Rachunkowości KSR 4
  • Cel, zakres
  • Kluczowe definicje: wartość godziwa, użytkowa,  oddzyskiwalna, itp.
  • Przesłanki zewnętrzne i wewnętrzne utraty wartości - rola służb technicznych.

 6. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący:
Grażyna Machula - trener, praktyk, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz Podyplomowe Studia w zakresie bankowości inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowości na Wydziale Zarządzania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A. Wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie rachunkowości. Opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl